Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Projects
Back to the list of projects

Completed projects

Republika Federalna Niemiec dwadzieścia lat po zjednoczeniu. Polityka - gospodarka – społeczeństwo


Republika Federalna Niemiec dwadzieścia lat po zjednoczeniu. Polityka - gospodarka – społeczeństwo
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Sakson

Blok I: NIEMCY ZJEDNOCZONE 1990-2010 :
1. Polityka zagraniczna (wspólny projekt badawczy prof. dr hab. J. Kiwerskiej, prof. dra hab. B. Koszela, prof. IZ dr hab. M. Tomczak, prof. IZ dr hab. S. Żerko). 
2. Gospodarka niemiecka wobec nowych wyzwań (zespół pod kierunkiem prof. dra hab. T. Budnikowskiego, w składzie: prof. dr hab. P. Kalka, prof. IZ dr hab. I. Romiszewska, dr M. Götz).
3. Polityka – społeczeństwo – kultura (zespół pod kierunkiem prof. IZ dra hab. Z. Mazura w składzie: prof. dr hab. H. Orłowski, dr N. Jackowska, dr M. Wagińska-Marzec, dr J. Dobrowolska-Polak, dr P. Kubiak, dr M. Nowosielski, mgr M. Tujdowski).

Blok II: NIEMCY WOBEC POLSKI 1990-2010:
1. Polityka (wspólny projekt badawczy prof. IZ dra hab. K. Malinowskiego, prof. IZ dra hab. Z. Mazura i prof. dra hab. B. Koszela).
2. Gospodarka (zespół pod kierunkiem prof. dra hab. P. Kalki w składzie: prof. dr hab. T. Budnikowski, prof. IZ dr hab. I. Romiszewska)
3. Społeczeństwo i kultura (zespół pod kierunkiem prof. dra hab. A. Saksona w składzie: prof. IZ dr hab. M. Rutowska, dr M. Wagińska-Marzec, dr P. Cichocki, dr R. Grodzki, dr P. Kubiak, dr M. Nowosielski, mgr W. Ostant, mgr M. Tujdowski).

Okres realizacji: 2007 - 2011 r. 

Opis projektu:
Projekt ma udzielić odpowiedzi na pytanie o charakter, kierunek i konsekwencje przemian w Niemczech od czasu zjednoczenia dwóch państw niemieckich w 1990 r.
do chwili obecnej, i przede wszystkim:
1. Ukazać nową dynamikę życia wewnątrzniemieckiego: płaszczyznę polityki wewnętrznej, zmiany społeczne i kulturowe związane z integracją dwóch społeczeństw, przeobrażenia gospodarcze; 
2. Określić nową rolę Niemiec na arenie międzynarodowej, możliwości, skalę
i mechanizmy rosnącego wpływu RFN na proces decyzyjny w różnych międzynarodowych strukturach gospodarczych, politycznych i wojskowych, zdefiniować postawę zjednoczonych Niemiec wobec wyzwań współczesności; 
3. Zobrazować rozwój i obecny stan stosunków polsko-niemieckich: zagrożenia i bariery oraz obszary współpracy.  

Są to niezwykle ważne kwestie zarówno z punktu widzenia naukowego poznania, jak
i praktyki politycznej, gospodarczej i społecznej.

Celami projektu są: przedstawienie kompleksowego obrazu sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w Republice Federalnej Niemiec; ocena relacji zewnętrznych RFN, w tym stosunków niemiecko-polskich. Projekt składa się z sześciu działów badawczych, skupionych w dwóch blokach. Pierwszy pt. Niemcy zjednoczone 1990-2010 obejmuje działy: polityka zagraniczna, gospodarka niemiecka wobec nowych wyzwań i polityka – społeczeństwo – kultura. Drugi pt. Niemcy wobec Polski 1990-2010 to działy: polityka, gospodarka i społeczeństwo, i kultura.

Rezultaty:
Efektem realizacji projektu badawczego będzie kompleksowa ocena Niemiec (ich kondycji wewnętrznej, nastrojów społecznych, potęgi gospodarczej, polityki wewnętrznej, polityki zagranicznej) oraz stosunków niemiecko-polskich – we wszystkich sferach wzajemnych stosunków – ze szczególnym uwzględnieniem (zamierzonego
i niezamierzonego) wpływu Niemiec na Polskę. Wyniki badań przedstawione zostaną w kilku monografiach. W tej chwili do Wydawnictwa IZ zostały złożone dwa tomy:
Tom 1. Jadwiga Kiwerska, Bogdan Koszel, Maria Tomczak, Stanisław Żerko "Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec"

Tom 2. "Gospodarka niemiecka 20 lat po zjednoczeniu" pod redakcją Tomasza Budnikowskiego (autorzy: Marta Götz, Ilona Romiszewska, Piotr Kalka, Józef Misala, Maciej Żukowski).


Back to the list of projects


the Institute for Western Affairs in Poznan

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640