Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Projekty
Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane

Foresight – narzędzia wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami


Kierownik: Marta Kędzierska/Bożena Piaścik

 

Zespół: Alicja Karalus, Bożena Piaścik, Margareta Wysocka

 

Okres realizacji: od 01.09.2011 do 30.09.2012

 

Instytucja finansująca: finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII, Działania 8.2, Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

Opis projektu:

Projekt „Foresight” kierowany był do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni oraz jednostek naukowych województwa wielkopolskiego, którzy chcieli podnieść kwalifikacje z zakresu foresight. Celem Projektu było wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do przeprowadzenia procesów foresightu z zastosowaniem własnej wiedzy naukowej, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców. Uczestnicy wzbogacili także swoje kompetencje w zakresie przygotowywania i realizacji procesów badawczych oraz zyskali okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń między sferą nauki i biznesu.

Projekt został zrealizowany przez Instytut Zachodni w Poznaniu w partnerstwie z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego. Obejmował 80 godzin szkoleń, ośmiogodzinne warsztaty z przedsiębiorczości, a także trzymiesięczne staże w przedsiębiorstwach pozwalające doskonalić wymiar praktyczny pozyskanej wiedzy. Projekt przewidywany był dla 70 uczestników, a spośród kandydatów pierwszeństwo mieli pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, których obszar działalności naukowej powiązany był z gałęziami gospodarki kluczowymi dla rozwoju Wielkopolski. Cele szczegółowe przedsięwzięcia obejmowały, miedzy innymi, podniesienie świadomości idei foresight i transferu wiedzy między nauką a biznesem wśród pracowniczek i pracowników naukowych i przedsiębiorców oraz stosowania analiz strategicznych w przedsiębiorstwach, osiągnięcie wzrostu wiedzy decydującej o umiejętności identyfikacji i antycypowania kluczowych zmian warunkujących działalność strategiczną obecnych na rynku przedsiębiorstw oraz czynników wpływających na rozwój przedsiębiorczości.

 

Rezultaty:

  1. Dwumiesięczny cykl warsztatów i szkoleń (88 godzin) dla 70 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni
  2. Trzymiesięczne staże (240 godzin) w przedsiębiorstwach dla 14 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni
  3. Konferencja naukowo-gospodarcza "FORESIGHT – narzędzie przyszłości?", Poznań, 13.09.2012 r.

Wróć do listy projektów


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640