Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Projekty
Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane

USA – Europa. Wyzwania, trendy, perspektywy


 

Kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska  

Zespół: dr Marta Götz, dr Radosław Grodzki, prof. dr hab. Bogdan Koszel, dr hab. Krzysztof    Malinowski, dr hab. Ilona Romiszewska, dr hab. Artur Wejkszner, prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski, prof. dr hab. Stanisław Żerko

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Okres realizacji: 2011-2012

Opis projektu:

Celem naukowym projektu jest określenie perspektyw rozwoju i zmian w stosunkach transatlantyckich w najbliższej dekadzie. Autorzy skoncentrują się na rozwiązaniu problemu, czy możliwa jest pozytywna zmiana w tych relacjach, podniesienie ich na wyższy jakościowo poziom. Od jakich czynników i spełnienia jakich warunków zależeć będzie takie funkcjonowanie układu transatlantyckiego, które usatysfakcjonuje obie strony i przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów, zabezpieczenia różnorodnych interesów oraz podołania wyzwaniom? Jakie mogą być przeszkody i problemy komplikujące relacje między Stanami Zjednoczonymi a Europą (UE)? Jakich pól konfliktów i płaszczyzn współpracy można się w najbliższych latach spodziewać?

Przedmiotem analizy będą następujące zagadnienia:

  1. działania globalne USA;
  2. polityka zewnętrzna UE;
  3. przemiany instytucjonalne UE;
  4. współpraca w zakresie bezpieczeństwa;
  5. aspekty gospodarcze w stosunkach USA-EU.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny; prace prowadzone są z dwóch perspektyw badawczych: ocena zjawisk z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i ich interesów oraz europejskie widzenie problemów i zjawisk.

Rezultaty: 

1. Przegląd Zachodni” nr 1/2013:

- M. Götz, Gospodarcze aspekty stosunków transatlantyckich, s. 175-202;

- R. Grodzki, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej a stosunki transatlantyckie, s. 95-117;

- J. Kiwerska, USA – Europa. Wyzwania, trendy, prognozy. Raport z prac nad projektem badawczym, s. 329-336;

- J. Kiwerska, Wyznaczniki polityki amerykańskiej wobec Europy, s. 119-150;

- B. Koszel, Od Konstytucji dla Europy do „traktatu reformującego”, s. 29-48;

- B. Koszel, Raport Końcowy Grupy Refleksyjnej ds. Przyszłości Europy, s. 337-346;

- K. Malinowski, Europa i USA wobec przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego, s. 151-174;

- I. Romiszewska, Chiny jako partner gospodarczy USA i Unii Europejskiej, s. 203-233;

- A. Wejkszner, Zaangażowanie UE w rozwiązywanie kryzysów regionalnych w Afryce Północnej, s. 235-248;

- S. Wojciechowski, Współczesne problemy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, s. 49-68;       

 2. M. Götz, Ocena prognozowanej sytuacji gospodarczej USA i wybranych krajów UE w latach 2012-2015 z wykorzystaniem metody pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej, „Optimum Studia Ekonomiczne”, nr 6 (54), 2011, s. 61-76.

 3. B. Koszel, Verfassung für Europa und Vertrag von Lissabon- Dornige Anfänge der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in der EU, w: J. Franzke, (Hrsg.), Europa als Inspiration und Herausforderung.Sozialwissenschaftlliche Sichten aus Deutschland und Polen, Universitätsverlag Potsdam, Potsdam, 2011, s.117-143;

4. J. Kiwerska, Stany Zjednoczone wobec kryzysów regionalnych – aspekt transatlantycki, IZ Policy Papers nr 7 (I), Poznań 2013, ss. 55

5. J. Kiwerska, Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012), IZ Policy Papers nr 10 (I),Poznań 2013, ss. 84

6. II Ogólnopolski Kongres Politologii, Poznań, wrzesień 2012 r.; organizator: Polskie Towarzystwo     Politologiczne oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM; Panel pt. „USA - Europa. Wyzwania, trendy i perspektywy”, z udziałem: Radosław Grodzki, referat: „Stosunki polsko – amerykańskie – aspekty gospodarcze i sprawy bezpieczeństwa”; Jadwiga Kiwerska, referat:„Perspektywy relacji transatlantyckich”; Krzysztof Malinowski, referat: „Przemiany Sojuszu Północnoatlantyckiego”;

7. Konferencja: „Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych”, Łódź, 14 marca 2013 r. organizator Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych i Uniwersytet Łódzki, z udziałem: M. Götz, referat: „Przyszłe, prawdopodobne uwarunkowania makroekonomiczne   rozwoju stosunków gospodarczych w UE”;

8. Konferencja: Was für eine Sicherheit brauchen wir? Berlin, 11–12 listopada 2011 r., organizator: Rosa-Luxemburg-Stiftung, z udziałem: B. Koszel, referat: „Umrisse einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur”;

9. Konferencja: “Die Zukunft der Kooperation zwischen der Europäischen Union und der Russischen Föderation. Konzepte, Prioritäten und Defizite”, Poczdam, 28-30 sierpnia 2011 r., organizator: Universität Potsdam, z udziałem” B. Koszel, referat: “Die Europapolitik der Regierung Merkel”;

10. Konferencja: „Unia Europejska – drogi wyjścia z kryzysu. Polski i niemiecki punkt widzenia”, Poznań, 08-09 maja 2012 r., organizator: Instytut Zachodni, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, z udziałem: B. Koszel, referat:„Przyszłość Unii Europejskiej. Harmonizacja interesów Polski i Niemiec”;

11. Konferencja: „Przywództwo Niemiec w Europie – polskie oczekiwania, obawy i potrzeby, Poznań, 23 maja 2012 r., organizator: Instytut Zachodni,z udziałem: B. Koszel w panelu:Polskie oczekiwania w sprawie przywództwa Niemiec w UE i NATO”.

12 .Konferencja: „Europa XXI w: Europa i Unia Europejska wobec kryzysu“, Słubice, 2-3 luty 2012 r., organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM - Colegium Polonicum, z udziałem: B. Koszel, referat: „Niemcy wobec kryzysu finansowego państw strefy euro“; 

13. Seminarium, Instytut Zachodni, 12 grudnia 2012 r.; temat: Przyszłość stosunków amerykańsko-europejskich – wnioski z prac nad projektem: „USA – Europa. Wyzwania, trendy, perspektywy”, z udziałem: M. Götz, J. Kiwerska, B. Koszel, I. Romiszewska, K. Malinowski.        

14. J. Kiwerska, Obama w Warszawie i amerykańskie posłannictwo, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 56/2011, ss. 6

15. J. Kiwerska, Wydarzenia w Afryce Północnej i układ transatlantycki, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 64/2011, ss. 6

16. J. Kiwerska, Events in North Africa and the transatlantic system, ,,Bulletin. Institute for Western   Affairs’’, No 64/2011

17. K. Malinowski, Roczny raport NATO – zapowiedź nowego NATO? „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 76/2012, ss. 8

18. K. Malinowski The 2011 NATO annual report – the heralding of a New NATO?, ,,Bulletin. Institute for Western Affairs’’, No 76/2012

19. J. Kiwerska, Polityka zagraniczna w amerykańskiej walce wyborczej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 90/2012, ss. 7

20. J. Kiwerska, Foreign Policy in the Americana election battle, ,,Bulletin. Institute for Western Affairs”, No 90/2012

21. J. Kiwerska, Kolejne cztery lata Baracka Obamy w Białym Domu, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 97/2012, ss. 4

22. J.Kiwerska,  Barack Obama in the White House for four more years, ,,Bulletin. Institute for Western Affairs”, No 97/2012        

23. J. Kiwerska, Stan i perspektywy relacji niemiecko-amerykańskich, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 110/2012, ss. 5

24. J.Kiwerska, Germany-US relations. State and perspectives, ,,Bulletin. Institute for Western Affairs, No 110/2012

25. R. Grodzki, Polsko-amerykańska współpraca wojskowa: stan i perspektywy, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 114/2012, ss. 5

26. R.Grodzki, Polish-American military cooperation: state and perspectives, ,,Bulletin. Institute for Western Affairs”, No 114/2012

27. J. Kiwerska, USA – Europa. Wyzwania, trendy, perspektywy. Raport z prac nad projektem badawczym, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” Nr 121/2013, ss. 11

         

 

 


Wróć do listy projektów


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640