Partnerstwo w przywództwie? Stany Zjednoczone i Niemcy po 1989 r. Perspektywa polska”, realizowany w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, jest to autorski projekt prof. dr hab. Jadwigi Kiwerskiej, która realizuje zadanie badawcze przy wsparciu dra Radosława Grodzkiego.

Zespół


prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska

Kierownik projektu

 

dr Radosław Grodzki

Kwerenda i analiza materiału, strona WWW


Prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska – kierownik projektu

kiwerska@iz.poznan.pl

Historyk i politolog. Pracuje w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, wykłada w tamtejszym Collegium Da Vinci. Zajmuje się stosunkami międzynarodowymi, w tym relacjami transatlantyckimi oraz amerykańską i niemiecką polityką zagraniczną. W ramach projektu przygotuje monografię oraz raport w formie IZ Policy Papers.

Publikacje


Monografie

Afryka. Źródła sukcesów i klęsk, KAW, Poznań 1985, ss.100.

Rozpad Imperium Brytyjskiego w Afryce, PWN, Warszawa 1989, ss. 349.

Między izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta, Instytut Zachodni, Poznań 1995, ss. 460.

Słownik prezydentów amerykańskich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, ss. 313.

Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, Instytut Zachodni, Poznań 2000, ss. 463.

Świat w latach 1989-2004. Wydarzenia – konflikty – procesy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, ss. 389.

Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty – procesy, wyd. zmienione i uzupełnione, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, ss. 503.

(wraz z: B. Koszel, M. Tomczak, S. Żerko), Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Instytut Zachodni, Poznań 2011, ss.399.

Rozchodzenie się dwóch światów? Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 1989-2012, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2013, ss. 433.

Światowe przywództwo Ameryki w XXI wieku, Instytut Zachodni, Poznań 2015, ss. 247.

Redakcja monografii zbiorowych

Interesy bezpieczeństwa w Europie. Polska – Rosja – Niemcy, (red.) J. Kiwerska, Instytut Zachodni, Poznań 1990, ss. 123.

Polska i Europa w XIX i XX wieku. Studia historyczno-politologiczne, (red.) J. Kiwerska, B. Koszel, D. Matelski, Arpress, Poznań 1992, ss. 282.

Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem, (red.) J. Kiwerska, B. Koszel, Instytut Historii UAM, Poznań 2002, ss. 528.

Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002), (red.) P. Kalka, J. Kiwerska, Instytut Zachodni, Poznań 2004, ss. 415.

Artykuły w czasopismach naukowych

Światowe przywództwo USA, „Przegląd Zachodni” 2003, nr 3, s.3-37.

USA – osamotnione supermocarstwo w świecie zagrożeń, „Przegląd Zachodni” 2005, nr 1, s. 19-44.

Spór Ameryki z Europą o długi wojenne i reparacje (1921-1932), „Dzieje Najnowsze” 2007, nr 4, s. 17-34.

Czas wielkich zawirowań, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 1, s. 3-14.

Stany Zjednoczone po zimnej wojnie. Dyskusja o priorytetach amerykańskiej polityki zagranicznej, „Problemy Humanistyki” 2010, nr 18, s. 7-27.

USA – Unia Europejska. Stan i perspektywy relacji transatlantyckich, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2010, nr 4, s. 67-86.

Reakcja USA na terroryzm, „Przegląd Zachodni” 2011, nr 44, s. 57-74.

Od asymetrii do zrównoważonego partnerstwa: relacje Stany Zjednoczone-Republika Federalna Niemiec, „Studia Strategiczne” 2011, nr 1, s. 133-149.

USA – Europa. Wyzwania, trendy, prognozy, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 1, s. 329-336.

Wyznaczniki polityki amerykańskiej wobec Europy, ,,Przegląd Zachodni” 2013, nr 1, s. 119-150.

Kryzys w relacjach amerykańsko-izraelskich, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 4, s.183-199.

The United States in the World of Diversified Powers, „Przegląd Zachodni. Journal of the Institute for Western Affairs in Poznań” 2013, nr II, s. 31-56.

Unia Europejska jako gracz międzynarodowy – perspektywa amerykańska, „Przegląd Zachodni”  2014, nr 4, s. 101-119.

Rozdziały w pracach zbiorowych

Nowe elementy w stosunkach amerykańsko-niemieckich i ich wpływ na politykę Polski, w: Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, (red.) J. Czaputowicz, PISM, Warszawa 2008, s. 251-274.

Problem amerykańskiego przywództwa w świecie, w: Mocarstwowość na przełomie XX i XXI w. Teorie, analizy, prognozy, (red.) S. Wojciechowski, M. Tomczak, Wydawnictwo WSNHiD, Poznań 2010, s. 101-128.

RFN – USA: od wroga i lojalnego sojusznika do trudnego partnera, w: Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej, (red.) S. Sierpowski, Instytut Historii UAM, Poznań 2010, s. 247-267.

Niemcy we wspólnocie transatlantyckiej, w: J. Kiwerska, B. Koszel, M. Tomczak, S. Żerko, Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Instytut Zachodni, Poznań 2011, s. 227-244.

Niemcy w polityce amerykańskiej po pierwszej wojnie światowej, w: Czas Ameryki. American Era, (red.) H. Parafianowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, s. 227-244.

(wraz z: M. Tomczak), Problem kontynuacji i zmian w polityce zagranicznej zjednoczonych Niemiec, w: J. Kiwerska, B. Koszel, M. Tomczak, S. Żerko, Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Instytut Zachodni, Poznań 2011, s. 11-26.

Rosja w polityce administracji Clintona, w: Amerykomania, t. 2, (red.) W. Bernacki, A. Walaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 411-427.

America: Poland’s Perfect Ally, w: Polish Perspectives on American History. Insights, Interpretations, Revisions, (ed.) H. Parafianowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 345-259.

„Doktryna Busha” i jej odbiór w Europie, w: Śladami Mistrza. Studia i szkice poświęcone pamięci prof. A. Czubińskiego (1928-2003), (red.) S. Sierpowski, Instytut Historii UAM, Poznań 2013, s. 309-322.

Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach polsko-amerykańskich. Trendy i perspektywy, w: Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, (red.) S. Wojciechowski, A. Potyrała, Difin, Warszawa 2014, s. 60-80.

Woodrow Wilson i przegrana batalia o Ligę Narodów, w: Polska, Europa Środkowa, Europa Zjednoczona: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Józefowi Łaptosowi, (red.) A. Kozera, W. Prażuch, P. Szyja, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków 2014, s. 184-199.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

Stosunki niemiecko-amerykańskie (1992-2002), „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 32/2003, ss. 47.

Neokonserwatywna polityka George’a W. Busha. Założenia, realizacja, skutki, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 38/2005, ss. 73.

Odwrót od rewolucji? Nowe elementy w amerykańskiej polityce zagranicznej, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” 43/2006, ss. 65.

Osłabione supermocarstwo. Pozycja Stanów Zjednoczonych w świecie po ośmiu latach prezydentury George’a W. Busha, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 50/2008, ss. 63

Napięcia w stosunkach transatlantyckich w obliczu wojny z terroryzmem, „Opinie” nr 57/2003, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, ss. 35.

Wpływ wojny z terroryzmem oraz europejskiego procesu integracji na stosunki amerykańsko-europejskie, „Opinie” nr 58/2003, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, ss. 31.

Neoizolacjonizm i jego perspektywy w polityce Stanów Zjednoczonych wobec Europy, „Opinie i Ekspertyzy” nr 6/2005, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, ss. 34.

(wraz z: T. Budnikowski, P. Kalka, B. Koszel, K. Malinowski), Polsko-niemieckie interesy i rozbieżności w Unii Europejskiej, Instytut Zachodni, Poznań 2009 (ekspertyza dla MSZ).

(wraz z: M. Götz, K. Malinowski, Z. Mazur, I. Romiszewska), Uwagi na temat niemieckiej wizji przyszłości Unii Europejskiej, Instytut Zachodni, Poznań 2012 (dla MSZ).

Biuletyny Instytutu Zachodniego

Konferencja w Monachium o bezpieczeństwie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 11/2009.

  1. rocznica przystąpienia Polski do NATO, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 12/2009.

Podróż Baracka Obamy po Europie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 13/2009.

Polityczny aspekt amerykańskiej decyzji o tarczy antyrakietowej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 23/2009.

Oddziaływanie czynnika amerykańskiego na stosunki polsko-niemieckie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 25/2009.

Kanclerz Merkel w Waszyngtonie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 27/2009.

Rok urzędowania Obamy – bilans dla układu transatlantyckiego, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 32/2010.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 40/2010.

Jak umocnić wspólnotę transatlantycką? „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 46/2010.

Wizyta Baracka Obamy w Warszawie i amerykańskie posłannictwo, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 56/2011.

Wydarzenia w Afryce Północnej i układ transatlantycki, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 64/2011.

11 września 2001 r. – konsekwencje dla Ameryki, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 66/2011.

Bilans operacji irackiej dla Ameryki, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 75/2012.

Summary of the Iraq War for America, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 75/2012.

Po wyborach będę miał większą elastyczność, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 79/2012.

After my election I have more flexibility, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 79/2012.

Polityka zagraniczna w amerykańskiej walce wyborczej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 90/2012.

Foreign policy in the American election battle, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 90/2012.

Kolejne cztery lata Baracka Obamy w Białym Domu, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 97/2012.

Barack Obama in the White House for four more years, „Bulletin of the institute for Western Affairs” no. 97/2012.

Stan i perspektywy relacji niemiecko-amerykańskich, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 110/2012.

Germany-US relations. State and perspectives, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no.110/2012.

Amerykanie o roli Niemiec na arenie międzynarodowej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 130/2013.

Fiasko „resetu” w stosunkach amerykańsko-rosyjskich? „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 138/2013.

Failed reset on American-Russian Relations? „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 138/2013.

Wątpliwy przywódca – USA po ostatnich doświadczeniach, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 144/2013.

The Dubious Leader: USA in the Wake of Recent Developments, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 144/2013.

Amerykański ,,pivot” ku Europie – jako efekt wydarzeń na Ukrainie? „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 161/2014.

The USA pivot towards Europe – an upshot of Ukrainian developments? „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 161/2014.

Rosjo, miej się na baczności. Ameryka wraca! „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 164/2014.

Look out, Russia, the US is back! Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 164/2014.

Porażki Obamy na Bliskim Wschodzie, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 167/2014.

Obama’s failure in the Middle East, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 167/2014.

Władysław Bartoszewski i dzieło porozumienia polsko-niemieckiego, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 183/2015.

Co dalej z przywództwem Ameryki? „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 187/2015.

Stany Zjednoczone zawiodły w Syrii, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 189/2015.

Czy to jest wyłącznie problem Europy? Stany Zjednoczone wobec kryzysu migracyjnego, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 195/2015.

 


Dr Radosław Grodzki

grodzki@iz.poznan.pl

Politolog. Pracuje w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa europejskiego. W ramach projektu wspiera prace związane z kwerendą i analizą materiału; dba o stronę internetową projektu.

Publikacje


Monografie

Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – fakty – ludzie – wydarzenia, Poznań 2009.

Wojna gruzińsko-rosyjska 2008. Przyczyny – przebieg – skutki, Poznań 2009.

Problemy bezpieczeństwa Czech, Polski i Węgier w kontekście poszerzenia NATO, Instytut Zachodni, Poznań 2012, ss. 368.

Zarządzanie kryzysowe w Polsce – dynamika systemu i praktyka, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie.

Artykuły w czasopismach naukowych

Kształcenie polityczne w państwie demokratycznym, „Przegląd Zachodni” 1995, nr 4, s. 220-223.

Ukraina – pomiędzy Rosją a Zachodem, „Przegląd Zachodni” 1998, nr 2, s.167-195.

Denuklearyzacja byłych republik radzieckich, „Przegląd Zachodni” 2001, nr 3, s. 167- 178.

Strategische Kulturen in Deutschland und Polen und europäische Sicherheit, „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” Winter 2003, Nr. 37, s. 192-196.

Polska, Europa, USA interesy i perspektywy współdziałania, „Przegląd Zachodni” 2003, nr 4, s. 3-23.

Polska polityka wschodnia w okresie kohabitacji po 2007 roku, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 3, s. 31-56.

Prioritäten der polnischen EU-Rattspräsidentschaft 2011, „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” Mai/Juni 2011, Nr. 78, s. 33-41.

Strategiczne wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej w kontekście prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku, „Przegląd Strategiczny” 2011, nr 1.

Polish Presidency of the Council of the European Union as the relatively well used chance of promoting interests in time of crisis – an attempt at assessment, „Reality of Politics” 2012, no. 3, s. 88-103.

Rosja na przełomie XX i XXI w. – rekonstruowanie pozycji mocarstwowej w wielobiegunowym systemie międzynarodowym, „Przegląd Zachodni” 2012, nr 4, s.115-141.

Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej a stosunki transatlantyckie, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 1, s. 95-119.

Russia at the Turn of the 21st Century: Reconstruction of Power, „Przegląd Zachodni. Journal of the Institute for Western Affairs” 2013, no. II, s. 109-131.

Internal Security of the European Union and Transatlantic Relations, „Przegląd Zachodni. Journal of the Institute for Western Affairs”, 2014, no. I, s. 91-112.

Rozdziały w pracach zbiorowych

Prawa człowieka, w: Europa, Europa…. Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, (red.) Z. Drozdowicza, t. III, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005, s. 494-498.

Terroryzm, w: Europa, Europa…. Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, (red.) Z. Drozdowicz, t. III, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005, s. 520-526.

Władze RP na uchodźstwie, w: Encyklopedia Britannica, t. 46, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005.

Wojny rewolucyjnej Francji, w: Encyklopedia Britannica, t. 47, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005.

Zimna wojna, w: Encyklopedia Britannica, t. 48, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005.

Życie polityczne w Europie po II wojnie światowej, w: Encyklopedia Britannica, t. 48, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005.

Zjednoczenie Niemiec, w: Encyklopedia Britannica, t. 49, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006.

Arabsko-izraelskie wojny, w: Encyklopedia Britannica, t. 49, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006.

Iracko-irańska wojna, w: Encyklopedia Britannica, t. 49, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2006.

Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej 1990-1999, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie integracji, (red.) Z. Białobłocki, M. Leczyk, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Kutno 2008, s. 77-93.

Koncepcja strategiczna NATO z 2010 r. w obliczu zagrożeń asymetrycznych i globalnych wyzwań humanitarnych, w: Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka. Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, (red.) J. Dobrowolska-Polak, Instytut Zachodni, Poznań 2011, s. 35-52.

Problemy stabilności i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle współczesnych zagrożeń o charakterze asymetrycznym, w: Międzynarodowe role Unii Europejskiej – wybrane aspekty, (red.) J. Staszczyk, T. Czapiewski, Szczecin 2011.

Środowisko bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jej priorytety w przeciwdziałaniu zagrożeniom asymetrycznym, w: Bezpieczeństwo w dobie globalizacji. Prawo i praktyka, (red.) M. Kun-Buczko, M. Przybysz, Białystok 2011.

(wraz z: K. Malinowski), Institutionalization of Internal Security in Poland – The Case of Crisis Management, w: Poland’s Security in the 21st Century. Analysis and Diagnosis, (ed.) A. Potyrała, S. Wojciechowski, Logos Verlag, Berlin 2013.

Poland’s Security Policy – Military Aspects, w: Poland’s Security in the 21st Century. Analysis and Diagnosis, (ed.)A. Potyrała, S. Wojciechowski, Logos Verlag, Berlin 2013.

Polityka militarna Polski jako element euroatlantyckiej doktryny współczesnego bezpieczeństwa, w: Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, (red.) A. Wejkszner, S. Wojciechowski, PWN, Warszawa 2013.

(wraz z: K. Malinowski), System bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce a instytucjonalizacja bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce – casus zarządzania kryzysowego, w: Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, (red.) A. Wejkszner, S. Wojciechowski, PWN, Warszawa 2013, s.

The EU and the Russian-Georgian war 2008, w: Die Zukunft der Kooperation zwischen der Europäischen Union und der Russischen Föderation. Konzepte, Prioritäten und Defizite, Wydawnictwo Uniwersytetu Poczdamskiego, Poczdam 2013.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

IZ Policy Papers (wraz z: P. Kubiak), Niemiecki system kształcenia obywatelskiego. Wnioski dla Polski, „IZ Policy Papers” nr 14(I)/2014, ss. 65.

Biuletyny Instytutu Zachodniego

Grupa Wyszehradzka i kryzys uchodźczy: solidarnie przeciw solidarności europejskiej? nr 203/2015.