Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr Jacek Kubera

dr Jacek Kubera

starszy analityk, socjolog, romanista, obszary badawcze: Niemcy w relacjach z Francją, niemiecka i francuska polityka historyczna, polityka migracyjna i uchodźcza, socjologia narodu i stosunków etnicznych. Zespół: Historia i polityka

kubera@iz.poznan.pl

https://orcid.org/0000-0003-1513-1639

Publikacje

Książki

Monografie
 • Francuzi, Algierczycy? Relacje między identyfikacjami Francuzów algierskiego pochodzenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), Toruń 2017, ss. 526. link
Redakcja prac zbiorowych, antologii i numerów czasopism naukowych
 • Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, (red.) K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012, ss. 307. PDF
 • Miasta i Migracje, (red.) J. Kubera, Ł. Skoczylas. Wydawnictwo Naukowe UAM („Człowiek i Społeczeństwo” nr 37/2014), Poznań 2014, ss. 186. PDF
 • Nowe życie w mieście? Dylematy rewitalizacji, (red.) K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2014, ss. 252. PDF
 • Miasto w oczach ludzi. Wizualność współczesnej ikonosfery miejskiej, (red.) J. Kubera, Ł. Rogowski, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2015, ss. 137.
 • Podpatrywanie miasta. Miasto w socjologii poznańskiej 1920-2000, (red.) J. Kubera, S. Lisiecki, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2016, ss. 667.
 • „Opuscula Sociologica” nr 3/2017 (red. J. Kubera, E. Smolarkiewicz; numer tematyczny poświęcony badaniom współczesnych tożsamości społecznych). Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2017, ss. 116. PDF
 • Tożsamość i identyfikacje. Propozycje teoretyczne doświadczenia badawcze, (red.) E. Smolarkiewicz, J. Kubera, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM („Człowiek i Społeczeństwo” nr 44/2017), Poznań 2017, ss. 178.
 • Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, (red.) J. Kubera, Ł. Skoczylas. Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2017, ss. 250. link

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
 • Pestka czy metro w Poznaniu?, „Przegląd Zachodni” 2010, nr 3, s. 225-240. PDF
 • De l’entre-vie de demi-vivant au sommeil en paix. „Les Derniers vers” de Ronsard, „Çedille. Revista de estudios franceses” 2012, nr 8, s. 203-218. PDF
 • Dominacja klasy mieszczańskiej i nierówności społeczne w Paryżu w latach 1870-1929, „Kultura i Historia” 2012, nr 22(1). link
 • Pamięć o wojnie, wojna o pamięć. Pamięć społeczna o wojnie w Algierii w relacjach pomiędzy Francją a imigrantami algierskimi (wraz z Ł. Skoczylasem), „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2012, nr 1(41), s. 165-180.
 • Algierczycy we Francji. Jaka integracja?, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 1, s. 316-328. PDF
 • Metamodernistyczna oscylacja lub podmiot i tożsamość po postmodernizmie, „Teksty Drugie” 2013, nr 1-2, s. 293-304. PDF
 • Po postmodernizmie, czyli silne identyfikacje i słabe tożsamości, „Nauka” 2013, nr 1, s. 97-108. PDF
 • Suburbs, Immigrants and Ethnicity. Autobiographical Novels of Algerian Immigrants in France as an Attempt of Emancipation from Ethnic Discrimination Discourse, „Studia Historiae Oeconomicae” 2013, nr 31, s. 107-119. PDF
 • Przygoda i Wygnanie. Dwie perspektywy doświadczania migracji w mieście, jedno wyzwanie polityki miejskiej, „Człowiek i Społeczeństwo” 2014, nr 1, s. 91-102. PDF
 • Powieść autobiograficzna jako dokument osobisty i podobny do pamiętników konkursowych materiał badań socjologicznych, „Studia Humanistyczne AGH” („Storytelling” red. D. Rancew-Sikora), 2015 nr 1, s. 45-61. PDF
 • O zasadności badań nad tożsamością dzielnic miast. Poszukiwanie nowych–starych tożsamości (wraz z S. Lisieckim), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2015, nr 54, s. 127-139. PDF
 • Po dekolonizacji. Współcześni teoretycy o (nie)pamiętaniu francuskiego kolonializmu, „Sensus Historiae” 2015, nr 3, s. 161-173. PDF
 • Polska „piastowska” vs „jagiellońska”. Odmienność wizji relacji z Niemcami jako determinanta poglądów na polską politykę zagraniczną, „Acta Politica Polonica” 2016, nr 4, s. 65-80. PDF
 • Reformy strefy euro. Niemcy wobec propozycji Francji i Komisji Europejskiej (wspólnie z K. Janosiem), „Przegląd Zachodni” 2018, nr 2, s. 83-96.
Rozdziały w pracach zbiorowych
 • The Culture of Distinction: The Luxurious Goods as Indicators of the Social Position in the French Society during Belle Époque Period, w: Non-Humans in Social Science: Animals, Spaces, Things, (red.) P. Gibas, K. Pauknerová, M. Stella (et al.), Pavel Mervart, Červený Kostelec 2011, s. 271-287. link
 • Przemoc symboliczna w XIX-wiecznym Poznaniu. Architektura jako tekst, w: Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, (red.) K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012, s. 187-196. PDF
 • Miasto jako przedmiot badań wykraczających poza dyscyplinarne podziały (wraz z K. Derejskim), w: Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, (red.) K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012, s. 9-17. PDF
 • Teksty literackie jako przedmiot badań socjologicznych, w: W tym szaleństwie jest metoda. Jak można badać społeczeństwo?, (red.) A. Figiel, Ł. Rogowski, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012, s. 55-70. PDF
 • Autoidentyfikacja, sieciowość, a może poczucie przynależności do grupy? Tożsamość i możliwości interpretacyjne zjawiska deindywiduacji, w: Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych, (red.) M. Krajewski, Bęc Zmiana, Warszawa 2014, s. 279-300.
 • Miasta migracyjne – problemy i perspektywy, w: Miasta. Społeczne aspekty funkcjonowania (wraz z S. Lisieckim), (red.) K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor, UMCS, Lublin 2014, s. 323-336.
 • O potrzebie budowania identyfikacji z miastem, w: Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta, (red.) M. Sagan, K. Żuk, UMCS, Lublin 2014, s. 79-86. PDF
 • Ulica Święty Marcin w Poznaniu – projekty jej odnowy i miejsce w świadomości mieszkańców, w: Nowe życie w mieście? Dylematy rewitalizacji, (red.) K. Derejski, J. Kubera, S. Lisiecki, R. Macyra, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2014, s. 89-106. PDF
 • The After-postmodern Approach: On The Identities of People, Animals, Objects and Places, w: Non-humans and after in Social Science, (red.) K. Pauknerová, P. Gibas, M. Stella (et al.), Pavel Mervart, Červený Kostelec 2016, s. 55-70.
 • France, Germany and... Poland? Urban Policy Challenges Posed by Migration (wraz z S. Lisieckim), w: A Different View of Urban Policy, (red.) M. Sidor, K. Kuć-Czajkowska, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2016, s. 125-139.
 • Treść i znaczenie przestrzeni. Idea odbudowy pałacu Tuileries w Paryżu w świetle teorii Floriana Znanieckiego, w: Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady, (red.) D. Gortych, Ł. Skoczylas, Wydawnictwo Rys, Poznań 2017, s. 229-248.
 • Towards a Revival of Znaniecki’s Achievements? Florian Znaniecki’s Theory and Methodology: Their Presence in Citation Databases and Possible Applications in Contemporary Migration Studies (wraz z Ł. Skoczylasem i Ż. Szerksznis), w: Contemporary Migrations in the Humanistic Coefficient Perspective. Florian Znaniecki’s Thought in Today’s Social Science Research, (red.) J. Kubera, Ł. Skoczylas, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, s. 215-249. link
 • Niemcy na forum parlamentu polskiego w latach 2009-2015, w: Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej, (red.) K. Malinowski, Instytut Zachodni, Poznań 2017, s. 23-105.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

IZ Policy Papers
 • (K. Malinowski przy współpracy M. Nowosielskiego, M. Tujdowskiego, J. Kubery), Przemiany Unii Europejskiej. Rola Niemiec i implikacje dla stosunków polsko-niemieckich. Trzy scenariusze. Poznań: Instytut Zachodni („IZ Policy Papers” nr 18/2016), ss. 32. PDF
 • Europejska ocena urzędowania Trumpa (wraz z T. Morozowskim), w: Prezydentura Trumpa i układ transatlantycki, (red.) J. Kiwerska. Poznań: Instytut Zachodni („IZ Policy Papers” nr 20/2017), ss. 46-72. PDF
 • Niemcy w Unii Europejskiej (wraz z T. Morozowskim), w: Aktywność Niemiec na arenie międzynarodowej w 2017 r., (red.) J. Kiwerska. Poznań: Instytut Zachodni („IZ Policy Papers” nr 24/2018), ss. 11-31. PDF
Biuletyny Instytutu Zachodniego
 • Kryzys migracyjny z perspektywy francuskiej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 196/2015. PDF
 • Reakcje niemieckiej prasy na wybory regionalne we Francji, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 210/2015. PDF
 • Niemcy i Francja wobec strefy euro, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 236/2016. PDF
 • Szczyt NATO w Warszawie z perspektywy Francji, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 252/2016. PDF
 • Francja na temat realizacji Brexitu, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 275/2016. PDF
 • Przed szczytem UE w Rzymie. Czy Niemcy przekonały się do Europy wielu prędkości?, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 296/2017. PDF
 • Relacje francusko-niemieckie pod znakiem zapytania. Przed wyborami prezydenckimi
  we Francji, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 303/2017. PDF
 • Macron i Niemcy: perspektywy współpracy nad reformą strefy euro, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 308/2017. PDF
 • Znaczenie wizyty Trumpa w Paryżu, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 321/2017. PDF

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640