Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Przegląd Zachodni

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

 • Data wydania: 27 sierpnia 2012
 • Numer: 2/2012

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Janusz Józef Węc, Bilans polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
 • Elżbieta Maślak, Mikołaj J. Tomaszyk, Przywództwo w Unii Europejskiej w kontekście polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
 • Sidonia Jędrzejewska, Polska prezydencja a budżet Unii Europejskiej
 • Natalia Jackowska, Racja stanu a polska prezydencja
 • Anna Umińska-Woroniecka, Program kulturalny polskiej prezydencji: strategia a rzeczywistość
 • Krzysztof Malinowski, Polska i Niemcy w Unii Europejskiej – możliwości i bariery współpracy
 • Izabela Janicka, Niemieckie komentarze prasowe o przewodnictwie Polski w Radzie Unii Europejskiej
 • Bogdan Koszel, Niemiecko-francuskie przywództwo w Unii Europejskiej w okresie rządów kanclerz Angeli Merkel
 • Piotr Kalka, Unia Europejska wobec kryzysu finansów publicznych w strefie euro
 • Jerzy Rutkowski, Dług krajowy i zagraniczny Polski
 • Adam Kirpsza, Legislacyjne wyzwania Unii Europejskiej po wejściu w życie traktatu z Lizbony
 • Anna Potyrała, Polityka imigracyjna Unii Europejskiej w świetle wydarzeń Arabskiej Wiosny Ludów
 • Jędrzej Skrzypczak, Polityka audiowizualna Unii Europejskiej

 

MATERIAŁY

 • Izabela Wróbel, Bilans niemieckiej prezydencji w Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2007 roku
 • Artur Pohl, Skutki akcesji Turcji do Unii Europejskiej

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Jerzy Kłoczowski (red.), Przeszłość dla przyszłości. Historycy o Polsce w Europie (omów. Marceli Kosman)
 • Traktaty polsko-austriackie z lat 1955-1989. Wybór umów dwustronnych, opr. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska (omów. Dariusz Jeziorny)
 • Zalán Bognár (red.), „Malenkij robot”, „Egyetlen bününb a származászunk volt...”. Német és Magyar polgari lakosos deportálása „Malenkij robot” – ra a Sztálini lágerekbe 194445-1955 „Unsere einzige Schuld war die Abstammung...”. Die Verschleppung deutscher und ungarischer Zivilisten zur Zwangsarbeit in die stalinistischen Lager 194445-1955 (omów. Bogumił Rudawski)
 • Eryk Krasucki, Michał Przyborowski, Radosław Skrycki (red.), Studia z dziejów polskiego anarchizmu (omów. Łukasz Popławski)
 • Anna Estera Mrozewicz, Śladami ekfrazy. Duńscy pisarze wspo´ łcześni wobec sztuk wizualnych (omów. Magdalena Dobkiewicz)
 • Teresa Sołdra-Gwiżdż, Socjologia wobec Śląska – jedność czy wielość? (omów. Andrzej Sakson)
 • Sławomir Łukasiewicz, Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940-1971 (omów. Zbigniew Mazur)

 

CONTENTS

POLISH PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF EUROPEAN UNION

 • Janusz Józef Węc, An Assessment of the Polish Presidency of the Council of European Union
 • Elżbieta Maślak, Mikołaj J. Tomaszyk, Leadership in the European Union in the Context of the Polish Presidency of the Council of the European Union
 • Sidonia Jędrzejewska, Polish Presidency and the Budget of the European Union
 • Natalia Jackowska, Reason of State and the Polish Presidency
 • Anna Umińska-Woroniecka, The Cultural Program of the Polish Presidency: Strategy and Reality
 • Krzysztof Malinowski, Poland and Germany in the European Union – Opportunities and Barriers of Cooperation
 • Izabela Janicka, German Press Commentaries on Poland’s Chairmanship of the Council of the European Union
 • Bogdan Koszel, German-French Leadership of the European Union in the Period of Chancellor Angela Merkel’s Rule
 • Piotr Kalka, The European Union toward the Crisis of Public Finances in the Eurozone
 • Jerzy Rutkowski, Poland’s National and Foreign Debt
 • Adam Kirpsza, Legislative Challenges for the European Union after the Coming into Effect of the Treaty of Lisbon
 • Anna Potyrała, The Immigration Policy of the European Union from the Perspective of the Arab Spring
 • Jędrzej Skrzypczak, The Audiovisual Policy of the European Union
 • Izabela Wróbel, An Assessment of the German Presidency of the European Union in the First Half of 2007
 • Artur Pohl, The Opportunities and Challenges Connected with Turkey’s Accession to the European Union

 

INHALT

DIE POLNISCHE EU-RATSPRÄSIDENTSCHAFT

 • Janusz Józef Węc, Bilanz der polnischen EU-Ratspräsidentschaft
 • Elżbieta Maślak, Mikołaj J. Tomaszyk, Die Richtungsbestimmung in der Europäischen Union während der polnischen EU-Ratspräsidentschaft
 • Sidonia Jędrzejewska, Die polnische Präsidentschaft und das EU-Budget
 • Natalia Jackowska, Die Staatsräson und die polnische Präsidentschaft
 • Anna Umińska-Woroniecka, Das Kulturprogramm der polnischen Präsidentschaft: Strategie und Realität
 • Krzysztof Malinowski, Polen und Deutschland in der Europäischen Union – Möglichkeiten und Hindernisse der Zusammenarbeit
 • Izabela Janicka, Deutsche Pressekommentare zur polnischen EU-Ratspräsidentschaft
 • Bogdan Koszel, Die deutsch-französische Richtungsbestimmung in der Europäischen Union während der Kanzlerschaft Angela Merkels
 • Piotr Kalka, Die Europäische Union und die Krise der öffentlichen Haushalte in der EURO-Zone
 • Jerzy Rutkowski, Die inländischen und ausländischen Schulden Polens
 • Adam Kirpsza, Legislative Herausforderungen der Europäischen Union nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
 • Anna Potyrała, Die Einwanderungspolitik der Europäischen Union im Lichte der Ereignisse des Arabischen Völkerfrühlings
 • Jędrzej Skrzypczak, Die audiovisuelle Politik der Europäischen Union
 • Izabela Wróbel, Die Bilanz der deutschen EU-Präsidentschaft im ersten Halbjahr 2007
 • Artur Pohl, Chancen und Herausforderungen im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt der Türkei Buchbesprechungen

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640