Dzisiaj jest: Sobota, 25 października 2014
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLITYKA BUDOWY POKOJU. POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA


NIEMCY PO ZJEDNOCZENIU. SPOŁECZEŃSTWO – WIELOKULTUROWOŚĆ – RELIGIE


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE


KULTURA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC


NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLSKI (1990-2010)


STOSUNKI GOSPODARCZE MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Nr 91 - Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku. Omówienie
dodano dnia: 2012-09-24 11:03

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 91/2012: dr Michał Nowosielski - „Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku. Omówienie"
We wrześniu 2012 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło do konsultacji zarys Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku. Jest to dokument, który co prawda nie ma charakteru strategicznego - przeciwnie odnosi się jedynie do działań, które mają być podejmowane w 2013 r. - lecz zarysowuje zręby nowej filozofii polityki polonijnej państwa polskiego, realizowanej w kolejnych latach. Definiuje nie tylko zasady oraz obszary (zarówno merytoryczne jak i geograficzne) współpracy z Polakami mieszkającymi za granicą, ale także pośrednio aktorów za tę współpracę odpowiedzialnych. Jego analiza wskazuje na to, że polityka polonijna wychodzi poza sferę ogólnych i czasem górnolotnych projektów i zmierza w kierunku w miarę precyzyjnie zarysowanego planu działań."Przegląd Zachodni" - nowości
dodano dnia: 2012-09-19 06:44
Miło nam poinformować, że „Przegląd Zachodni" utrzymał swoją wysoką pozycję na liście B czasopism naukowych. Zgodnie z komunikatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, liczba punktów za publikację w „Przeglądzie Zachodnim" wynosi 8.

Jednocześnie informujemy, że Instytut Zachodni uzyskał w ramach drugiej edycji programu INDEX PLUS Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki w wysokości 200 tys. złotych na stworzenie w latach 2013-2014 anglojęzycznej wersji „Przeglądu Zachodniego".Konferencja "Foresight - narzędzie przyszłości? Nauka i biznes - partnerstwo dla innowacji"
dodano dnia: 2012-09-18 09:54
W czwartek 13 września 2012 w Centrum Konferencyjnym Concordia Design w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Foresight - narzędzie przyszłości? Nauka i biznes - partnerstwo dla innowacji", organizowana przez Instytut Zachodni i Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych.

W jednym miejscu spotkało się ponad 250 osób - rektorzy, profesorowie, pracownicy jednostek naukowych i parków technologicznych, przedsiębiorcy, prezesi i dyrektorzy z całej Polski.

W pierwszej części dnia, w sześciu panelach dyskusyjnych (edukacja, kultura, ekologia i rolnictwo, społeczeństwo, technologie, stosunki międzynarodowe) - prelegenci i uczestnicy debatowali w moderowanych dyskusjach o przyszłości powyższych branż.

Druga część dnia, upłynęła w semi-formalnej atmosferze pod znakiem miksera naukowo-biznesowego. Stoliki oddane do dyspozycji gości i specjalnych partnerów tej części, ułatwiły nawiązanie kontaktu i prowadzenie swobodnych rozmów.

Zdaniem uczestników i prelegentów konferencja była platformą wymiany doświadczeń, dzięki której zacieśniły się więzi między nauką i biznesem. Chwalono również jej nowatorską formułę.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
- Ministerstwo Gospodarki RP,
- Pan Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
- Pan Ryszard Grobelny - Prezydent Miasta Poznania.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:
- portal PAP „Nauka w Polsce"
- magazyn „Think Tank"
- radio regionalne „Radio Merkury"
- „Ekologia i technika"
- „Polityka Społeczna"
- „Kultura i edukacja"

Konferencja stanowiła część, a zarazem zwieńczenie projektu „Foresight - narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami", realizowanego przez Instytut Zachodni w partnerstwie z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych w okresie od 01 września 2011 r. do 30 września 2012 r., a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcia z wydarzenia (autorstwa Dawida Surowego) dostępne są na stronie projektu (link).Wypowiedź profesora Andrzeja Saksona o stosunkach polsko-rosyjskich
dodano dnia: 2012-08-27 17:11
Wypowiedź profesora Andrzeja Saksona (Instytut Zachodni) o stosunkach polsko-rosyjskich na łamach „Europartner. Europejski magazyn Internetowy" (nr 8/sierpień 2012). http://www.europartner.com.pl/


Nr 6 Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie XXI wieku: realia i perspektywy (Raport z badań)
dodano dnia: 2012-08-13 11:51


Niemcy znajdują się na etapie nowego definiowania swojego miejsca w Europie i świecie w skomplikowanych uwarunkowaniach XXI w. Podejmują próby wzmocnienia swojej pozycji międzynarodowej w relacjach zarówno transatlantyckich, jak i w Unii Europejskiej. Ale można to określić jako współzawodnictwo w procesie globalizacji, a nie dążenie do hegemonii.
Jednocześnie w RFN obserwuje się erozję nurtu proeuropejskiego w jej polityce zagranicznej. Wśród elit politycznych RFN pojawiają się hasła o powrocie do niemieckiej Sonderweg i reanimacji tzw. kwestii niemieckiej. Coraz otwarciej pisze się o „dezeuropeizacji" (De-Europäisierung) Niemiec i „domestykacji" (Domestizierung) polityki niemieckiej.
Obecnie w polityce niemieckiej przeważają elementy kontynuacji i ostrożnych zmian. Fiasko hołubionej przez Niemcy Konstytucji dla Europy i starań na rzecz stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ pokazały, iż Niemcy miały znacznie mniejsze możliwości działania, aniżeli im się na ogół przypisywało.
Rząd A. Merkel próbuje uporządkować zaistniałą sytuację, co nie jest takie łatwe, zważywszy na koalicyjny charakter rządu i niekiedy - co pokazał kryzys strefy euro - uciążliwą współpracę z FDP, a wcześniej z SPD. Silny jest nadal w kraju pacyfizm społeczny, nie ma mowy o powszechnej zgodzie co do celów, roli i miejsca RFN w nowym ładzie międzynarodowym.Nr 90 - Polityka zagraniczna w amerykańskiej walce wyborczej
dodano dnia: 2012-08-10 07:40
"Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 90/2012: prof. Jadwiga Kiwerska - Polityka zagraniczna w amerykańskiej walce wyborczej

Przez wiele lat było niepisaną tradycją w amerykańskiej walce wyborczej o Biały Dom, że polityka zagraniczna w tych zmaganiach nie odgrywała pierwszoplanowej roli. A jeśli już, to raczej stawała się czynnikiem obciążającym hipotekę ubiegającego się o ponowny wybór urzędującego prezydenta lub innego kandydata z jego obozu politycznego.Nr 89 - Unijny szczyt 29 VI 2012 r. – oceny i interpretacje
dodano dnia: 2012-08-02 07:08
„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 89/2012: Piotr Kalka - Unijny szczyt 29 VI 2012 r. - oceny i interpretacje

Postanowienia przyjęte w dniu 29 czerwca 2012 r. na spotkaniu szefów rządów lub państw strefy euro, poświęconym walce z kryzysem finansów publicznych, od początku wzbudzały emocje. Treść poszczególnych uchwał oraz jej uwarunkowania były różnie interpretowane. Szczególnie warto przyjrzeć się niektórym ocenom tych postanowień formułowanym w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w Republice Federalnej.


Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
dodano dnia: 2012-07-16 11:23
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w procesie składania ofert dotyczącego: Przeprowadzenie digitalizacji Archiwum II wojny światowej (1939-1945) Instytutu Zachodniego, finansowanego w ramach modułu badawczego 1.1 programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki". SIWZ w załączniku.


Nr 88 - Bilans przedterminowych wyborów do parlamentów krajowych w Kraju Saary, Szlezwiku-Holsztynie i Nadrenii Północnej-Westfalii
dodano dnia: 2012-07-11 08:02
„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 88/2012: dr Piotr Kubiak - Bilans przedterminowych wyborów do parlamentów krajowych w Kraju Saary, Szlezwiku-Holsztynie i Nadrenii Północnej-Westfalii

Wybory do parlamentów krajowych śledzone są z wielką uwagą przez komentatorów niemieckiej sceny politycznej, a dla kierownictw partii politycznych stanowią ważną próbę sił i barometr popularności w oczekiwaniu na wybory do Bundestagu lub Parlamentu Europejskiego. Ich wyniki mają wpływ nie tylko na kształt sceny politycznej w kraju federacji, gdzie przeprowadzono wybory; oddziaływają również na poziomie federacji - na skład Rady Federalnej (Bundesratu).Nominacja dla prof. Andrzeja Saksona do Nagrody im. Jerzego Giedroycia
dodano dnia: 2012-07-06 07:47
Miło nam poinformować, że prof. Andrzej Sakson otrzymał nominację do Nagrody im. Jerzego Giedroycia za książkę „Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury”.

Nagroda ma promować autorów książek „twórczo kontynuujących przesłanie Redaktora lub prowadzących badania nad dziedzictwem paryskiej »Kultury«".

Szczegółowe informacje o nagrodzie i nominowanych dostępne są tutaj.