Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Projekty
Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane

W poszukiwaniu optymalnej drogi rozwoju – wyzwania stojące przed Polską do 2050 r.


Kierownik: mgr Witold Ostant

Projekt indywidualny

Instytucja finansująca: ze środków finansowych na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, Instytucie Naukowo-Badawczym im. Zygmunta Wojciechowskiego

Okres realizacji: 2013 r.

Opis

W ramach realizowanych działań zostanie przeprowadzona analiza kluczowych problemów stojących przed rządem polskim w dziedzinie polityki energetycznej w perspektywie do 2050 r.W pierwszej kolejności zostaną poruszone kwestie związane z zewnętrznymi czynnikami warunkującym perspektywy rozwoju polskiego sektora energetycznego. Punktem wyjścia prowadzonych badań będzie program Komisji Europejskiej dotyczący energii do 2050 r. i wynikające z niego wyzwania oraz zagrożenia związane dla sektora energetycznego naszego kraju. W prowadzonej analizie szczególna uwaga zostanie zwrócona na uwarunkowania geopolityczne Polski w dziedzinie energetyki (strategię energetyczną Republiki Federalnej Niemiec oraz Federacji Rosyjskiej).Następnie rozważania zogniskują się wokół wewnętrznych uwarunkować rozwoju polskiego sektora energetycznego, czyli jego uwarunkowań technologiczno-surowcowych i perspektyw ich adaptacji do nowych warunków w perspektywie najbliższych dekad. Analiza obejmie uwarunkowania strukturalnie i koniunkturalne, które będą warunkowały takie projekty m.in., jak; budowa siłowni jądrowych, wydobycie gazu łupkowego oraz tworzenie inteligentnych sieci przesyłowych nowej generacji. W ostatniej części analizy przedstawione zostaną perspektywy stworzenia „Narodowego Banku Energii” (korzystają z doświadczeń rządu norweskiego), jako jednej z alternatyw zdobycia środków niezbędnych do przeprowadzenia w polskim sektorze energetycznym zmian wymaganych przez Komisje Europejską w perspektywie do 2050 r. „Narodowy Bank Energii” mógłby stać się publicznym funduszem odpowiedzialnym za długoterminowe inwestycje w infrastrukturę energetyczną. Środki zgromadzona na powyższym funduszu miałby być wykorzystane do budowy w Polsce: siłowni jadowych, wydobycia węglowodorów (szczególnie tzw. gazu łupkowego) oraz tworzenia „inteligentnych” systemu przesyłu energii w oparciu o linie przesyłowe nowej generacji (tzw. prąd stały).

 

Rezultaty: Przygotowanie artykułu do czasopisma naukowego „Studiów Środkowo-Europejskich” pod tytułem: „W poszukiwaniu optymalnej drogi rozwoju – wyzwania stojące przed Polską do 2050 r.”

 

 


Wróć do listy projektów


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640