Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Przegląd Zachodni

Pamięć o wojnie

 • Data wydania: 11 kwietnia 2011
 • Numer: 2/2005

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

 

PAMIĘĆ O WOJNIE

 • Anna Wolff-Powęska, Zwycięzcy i zwyciężeni. II wojna światowa w pamięci zbiorowej narodów
 • Zbigniew Mazur, Niemcy czy faszyści? Dwa konkursy w latach 1948-1949 na upamiętnienie niemieckich egzekucji na polskiej ludności cywilnej
 • Amelia Korzeniewska, Auschwitz i Holocaust. Granice rozumienia
 • Stanisław Żerko, Geneza hitlerowskiej koalicji. Z dziejów niemieckiej polityki sojuszy

 

MATERIAŁY

 • Bartosz Korzeniewski, Pamięć zbiorowa we współczesnym dyskursie humanistycznym
 • Jakub Deka, Niemieckie świadczenia dla robotników przymusowych i niewolniczych
 • Czesław Partacz, Armia Czerwona na Pomorzu Zachodnim

 


PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 • Witold Stankowski, Relacje niemieckie z Bayreuth jako źródło historyczne
 • Krzysztof Bukowski, Śledztwa w sprawie zbrodni żołnierzy Armii Czerwonej. Dokumenty Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku

 

ŹRÓDŁA

 • Tomasz Drozd, Operacja SOE pod kryptonimem Freston
 • Richard C. Raack, Geneza ataku na ZSRR w świetle niemieckich dokumentów wojskowych

 

POLEMIKI I DYSKUSJE

 • Zygmunt Woźniczka, Wokół książki Andrzeja Zaćmińskiego "Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945-1954" 

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Alvin H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu ( omów. Maciej Walkowiak)
 • Agnieszka Karaś, Miał zbudować wieżę. Życie Witolda Hulewicza; Agnieszka K a r a ś Der Pole, der auch Deutscher war. Das geteilte Leben des Witold Hulewicz ( omów. Maria Zakrzewska)
 • Krzysztof Pomian, Oblicza dwudziestego wieku. Szkice historyczno-polityczne (omów. Maciej Walkowiak)
 • Radosław Januszewski, Jan Strękowski, Polska w oczach cudzych (omów. Marceli Kosman)
 • Izabela Janicka, Obraz transformacji polskiej i relacji polsko-niemieckich w prasie niemieckiej w latach 1989/90-1998 (omów. Daniel Kawa)
 • Adam Michnik, Wyzwania nawróconego dysydenta (omów. Iwona Hofman)
 • Gert Heine, Paul Schommer, Thomas Mann Chronik (omów. Roman Dziergwa)
 • Reinhard Lauer, Leszek Żyliński (Hrsg.), Gőttinger Tage der polnischen Literatur (Wechselseitigkeit - Theorie - Interpretationen) (omów. Magdalena Kardach)

 

NOTY

 • Krystyna Jaworska (red.), Warszawa 1944. I 63 giorni dell`insurrezione (omów. Aleksandra Kruk)
 • Michael Wildt, Generation der Unbedingten. Das Fűhrungskorps des Reichsicherheitshauptamtes (omów. Stranisław Żerko)
 • Jan Pirożyński, Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej księgozbiór (omów. Marceli Kosman)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 • Ryszarda Formuszewicz, Ekspertyza w sprawie niemieckich roszczeń przeciwko Polsce. Spotkanie z prof. Janem Barczem
 • Adam Barabasz, Europa i Unia Europejska wobec wyzwań współczesności

 

WSPOMNIENIA

 • Jan Pirożyński (1936-2004). Badacz kultury polskiej i niemieckiej u progu czasów nowożytnych (Marceli Kosman)

 

CONTENTS

 • Anna Wolff-Powęska, Victors and Victims. The Second World War in the Collective Memory of Nations
 • Zbigniew Mazur, Germans or Fascists? Two Contests Held in 1948-1949 to Commemorate the German Executions of Polish Civilians
 • Amelia Korzeniewska, Auschwitz and the Holocaust. The Limits of Understanding
 • Stanisław Żerko, The Genesis of the Nazi Coalition. From the History of the German Policy of Alliances
 • Bartosz Korzeniewski, Collective Memory in Contemporary Humanistic Discourse
 • Jakub Deka, German Payments to Forced and Slave Labourers
 • Czesław Partacz, The Red Army in Western Pomerania
 • Witold Stankowski, German Accounts from Bayreuth as a Historical Source
 • Krzysztof Bukowski, Investigations into Crimes Committed by Red Army Soldiers. Documents of the Gdańsk Branch of the Committee for Prosecuting Crimes Against the Polish Nation
 • Tomasz Drozd, The Freston Operation
 • Richard C. Raack, Background of the German Attack on the Soviet Union as Reflected in German Military Documents
 • Zygmunt Woźniczka, On Andrzej Zaćmiński's Book "Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945-1954" ("Polish Emigration in Great Britain Vis-a-vis the Possibility of the Outbreak of the Third World War 1945-1954")

 

INHALT

 • Anna Wolff-Powęska, Sieger und Besiegte. Der Zweite Weltkrieg in der kollektiven Erinnerung der Nationen
 • Zbigniew Mazur, Die Deutschen oder die Faschisten? Zwei Wettbewerbe aus den Jahren 1948/49 zur Erinnerung an die Exekution polnischer Zivilpersonen durch Deutsche
 • Amelia Korzeniewska, Auschwitz und der Holokaust. Grenzen des Verstehens
 • Stanisław Żerko, Die Entstehung der Hitler-Koalition. Aus der Geschichte der deutschen Bündnispolitik
 • Bartosz Korzeniewski, Das kollektive Gedächtnis im heutigen humanistischen Diskurs
 • Jakub Deka, Die deutschen Entschädigungsleistungen für Zwangsarbeiter
 • Czesław Partacz, Die Rote Armee in Westpommern
 • Witold Stankowski, Deutsche Berichte aus Bayreuth als historische Quelle
 • Krzysztof Bukowski, Verfahren zur Untersuchung der Verbrechen von Soldaten der Roten Armee. Dokumente der Danziger Abteilung der Kommission zur Verfolgung von Verbrechen gegen das polnische Volk
 • Tomasz Drozd, Die Operation Freston
 • Richard C. Raack, Die Vorgeschichte des Angriffs auf die UdSSR im Lichte von Dokumenten der deutschen Wehrmacht
 • Zygmunt Woźniczka, Über das Buch "Die Einstellung der polnischen Emigranten in Großbritannien zu der Möglichkeit des Ausbruchs eines dritten Weltkriegs 1945 bis 1954" von Andrzej Zaćmiński

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640