Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Przegląd Zachodni

Odmiany tożsamości

 • Data wydania: 11 kwietnia 2011
 • Numer: 3/2005

 Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Aleksander Posern-Zieliński, Tożsamość a terytorium. Perspektywa antropologiczna
 • Anna Szyfer, Pogranicza. Problemy tożsamości i osobowości (teoria - metodologia - warsztat)
 • Sławomir Sowiński, Przyszłość państwa narodowego
 • Roman Geisler, Joanna Wróblewska-Jachna, Śląski regionalizm. Oblicza współczesnego romantyzmu politycznego

 

MATERIAŁY

 

 • Elżbieta Smolarkiewicz, Kształtowanie tożsamości lokalnej na Ziemi Lubuskiej
 • Marek Nowak, Michał Nowosielski, Społeczna aktywność mieszkańców Poznania
 • Maja Raczyńska, Dzielnica Wzajemnego Szacunku jako przejaw dziedzictwa kulturowego Wrocławia
 • Marcin Tujdowski, Wschodnie Łużyce. Region historyczny i społeczny
 • Izabela Lewandowska, Warmia i Mazury w latach 1946-1956 w relacji krakowskiego historyka Władysława Ogrodzińskiego

 

POLEMIKI I DYSKUSJE

 

 • Zbigniew Czarnuch, Wokół kulturowych wyróżników specyfiki Ziem Zachodnich i Północnych
 • Henryk Galus, Polski interes na Ziemiach Zachodnich i Północnych
 • Magdalena Kardach, Budowanie regionalnej tożsamości mieszkańców Warmii i Mazur
 • Krzysztof R. Mazurski, Ziemie Zachodnie i Północne - razem czy osobno?
 • Cezary Obracht-Prondzyński, Ziemie Zachodnie i Północne - spojrzenie z pomorskiego podwórka

 

ŹRÓDŁA

 

 • Tadeusz Paweł Rutkowski, Kłopot z uczonym. Władze PRL wobec Zygmunta Wojciechowskiego w 1953 roku
 • Marian Wojciechowski, Notatki Dolnośląskie
 • Andrzej Sakson, Sytuacja ludności warmińskiej i mazurskiej w świetle ",Memoriału delegacji Warmiaków i Mazurów" z 1956 r. oraz "Apelu przedstawicieli olsztyńskich stowarzyszeń twórczych i naukowych w sprawie wyjazdów ludności rodzimej do RFN" 1981 r.

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Robert Traba, "Wschodniopruskość". Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec (omów. Magdalena Kardach)
 • Tożsamość regionów w Polsce w przestrzeni europejskiej ( omów. Robert Geisler)
 • Karel Vodička (ed.), Dělení Československa. Deset let poté... (omów. Radosław Zenderowski)
 • Grzegorz Strauchold, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1957 (omów. Joanna Nowosielska-Sobol)
 • Gregor Thum, Die fremde Stadt. Breslau 1945 ( omów. Aleksandra Kruk)
 • Waldemar Bena, Polskie Górne Łużyce. Przyroda - historia - zabytki (omów. Marcin Tujdowski)
 • Maria Gierlak, Deutschunterricht und Politik. Das Deutschlandbild in den Lehrbüchern für Deutsch als Fremdsprache in Polen (1933-1945) (omów. Roman Dziergwa)
 • Andrea Langer, Die Gnadenkirche. "Zum Kreuz Christi" in Hischberg. Zum protestantischen Kirchenbau Schlesiens im 18. Jahrhundert (omow. Natalia Jackowska)
 • Adolf Buttenandt und die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Wissenschaft, Industrie und Politik im Dritten Reich (omów. Marek Andrzejewski)
 • Janusz Świniarski, Józef Tymanowski (red.), Problemy polityki bezpieczeństwa wobec procesów globalizacji (omów. Witold Ostant)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Karol Marian Pospieszalski Honorowym Obywatelem Miasta Poznania (Andrzej Sakson)
 • Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Opolskiego dla prof. Huberta Orłowskiego (Czesław Karolak)
 • Andrzej M. Wieczorkowski, Instytut Zachodni w Pałacu Saskim w Kutnie. Sympozjum niemcoznawcze
 • Marcin Tujdowski, Czy społeczny bezruch?
 • Aleksander Dietrich, Niemcy wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych
 • Bartłomiej P. Wróblewski, Unia Europejska wobec Europy Wschodniej
 • Rafał Żytyniec, Nowe akcenty w niemieckiej polityce wschodniej

 

CONTENTS

 

 • Aleksander Posern-Zieliński, Identity and Territory. From the Anthropological Perspective
 • Anna Szyfer, Borderlands. Identity and Personality Issues (Theory - Methodology - Techniques)
 • Sławomir Sowiński, The Future of the National State
 • Roman Geisler, Joanna Wróblewska-Jachna, Silesian Regionalism. Faces of Contemporary Political Romanticism
 • Elżbieta Smolarkiewicz, The Formation of Local Identity in Lubuska Region
 • Marek Nowak, Michał Nowosielski, The Social Activity of Citizens of Poznań
 • Maja Raczyńska, The Quarter of Mutual Respect as a Sign of Wrocław's Cultural Heritage
 • Marcin Tujdowski, Eastern Lusatia as a Historical and Social Region
 • Izabela Lewandowska, Warmia and Masuria 1946-1956. Accounts of Cracow's Historian Władysław Ogrodziński
 • Zbigniew Czarnuch, The Cultural Peculiarity of the Western and Northern Territories
 • Henryk Galus, Polish Interests in the Western and Northern Territories
 • Magdalena Kardach, Creating the Regional Identity of the Inhabitants of Warmia and Masuria
 • Krzysztof R. Mazurski, Western and Northern Territories - Together or Separately?
 • Cezary Obracht-Prondzyński, Western and Northern Territories from the Pomeranian Point of View

 

INHALT

 

 • Aleksander Posern-Zieliński, Identität und Territorium. Die kulturantropologische Perspektive
 • Anna Szyfer, Grenzland. Probleme der Identität und der Individualität (Theorie - Methodologie - Arbeitsweise)
 • Sławomir Sowiński, Die Zukunft des Nationalstaats
 • Roman Geisler, Joanna Wróblewska-Jachna, Der schlesische Regionalismus. Bilder der zeitgenössischen politischen Romantik
 • Elżbieta Smolarkiewicz, Die Gestaltung der lokalen Identität im Lebuser Land
 • Marek Nowak, Michał Nowosielski, Die gesellschaftliche Aktivität von Bürgern Poznańs (Posens)
 • Maja Raczyńska, Der Stadtteil Gegenseitige Achtung (Die Dzielnica Wzajemnego Szacunku) - ein Produkt des kulturellen Erbes von Wrocław (Breslau)
 • Marcin Tujdowski, Ostlausitz. Regionale und gesellschaftliche Aktivität
 • Izabela Lewandowska, Ermland und Masuren in den Jahren 1946-1956 im Bericht des Krakauer Historikers Władysław Ogrodziński
 • Zbigniew Czarnuch, Die spezifischen kulturellen Merkmale der West- und Nordgebiete
 • Henryk Galus, Das polnische Interesse an den West- und Nordgebieten
 • Magdalena Kardach, Regionale Identität der Bevőlkerung von Ermland und Masuren
 • Krzysztof R. Mazurski, Polnische West- und Nordgebiete - zusammen oder separat ?
 • Cezary Obracht-Prondzyński, West- und Nordgebiete Polens aus dem pommerschen Gesichtswinkel

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640