Projects
Back to the list of projects

Completed projects

Polskie inwestycje bezpośrednie na dojrzałych rynkach Unii Europejskiej. W kierunku teorii ugruntowanej


 

Kierownik: dr Marta Götz

Projekt indywidualny
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Okres realizacji: 2012-2014

Opis projektu:

Rozpoznanie polskiej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej (UE) ma ogromne znaczenie poznawcze w kontekście przewidywanego w niedalekiej przyszłości wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) z Polski. Zgodnie z koncepcją ścieżki rozwoju inwestycyjnego (IDP - Investment Development Path) każdy kraj na pewnym etapie ewolucji z biorcy kapitału staje się jego dawcą, wysyła więcej inwestycji, aniżeli przyjmuje. Należy oczekiwać, że wraz z postępującą modernizacją gospodarki i zwiększaniem zakresu uczestnictwa w globalnych powiązaniach czeka to także Polskę. Planowana w ramach projektu diagnoza zachowań i strategii polskich firm inwestujących na bardziej rozwiniętych rynkach powinna przyczynić się do rozwoju badań nad tzw. odwrotnymi przepływami kapitału.

Rezultaty:

  1. 26.04.2013 wystąpienie na wewnętrznym instytutowym seminarium – przedstawienie założeń i tez oraz wstępnych rezultatów prac prowadzonych w ramach projektu
  2. Oeconomia Copernicana 2013 No 2, Exploring Foreign Direct Investment from Poland Using Grounded Theory Method, ss. 73-96
  3. Metoda teorii ugruntowanej w badaniach polskich inwestycji zagranicznych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2013/1, ss. 69-74

 

 

 

 


Back to the list of projects


the Institute for Western Affairs in Poznan

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640