Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Projekty
Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane

Polacy w Niemczech. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne


 

Kierownik: dr Michał Nowosielski

Zespół: dr Piotr Cichocki, dr Marta Götz, dr Piotr Kubiak, prof. dr hab. Andrzej Sakson, dr hab. Jędrzej Skrzypczak, mgr Marcin Tujdowski, Dorota Kot, Malwina Koczor 

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki 

Okres realizacji: 2010-2013

Opis projektu:

Celem projektu jest przedstawienie kompleksowego obrazu sytuacji Polaków i osób polskojęzycznych w Republice Federalnej Niemiec. Będzie on uwzględniał zarówno diagnozę społeczno-ekonomicznej sytuacji społeczności polskiej, jak również analizę polityczno-prawnego jej statusu w perspektywie historycznej. Realizacja tych celów poznawczych będzie natomiast zmierzać do sformułowania praktycznych założeń polityki organizacyjnego wsparcia działalności Polonii w RFN przez instytucje państwa polskiego.

Projekt polega na dokonaniu wyczerpującego opisu sytuacji Polaków w Niemczech w ramach sześciu działów badawczych:

  1. Ogólna charakterystyka Polaków w Niemczech;
  2. Migracja z Polski do Niemiec po 2004;
  3. Polityka RFN wobec Polaków w Niemczech;
  4. Polityka RP wobec Polaków w Niemczech;
  5. Reprezentacja Polaków w Niemczech;
  6. Polacy w niemieckiej sferze publicznej.

Rezultaty:

 

1.J. Skrzypczak, Status prawny Polaków w Republice Federalnej Niemiec, w: Prawa mniejszości narodowych, pod red. T. Gardockiej i J. Sobczaka, Warszawa - Toruń 2010.

2.M. Nowosielski, Nowe założenia polityki polonijnej, "Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 70/2011, 5 ss.

3.M. Nowosielski, New policy premises concerning Polish communities abroad, "Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 70/2011, 5 ss.

4.M. Götz, Polskie bezpośrednie inwestycje zagranicą, Przegląd Zachodni nr 3, 2011, s. 231-252.

5.M. Götz, Outward Foreign Direct Investments from Poland to Germany, "Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe" 2011, Vol. 3, No. 2, s. 47-70.

6.M. Nowosielski, Polish organizations in Germany - their present status and needs, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2012, 171 ss.

7.M. Nowosielski, Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku. Omówienie, "Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 91/2012, 9 ss.

8.M. Nowosielski, Plan for the cooperation with the Polish diaspora and Poles abroad in 2013. Elaboration, "Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 91/2012, 8 ss.

9.W. Nowak, Problemy tożsamości społecznej Polaków mieszkających w Niemczech, Przegląd Zachodni nr 3, 2013, 257-272.

10.A. Fiń, A. Legut, W. Nowak, M. Nowosielski, K. Schöll-Mazurek, Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów, "IZ Policy Papers" nr 11/2013, 96 ss.

11.P. Cichocki, A. Lewandowska, M. Nowosielski, Dynamika niemieckiej opinii publicznej. Wizerunek Polski i Polaków w Niemczech, "IZ Policy Papers" nr 8/2013, 60 ss.  

12.A. Sakson, Polonia w Niemczech w opinii prasy niemieckiej i polskiej, "Przegląd Zachodni" nr 3/2012, s. 157-184.

13.M. Nowosielski, Polacy w Niemczech. Stan i perspektywy badań, "Przegląd Zachodni" nr 3/2012, s. 3-27.

 

Ekspertyzy dla MSZ:

14.P. Cichocki, M. Götz, A. Jarosz, M. Nowosielski, P. Kubiak, J. Skrzypczak, M. Tujdowski, Polacy w Niemczech. Raport cząstkowy VII 2010r., ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2010, 28 ss.

15.P. Cichocki, M. Götz, A. Jarosz, M. Nowosielski, P. Kubiak, J. Skrzypczak, M. Tujdowski, Polacy w Niemczech. Raport z badań, ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2011, 71 ss.

16.M. Götz, Bezpośrednie inwestycje polskie w Niemczech, ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2012, 25 ss.

17.M. Nowosielski, Opinia w sprawie planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku, ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2012, 5 ss.

 


Wróć do listy projektów


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640