Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Aż 26% niemieckiego społeczeństwa ma pochodzenie migracyjne

#destatis #społeczeństwo #badania #imigranci

W dn. 28.07. Federalny Urząd Statystyczny (Statistisches Bundesamt, Destatis) opublikował wyniki tzw. małego spisu ludności (Mikrozensus) za 2019 r. Liczba mieszkańców Niemiec pochodzenia migracyjnego wynosi 21,2 mln, co odpowiada 26% całego społeczeństwa. Oznacza to wzrost osób z tzw. Migrationshintergrund o 2,1% w porównaniu z rokiem poprzednim i jest to najniższy wzrost odnotowany od 2011 r. Pierwszy raz posłużono się tą kategorią statystyczną w 2005 r. (na szczeblu krajów związkowych i federacji) i wówczas osób pochodzenia migracyjnego było 18,6%.

Ponad połowa osób pochodzenia migracyjnego posiadała w 2019 r. niemieckie obywatelstwo;  65% z nich to migranci lub potomkowie migrantów z innych państw europejskich. Największe grupy osób pod względem pochodzenia migracyjnego to Turcy lub ich potomkowie (13%), Polacy (11%) i Rosjanie (7%). Odsetek mieszkańców pochodzenia migracyjnego w poszczególnych częściach Niemiec jest różny − największy w Bremie (36,5% społeczeństwa tego kraju związkowego), najmniejszy w Turyngii (7,8%). W swoim raporcie Urząd Statystyczny zajął się także kwestią zatrudnienia. Największy odsetek osób pochodzenia migracyjnego zatrudnionych było w takich branżach, jak: usługi sprzątania i czyszczenia (55% wszystkich zatrudnionych w tych zawodach), usługi dostawcze i transportowe, produkcja, w tym produkcja żywności, a także sprzedaż i dystrybucja czy opieka nad osobami starszymi.

Osoby pochodzenia migracyjnego to kategoria statystyczna i nie należy jej mylić z kategorią migranta w rozumieniu obcokrajowca nowo przybyłego do danego kraju. Status osoby z Migrationshintergrund posiada − wg Federalnego Urzędu Statystycznego − osoba, która sama lub przynajmniej jedno z jej rodziców nie posiada niemieckiego obywatelstwa z tytułu urodzenia. Grupa ta jest bardzo różnorodna i obejmuje: obcokrajowców, którzy wyemigrowali do Niemiec; obcokrajowców urodzonych w Niemczech; naturalizowanych Niemców;  przesiedleńców; osoby, które uzyskały niemieckie obywatelstwo w wyniku adopcji; potomków osób wymienionych we wszystkich powyższych kategoriach, którzy posiadają obywatelstwo niemieckie z tytułu urodzenia.

Wspomniana kategoria statystyczna wzbudza wiele kontrowersji głównie dlatego, że niejednokrotnie przypisuje doświadczenie migracyjne osobom, które nigdy nie mieszkały w innym kraju niż Niemcy. Niemiecki oddział Amnesty International uwzględnia termin „osoba pochodzenia migracyjnego” w słowniku pojęć dyskryminujących, tuż obok takich określeń, jak „Romowie” (Roma), „ciemnoskórzy” (schwarze Menschen) czy „kolorowi” (Farbige). (AK)

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/07/PD20_279_12511.html


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640