Projects
Back to the list of projects

Completed projects

Sonderfahndungsbuch Polen


Sonderfahndungsbuch Polen - Specjalna ksiega Polaków ściganych listem gończym
Kierownik: prof. IZ dr hab. Maria Rutowska
Zespół: prof. IZ dr hab. Maria Rutowska, dr Anna Ziółkowska
Instytucja finansująca: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Okres realizacji: listopad 2010 - grudzień 2011 r.

Opis projektu:
W ramach prowadzonych przez Instytut Zachodni badań poświęconych II wojnie światowej podjęta została inicjatywa opublikowania w serii "Documenta Occupationis" dokumentu pt. "Sonderfahdnungsbuch Polen". W "księdze" umieszczano nazwiska Polaków, którymi szczególnie interesowała się policja niemiecka. Były to osoby, zaliczane wedle określeń niemieckich do "warstwy przywódczej", oceniane jako "wrogo nastawione wobec Niemców, "radykalne polskie elementy" czy "fanatyczni Polacy". Pośród nich figurowali wybitni przedstawiciele życia politycznego, społecznego i kulturalnego. "Specjalna księga Polaków ściganych listem gończym" jest ważnym dowodem świadczącym o założonych jeszcze przed wybuchem wojny eksterminacyjnych celach Trzeciej Rzeszy wobec najbardziej aktywnych przedstawicieli narodu polskiego.

Rezultaty:
Monografia.


Back to the list of projects


the Institute for Western Affairs in Poznan

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640