Projects
Back to the list of projects

Completed projects

Rola państwa w (po)kryzysowej gospodarce europejskiej - polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych


Kierownik: dr Marta Götz

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 7, HS4

Okres realizacji: 03. 2015 - 10. 2016

Opis projektu:

Celem badań jest rekonstrukcja i ocena zmian wywołanych kryzysem "2008+" w myśleniu ekonomicznym w zakresie polityki państwa wobec BIZ napływających jak i wypływających, reform politycznych (policy) stanowiących odbicie tych zmian, a także tendencji kształtowania się strumieni i zasobów BIZ. Podejmowane w ramach projektu prace starają się uporządkować wiedzę dotyczącą zarówno zmian koncepcyjnych, jak i towarzyszących im realnych procesów przejawiających się większym zaangażowaniem państwa w procesy rynkowe (Wade 2003, Changn 2012).

W warstwie naukowej efektem podejmowanych działań powinno być zarówno usystematyzowanie dotychczasowych zmian wywołanych kryzysem w obszarze zaangażowanie państwa w procesy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak i zidentyfikowanie wyzwań o charakterze koncepcyjnym i instytucjonalnym z jakimi przychodzi mierzyć się Europie w tym obszarze.


Back to the list of projects


the Institute for Western Affairs in Poznan

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640