I. Status lojalnego i oddanego sojusznika (1949-1989)


 1. Pokonany wróg
 2. Wobec Ostpolitik
 3. Chadecka spolegliwość
 4. Odprężenie i kwestia niemiecka

 

II. Nowe uwarunkowania relacji USA – RFN


 1. Przemiany w Europie 1989/90 i zjednoczenie Niemiec;
 2. USA i Niemcy w poszukiwaniu nowej roli;
 3. Redefinicja polskiej polityki zagranicznej.

 

III. Umocnione partnerstwo


 1. Relacje amerykańsko-niemieckie w latach 90-tych;
 2. Kontekst: budowa porozumienia i wspólnoty interesów Polski i Niemiec;
 3. Kształtowanie wymarzonego sojuszu Polski.

 

IV. Rozszerzenie NATO na Wschód


 1. Niemcy i USA wobec otwarcia NATO na Wschód;
 2. Rola niemieckiego wsparcia dla Polski.

 

V. Niemcy i europejskie ambicje obronne


 1. Spory wokół budowy autonomicznych europejskich sil zbrojnych;
 2. Polska jako „hamulcowy” europejskiej tożsamości obronnej.

 

VI. Od „nieograniczonej solidarności” do „zatrutych stosunków”


 1. Wojna z terroryzmem i spory wokół Iraku;
 2. Polska lojalność wobec administracji Busha – napięcia na linii Warszawa-Berlin.

 

VII. Na drodze do zrównoważonego partnerstwa


 1. Odbudowa współpracy na nowych zasadach;
 2. Dobre stosunki polsko-niemieckie jako czynnik rosnącej roli Polski w układzie transatlantyckim.

 

VIII. Czas nowych wyzwań


 1. Priorytety Baracka Obamy: miejsce Niemiec i Polski w jego polityce;
 2. Kontekst: konflikt na Ukrainie;

 

IX. Perspektywy relacji w trójkącie: USA-Niemcy-Polska