Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Projekty
Wróć do listy projektów

Projekty zrealizowane

Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce


Kierownik: dr Michał Nowosielski

 

Zespół: Ewelina Frankowska, Marta Kędzierska, Bożena Piaścik

 

Okres realizacji: od 01.11.2010 do 31.10.2011

 

Instytucja finansująca: finansowany w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działania 8.1'Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" POKL.

Opis projektu:

Przedsięwzięcie zorientowane było na dostarczenie wiedzy dotyczącej dynamiki rynku pracy, z uwzględnieniem wybranych branż wielkopolskiej gospodarki i zachodzących w nich procesów: modernizacji i restrukturyzacji.

Cel został osiągnięty w trzech etapach: po pierwsze, diagnozy rynku pracy w kontekście restrukturyzacji i modernizacji określonych branż regionu, po drugie, diagnozy postaw i działań pracodawców, pracowników oraz instytucji regionalnych wobec przemian gospodarki i związanych z tym zmian na rynku pracy oraz, po trzecie, sformułowania rekomendacji dotyczących outplacementu o istotnym znaczeniu dla przekształceń na rynku pracy (rekomendacje dla przedstawicieli przedsiębiorstw w wybranych branżach i pozostałych instytucji).

W ramach projektu przeprowadzono badania społeczno-ekonomiczne, a na ich podstawie przygotowano raporty zawierające diagnozę przemian gospodarczych Wielkopolski oraz ich wpływu na rynek pracy. Do badania na podstawie analiz przemian gospodarczych Wielkopolski wybrano następujące branże: handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, przemysł chemiczny, przemysł poligraficzny, działalność związaną z kulturą, rekreacją i sportem.Projekt w dalszej perspektywie miał na celu efektywne oddziaływanie na rzeczywistość społeczno-gospodarczą w postaci zmniejszenia problemu niedopasowania struktury rynku pracy do faktycznego zapotrzebowania gospodarki oraz dostarczenia wiedzy o wykorzystywaniu przemian w przedsiębiorstwach dla wzrostu konkurencyjności i niwelowania negatywnych skutków restrukturyzacji zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy, dzięki wykorzystaniu narzędzi outplacementu.

Projekt został zrealizowany przez Instytut Zachodni w Poznaniu w partnerstwie z CBS Ultex Ankieter Sp. z o.o. – agencją badawczą realizująca wszystkie rodzaje badań rynkowych i społecznych, specjalizującą się w badaniach rynku pracy, sytuacji gospodarczej oraz wsparciu budowy strategii rozwoju miast i regionów.

Rezultaty

  1. 43 raporty analityczno-wynikowe
  2. P. Cichocki, M. Goetz, „Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 222.
  3. „Outplacement krok po kroku – podręcznik dla przedsiębiorców”
  4. Konferencja podsumowująca projekt badawczy „Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce”, Poznań, 12.10.2011

Wróć do listy projektów


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640