WeltTrends e.V.

WeltTrends to politycznie niezależny miesięcznik poświęcony szerokiemu spektrum zagadnień z dziedziny polityki międzynarodowej. Od 1993 roku na łamach periodyku omawiana jest polityka zagraniczna i kwestie międzynarodowe. Główna siedziba redakcja mieści się w Poczdamie, redaktorami czasopisma i publikacji związanych z WeltTrends są także pracownicy Instytutu Zachodniego w Poznaniu.