Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Projekty
Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane

Stworzenie bazy tekstowej pamiętników ze zbiorów Instytutu Zachodniego

  • Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Sakson
  • Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Okres realizacji: marzec 2013 – luty 2016

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Sakson

Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: marzec 2013 – luty 2016

Opis:

Zadanie ma na celu ochronę oraz szersze udostępnienie pozostających w zasobach Instytutu Zachodniego pamiętników.Instytut Zachodni odwołując się do tradycji poznańskiej socjologii, studiów nad kulturą inspirowanych myślą Floriana Znanieckiego oraz jego metodologią humanistyczną przez lata zbierał pamiętniki osadników z Ziem Zachodnich. Zorganizowano wiele konkursów w trakcie których zebrano około 1100 pamiętników. Stały się one postawą licznych studiów opisujących przemiany społeczne i kulturowe zachodzące na Ziemiach Zachodnich autorstwa między innymi Zygmunta Dulczewskiego oraz Andrzeja Kwileckiego. Od lat zainteresowanie tymi materiałami nie słabnie. Są one interesującym źródłem dla kulturoznawców, etnologów, historyków oraz socjologów. Niestety ich pełne wykorzystanie jako cennych źródeł informacji nie jest możliwe ze względu na ich postępujące niszczenie. Biorąc pod uwagę, że większość z tekstów to rękopisy niemożliwe są także pogłębione studia nad nimi z użyciem nowoczesnych technik analizy komputerowej (np. narzędzi analizy jakościowej i semantycznej).

Rezultaty:

Celem prezentowego przez nas projektu jest digitalizacja transkrypcja tekstów pamiętników,która ma umożliwić stworzenie pełnotekstowych baz pamiętników umożliwiających ich pogłębioną analizę. Dzięki tym działaniom ocalone zostaną cenne świadectwa rekonstrukcji tożsamości narodowej i kulturowej na Ziemiach Zachodnich.Materiały uzyskane podczas digitalizacji oraz transkrypcji posłużyłyby do stworzenia strony internetowej z bazą danych dostępną dla badaczy oraz osób zainteresowanych tą problematyką. Możliwie szerokie rozpropagowanie stworzonej bazy danych upowszechni wiedzę na temat przekształceń społecznych i kulturowych Ziem Zachodnich okresu powojennego.

 

 


Wróć do listy projektów


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640