Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Projekty
Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane

Polskie organizacje pozarządowe w Niemczech


Kierownik: dr Michał Nowosielski

Projekt indywidualny
Instytucja finansująca: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Okres realizacji: 2008-2009

Opis projektu:

Celem projektu badawczego „Polskie organizacje w Niemczech" było dokonanie analizy kondycji organizacji pozarządowych skupiających Polaków mieszkających w Republice Federalnej Niemiec. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest opis stanu polskich organizacji w Niemczech. Badanie, poza ściśle naukowym celem opisowym i diagnostycznym, stawiało sobie także cele praktyczne. Jego wyniki, dzięki wskazaniu na problemy związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych skupiających Polaków mieszkających w RFN, miały umożliwić podjęcie działań mających na celu wzmocnienie polskiego ruchu w Niemczech. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą dwóch technik badawczych: wywiadów pogłębionych oraz sondażu instytucjonalnego.

Rezultaty:

Publikacje:

 1. M. Nowosielski, Relacje polskich organizacji w RFN z niemiecką administracją publiczną, ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2009;
 2. M. Nowosielski, Kondycja polskich i polskojęzycznych organizacji w Niemczech, „Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 19/2009;
 3. M. Nowosielski, Polskie i polskojęzyczne organizacje w Niemczech. Raport z badań, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, 2010;
 4. M. Nowosielski, Profil działalności polskich organizacji w Niemczech, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" nr 3/2011;
 5. M. Nowosielski, Relacje polskich organizacji w RFN z niemiecką administracją publiczną - wyniki badań empirycznych, „Przegląd Zachodni" nr 2/2011;
 6. M. Nowosielski, The trap of transnationalism - Polish organizations in Germany, „Polish Sociological Review" nr 3/2011;
 7. M. Nowosielski, Growth  and  decline - the  situation  of  Polish  immigrant organizations in Germany, w: (Post)transformational Migration. Inequalities, Welfare State, and Horizontal Mobility, eds. M. Nowak, M. Nowosielski, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main  2011; 
 8. M. Nowosielski, Human resources in Polish organizations in Germany, ,,Studi Emigrazione - Migration Studies" , planowane wydanie 2012.
 9. M. Nowosielski, Polish organizations in Germany - their present status and needs, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, planowanie wydanie 2012.

Referaty:

 1. SHUR's final conference „Human rights and conflict - the role of civil society", organizator:  Luiss University, Rzym 4-6.06.2009, referat  „Civil society as a representation of immigrants interests - the case of Polish organizations in Germany";
 2. Konferencja nt. „European  Society or European Societies", organizator: European Sociological Association, Lizbona 2-5.09.2009, referat „ Ethnic organizations as representation of intra-European immigrant interests - the case of Polish immigrant NGO's in Germany";
 3. Konferencja nt. „ECPR joint sessions 2010", organizator: European Consortium for Political Research, Münster 22-27.03.2010,  referat „The trap of transnationalism";
 4. Konferencja nt. „Diffusion and Contexts of Transnational Migrants Organizations in Europe (TRAMO Project)", organizator:  Ruhr-University, Bochum 14-16.06.2010, Expert Comments.

Wróć do listy projektów


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640