Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Projekty
Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane

Polityka polonijna w praktyce


Kierownik: dr Michał Nowosielski 

Zespół: dr Agnieszka Legut, dr Kamila Mazurek-Scholl, dr Anna Fiń, mgr Witold Nowak.
Finansowany w ramach  „Planu współpracy  z  Polonią i Polakami za granicą  w 2013  r."  realizowanego  za pośrednictwem MSZ w roku 2013.
Okres realizacji: 2013

Opis projektu:

Zmiany w założeniach oraz sposobie realizacji polskiej polityki polonijnej, z jakimi mamy do czynienia w ciągu ostatnich lat, zakładają m.in. redefinicję odbiorców tej polityki. Zamiast tradycyjnie rozumianej Polonii zakłada się aktywizowanie także, jeśli nie przede wszystkim, tych Polaków mieszkających za granicą, którzy do tej pory nie angażowali się w działalność polonijną, m. in. aktywność polskich organizacji. Wynika stąd potrzeba zbadania gotowości Polaków mieszkających za granicą (w szczególności zaś polskich elit - osób zajmujących wysokie stanowiska w strukturze społecznej krajów przyjmujących) do podjęcia się zadań związanych z realizacją polityki polonijnej, szczególnie zaś promocją Polski oraz prowadzenia public diplomacy na jej rzecz.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy Polaków mieszkających za granicą i zainteresowanych wsparciem dla promocji Polski i polskości oraz dostarczenie decydentom z obszaru planowania i realizowania polityki polonijnej wiedzy nt. postaw Polaków mieszkających za granicą wobec założeń nowej polityki polonijnej.

W związku z tak postawionymi celami planuje się przeprowadzenia badań dotyczących gotowości Polaków mieszkających za granicą do udziału w promocji Polski: wywiadów pogłębionych oraz ankiety internetowej.

Rezultaty:

1.A. Fiń, A. Legut, W. Nowak, M. Nowosielski, K. Schöll-Mazurek "Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów", IZ Policy Papers nr 11/2013, 96 ss.

2.A. Fiń, A. Legut, W. Nowak, M. Nowosielski, K. Schöll-Mazurek, E-poradnik "Jak zaangażować się we współpracę z Polską. E-poradnik dla Polaków na Emigracji", 33 ss.

3.A. Fiń, A. Legut, W. Nowak, M. Nowosielski, K. Schöll-Mazurek,   "Opinie i postawy Polonii i Polaków mieszkających za granicą wobec polityki polonijnej", Ekspertyzy Instytutu Zachodniego 2013, 19 ss.

4.A. Fiń, A. Legut, W. Nowak, M. Nowosielski, K. Schöll-Mazurek, "Opinie i postawy Polonii i Polaków mieszkających za granicą wobec polityki polonijnej", Biuletyn Specjalny Instytutu Zachodniego nr 148, 10 ss.

5.A. Fiń, A. Legut, W. Nowak, M. Nowosielski, K. Schöll-Mazurek "Views and Attitudes of the Polish Community and Poles Living Abroad on the Policy Towards Polish Expatriate Communities", Institute for Western Affairs' Bulletin, No.148, 10 ss.

6.M. Nowosielski, Zaangażowanie Polaków mieszkających za granicą w działalność organizacji polonijnych, "Kultura i edukacja" nr 1/2014. 

7.Webinarium "Jak zaangażować się we współpracę z Polską?", 16.12.2013 r. Wystąpienia: część I mgr Witold Nowak, część II dr Kamila Scholl-Mazurek

8.Seminarium, "Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów", Warszawa, 9.12.2013.

 


Wróć do listy projektów


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640