Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Projekty
Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane

UE COST Aciotn IS0805: New Challenges of Peacekeeping and the European Union's Role in Multilateral Crisis Management ( Nowe wyzwania w zachowaniu pokoju oraz rola Unii Europejskiej w wielostronnym kryzysie zarządzania)

UE COST Aciotn IS0805: New Challenges of Peacekeeping and the European Union's Role in Multilateral Crisis Management ( Nowe wyzwania w zachowaniu pokoju oraz rola Unii Europejskiej w wielostronnym kryzysie zarządzania)
  • Okres realizacji: 2009-2013

 

Dr Joanna Dobrowolska – Polak:  Management Committee Member

Instytucja realizująca projekt: GRIP - Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurit

 

Okres realizacji: 2009-2013

 Uczestnicy: 40 badaczy z 28 państw

Instytucja finansująca: Komisja Europejska i ESF

 

Opis projektu:

Biorąc pod uwagę rosnącą wagę multilateralnych operacji pokojowych w stabilizacji konfliktów zbrojnych i regionów postkonfliktowych na świecie, od 2009 r. naukowcy pracujący w ramach Akcji COST prowadzą działania na rzecz rozwoju europejskiej koncepcji operacji pokojowych i usprawnienia spójności podejścia Unii Europejskiej i jej państw członkowskich do obszarów niestabilnych. Potrzebę takich działań wykazała m.in. partykularna reakcja państw europejskich na konflikt i interwencję w Libii. Akcja ma również na celu implementację zasady efektywnego mutilateralizmu, który jest sednem Europejskiej Strategia Bezpieczeństwa („Bezpieczna Europa w lepszym świecie” - ESB, przyjętej w 2003 r.). Celem akcji jest także stymulowanie współpracy i wymiany wśród badaczy, co ma doprowadzić do wypracowania (na poziomie Unii Europejskiej) wizji operacji na wzór Capstone Doctrine, przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 

 

Rezultaty:

1. National Visions of EU Defence Policy. Common Denominators and Misunderstandings, CEPS - Centre for European Policy Studies i GRIP-Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, Bruksela,2013

2. Mapping research on European Peace Missions, Maria Raquel Freire, Paula Duarte Lopes,Fernando Cavalcante, Markus Gauster,Livia Fay Lucianetti, Pascoal Santos Pereira,Valtteri Vuorisalo, Rafaela Rodrigues de Brito;Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, The Hague, 201

3. http://www.grip.org/sites/grip.org/files/BREVES/2013/COST_EU's%20role%20in%20multilateral%20crisis%20management.pdf

strona projektu dostępna jest tutaj

 

 


Wróć do listy projektów


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640