Projects
Back to the list of projects

Completed projects

Kultury pamięci na pograniczu polsko-niemieckim


Kierownik: Dominik Trutkowski z Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie

Instytucja finansująca:  Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Okres realizacji: 1.03.2015-31.12.2015

Opis projektu:

Projekt poświęcono przygotowaniu wystawy na temat kultur pamięci na pograniczu polsko-niemieckim pt.: „Dzieje pogranicza i jego wizerunki - Granica na Odrze i Nysie - granicą pokoju w kulturach pamięci miasta Görlitz-Zgorzelec“ („Grenzgeschichten und ihre Repräsentation - Die Oder-Neiße-Friedensgrenze in den Erinnerungskulturen der Stadt Görlitz-Zgorzelec").

Celem projektu jest przygotowanie wystawy, która ma być pokazywana w Polsce i Niemczech. Zamiarem autora jest ukazanie, w jaki sposób polityczny mit o granicy na Odrze i Nysie jako "granicy pokoju" między Polską i NRD funkcjonował w pamięci zbiorowej mieszkańców podzielonego miasta Görlitz-Zgorzelec, zarówno w okresie zimnej wojny, jak i po 1989 r.


Back to the list of projects


the Institute for Western Affairs in Poznan

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640