Publications

IZ PP nr 20 - Prezydentura Trumpa i układ transatlantycki

Półroczny okres prezydentury Donalda Trampa, którego wyborcze zwycięstwo wywołało spore zaniepokojenie w Europie, spowodowane jego krytyczną retoryką wobec współpracy transatlantyckiej, kwestionowaniem sensu istnienia NATO i niechętnym stosunkiem do Unii Europejskiej, a przede wszystkim zapowiedzią poprawy relacji z Rosją, nie rozwiał tych niepewności. Przyszłość układu transatlantyckiego wciąż pozostaje w sferze pewnego zawirowania, na co niemały wpływ ma nieprzewidywalność samego prezydenta, styl jego zachowań i sposób podejmowania decyzji. Wynikające także z tego kontrowersyjne zmiany na wysokich stanowiskach administracji Trampa, sprzeczne z jego wypowiedziami opinie niektórych wysokich urzędników wprowadzają wrażenie chaosu utrudniające określenie kształtu i strategii zagranicznej polityki amerykańskiej.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można wszakże wnioskować, iż na linii Europa- USA występować będą co jakiś czas komplikacje w wielu mniej czy bardziej poważnych sprawach, a obowiązujący od dziesięcioleci paradygmat bliskich relacji transatlantyckich ulegnie zmianie. Dla państw europejskich, z uwagi na skalę i charakter zagrożeń  w świecie, staje się to niemałym wyzwaniem, ale jednocześnie impulsem do podejmowania decyzji pogłębiających integrację w wielu dziedzinach.

IZ PP nr 20 dostępny jest w wersji PDF:


the Institute for Western Affairs in Poznan

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640