Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Pracownicy

Praca w Instytucie Zachodnim

Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko analityk/starszy analityk

Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego poszukuje kandydata do pracy w pionie analitycznym w zespole „Niemcy – państwo, społeczeństwo, gospodarka”

OGŁOSZENIE 

INSTYTUCJA: Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

MIASTO: Poznań

STANOWISKO: analityk/starszy analityk (1/1 etatu)

WYKSZTAŁCENIE:
nauki prawne, nauki o polityce i administracji

DATA OGŁOSZENIA: 25.07.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.09.2023

LINK DO STRONY: www.iz.poznan.pl

OPIS STANOWISKA:
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego poszukuje kandydata do pracy w pionie analitycznym w zespole „Niemcy – państwo, społeczeństwo, gospodarka”.

 

Zakres obowiązków:                                

- uczestnictwo w bieżących pracach i projektach zespołu analitycznego (m.in. przygotowywanie analiz i publikacji, udział w konferencjach i spotkaniach eksperckich, aktywność w mediach) w zakresie przydzielonej tematyki obejmującej; zagadnienia systemu prawa niemieckiego, w szczególności prawa publicznego, międzynarodowego prawa publicznego, w szczególności odpowiedzialności państw za naruszenia prawa międzynarodowe – post-conflictjustice, oraz prawa UE.

- możliwość realizowania obowiązków w trybie pracy zdalnej.

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie (zgodnie z ww. profilem – nauki społeczne: nauki prawne, nauki o polityce i administracji);
 2. Znajomość wyżej wymienionych zagadnień.
 3. Dobra znajomość języka niemieckiego;
 4. Mile widziane doświadczenie zawodowe zgodne z w/w zakresem obowiązków oraz gotowość do pracy w środowisku międzynarodowym;

Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 26 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2022, poz. 1180)

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Podanie;
 2. CV z wykazem osiągnięć zawodowych;
 3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 4. Zrealizowane prace: np. zredagowane teksty, artykuły prasowe i in., krótkie formy medialne (komunikaty, ogłoszenia, zaproszenia, opisy, tłumaczenia, itp.);
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Zachodni danych osobowych.
 1. Zrealizowane prace: np. artykuły naukowe, artykuły prasowe i in.;
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Zachodni danych osobowych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań, osobiście lub listem poleconym, w terminie do 20.09.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 20.10.2023 r.

Planowane zatrudnienie od dnia 01.11.2023 r.

Umowa o pracę na czas określony (12 miesięcy) z możliwością zatrudnienia na stałe. Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640