Dzisiaj jest: Środa, 04 maja 2016
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

2015-4 (357): NIEMCY W RELACJACH BILATERALNYCH I GLOBALNYCH


POLSKA I NIEMCY W EUROPIE (2004-214). RÓŻNICE INTERESÓW - WARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE


ŚWIATOWE PRZYWÓDZTWO AMERYKI W XXI WIEKU


2015-3 (356) WOKÓŁ DZIEDZICTWA KULTURY I JĘZYKA


SYSTEM PARTYJNY I PARTIE POLITYCZNE ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC (1990-2013)


DROGA NIEMIEC DO ZJEDNOCZENIA WEWNĘTRZNEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA DZIEWIĘCIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Wernisaż wystawy Związku Miast Polskich
dodano dnia: 2014-09-05 08:50

W dniu 1 września 2O14 odbył się wernisaż wystawy Związku Miast Polskich „Wypędzeni 1939...” w budynku Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie. Jest to 23 ekspozycja Wystawy. W otwarciu wziął udział m.in. burmistrz Mławy, pan Sławomir Kowalewski oraz przedstawiciele Starostwa Mławskiego i mławskich instytucji kultury. Wystawa będzie czynna do 17 października. W tym czasie we współpracy z Urzędem Miasta i Starostwem Związek przeprowadzi działania edukacyjne adresowane do szkół. Otwarcie wystawy w Mławie było elementem obchodów 75 rocznicy wybuchu II wojny i bitwy mławskiej. Po wernisażu goście udali się na uroczystości pod Mauzoleum Żołnierzy Września w Uniszkach zawadzkich. 

Wystawa jest częścią projektu Związku Miast Polskich pod nazwą "Upamiętnienie deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy" Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Europa dla Obywateli.

Partnerami projektu są m.in. Instytut Zachodni, Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.

Informacje prasowe o wystawie:

Link 1

Link 2Nowy numer dwumiesięcznika "WeltTrends" nr 97
dodano dnia: 2014-09-01 08:46

Ukazał się nowy 97 (lipiec-sierpień) numer polsko-niemieckiego dwumiesięcznika "WeltTrends. Zeitschrift fur internationale Politik" współwydawanego przez Instytut Zachodni. Tematem przewodnim są zależności pomiędzy środkami uzyskiwanymi z wydobycia dóbr naturalnych a władzą i państwem ("Ressource. Macht. Staat"). Pięciu autorów analizuje m.in. negatywne konsekwencje społeczne wynikające z rabunkowego wydobycia surowców naturalnych (głównie ropy naftowej, gazu, węgla, złota, diamentów i minerałów) w Afryce i Ameryce Południowej. Są to: przemoc, wzrost tendencji autorytarnych, korupcja czy też degradacja środowiska naturalnego.

   W czasopiśmie ważne miejsce zajmuje artykuł pracownika Instytutu Zachodniego prof. Andrzeja Saksona poświęcony historycznym uwarunkowaniom współczesnych stosunków polsko-ukraińskich w kontekście aneksji Krymu i wojny na Wschodniej Ukrainie oraz kontynuacja debaty na temat niemieckiej polityki zagranicznej. Opublikowano także opracowania na temat powyborczej sytuacji na Węgrzech, gospodarki Chin oraz sytuacji w RPA. W piśmie znajduje się także dział poświęcony recenzji najnowszych publikacji i sprawozdań z konferencji naukowych.

Link do spisu treści dostępny jest tutaj.Wypowiedź prof. dra hab. Krzysztofa Malinowskiego dla Radia Merkury
dodano dnia: 2014-08-13 14:20

Miło nam poinformować, iż  prof. Krzysztof Malinowski wicedyrektor Instytutu Zachodniego udzielił wywiadu Radiu Merkury, w którym wypowiedział się na temat Jubileuszu 70-lecia Instytutu Zachodniego.

Więcej informacji tutaj. Artykuł Gazety Wyborczej "Historycy dostali poufne akta polskiej dyplomacji"
dodano dnia: 2014-08-13 14:05

Miło nam poinformować, iż w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł dotyczący prac nad stworzeniem w Instytutcie Zachodnim pamiątkowego gabinetu prof. Krzysztofa Skubiszewskiego.

Więcej informacji tutaj.Artykuł Gazety Wyborczej "Szyfrowane powstańcze teczki. Sprzed 70. lat"
dodano dnia: 2014-08-13 13:55

Miło nam poinformować, iż w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł dotyczący szyfrowanych powstańczych teczek, znajdujących się w posiadaniu Archiwum Instytutu Zachodniego.

Więcej informacji tutaj. Nowy numer kwartalnika Przegląd Zachodni
dodano dnia: 2014-08-13 08:51

Zapraszamy do lektury nowego numeru Przeglądu Zachodniego pt."Przeszłość - pamięć -teraźniejszość" (nr 2/2014).

Skupiony wokół tematu pamięci numer 2/2014 kwartalnika Instytutu Zachodniego ukazuje się w roku ważnych w dziejach Europy rocznic. Kwestie poruszone przez literaturoznawców, historyków, socjologów i politologów są jednak istotne nie tylko dla rachuby kalendarza. Niemal każde z przedstawionych zagadnień skłania równocześnie do refleksji nad pamięcią będącą swoistym narzędziem badań przeszłości oraz miarą oceny teraźniejszości. Poczynając od twórczości literackiej, przez oficjalne sposoby przypominania wydarzeń z przeszłości i ich uczestników, aż po onomastyczne i materialne formy upamiętniania w przestrzeni publicznej – wskazane w zamieszczonych tekstach przykłady dowodzą, jak bardzo przeszłość, przenikając teraźniejszość, zmusza do nieustannego namysłu i badań. Leżący w naturze ludzkiej subiektywizm, powikłane losy Europy ostatniego stulecia, obecne warunki swobody podejmowania tematów w twórczości i badaniach, a wreszcie stopniowe przejmowanie głosu przez kolejne pokolenia powodują, że – nie bez zaniedbań, pomyłek czy dozy zarozumiałości – jesteśmy świadkami krystalizowania się nowych sposobów kultywowania pamięci i jej oddziaływania na teraźniejszość. W procesie tym nie dochodzi jednakże do zerwania ciągłości czy zatarcia pamięci, lecz do naniesienia kolejnej warstwy interpretacji, która po latach staje się niemniej pasjonującym źródłem pozwalającym odkrywać nowe aspekty i znaczenia.

Dowody takiego zwielokrotnienia pamięci odnajdą czytelnicy tekstów związanych z najnowszymi dziejami Niemiec i ich sąsiadów. Wątek nawarstwiających się wzorców odnajdziemy w tekście o pruskiej mentalności, a kolejne artykuły przybliżają fascynujący okres tuż po zakończeniu wojny światowej w 1918 r. Zamieszczone w bieżącym numerze „Przeglądu Zachodniego” materiały sygnalizują także ogrom podobnych wyzwań w sferze pamięci odnoszących się do wschodnich sąsiadów Polski. Jest również – bardzo aktualna - tematyka lokalna, związana z Poznaniem. Godny polecenia jest dział recenzji i omówień, spójny pod względem tematycznym i ukazujący nowe konteksty w badaniach znanej problematyki.

 

W numerze m.in.:

  • Jerzy Kałążny, Do kogo należy historia? Refleksja literaturoznawcy
  • Julita Makaro, Pamięć o sąsiedztwie narodowym. Wokół wystawy "Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce"
  • Pierre-Frédéric Weber, O przemianach pamięci oficjalnej w Europie po 1989 roku. Państwo a pamięć w Polsce i we Francji
  • Jolanta Mikołajczyk, Ochrona grobów ofiar wojen jako komponent polityki pamięci prowadzonej przez państwo. Podstawy prawne i przykłady realizacji
  • Dariusz Łukasiewicz, Mentalność pruska, mieszczańska, protestancka czy kapitalistyczna? Prusy 1806-1871
  • Tadeusz Kotłowski, Problem niemieckich reparacji po I wojnie światowej
  • Dariusz Jeziorny, Międzynarodowe znaczenie Austrii w okresie rządów Karla Rennera w ocenach dyplomacji polskiej
  • Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, Geneza i okoliczności powstania Ruchu „Freies Deutschland” wśród jeńców niemieckich w ZSRR (1941-1943) 
  • Ernest Kuczyński, Przeciwko zapomnieniu. Jürgen Fuchs i pamięć o drugiej niemieckiej dyktaturze

 

Wybrany artykuł - Jerzy Kałążny, Do kogo należy historia? Refleksja literaturoznawcy, dostępny jest tutaj.

Zapraszamy także na stronę Przeglądu Zachodniego.Wypowiedź prof. dra hab. Andrzeja Saksona dla TVN 24 Biznes i Świat
dodano dnia: 2014-08-12 14:25

W dniu 8 sierpnia 2014r. pracownik Instytutu Zachodniego prof. dr hab. Andrzej Sakson wypowiedział się obszernie na antenie TVN 24 Biznes i Świat na temat  możliwości otwartej interwencji wojsk rosyjskich na Wschodniej Ukrainie oraz potencjalnych konsekwencji z tym związanych, w tym dla Polski.

 Nr 168 1914: Niemcy strząsają winę
dodano dnia: 2014-08-11 11:29

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 168: Prof. Zbigniew Mazur, „1914: Niemcy strząsają winę”

Wiele wskazuje na to, że w przypadku setnej rocznicy pierwszej wojny światowej (1914-1918) można oczekiwać dość gruntownej rozprawy z przeszłością mocno zabarwionej odniesieniami do teraźniejszości. Zakrojone na wielką skalę obchody rocznicowe planowane są w krajach położonych na odległych kontynentach i rozciągną się na kilka lat przypominających każdy rok wojny, od jej wybuchu do konferencji pokojowych. A to gwarantuje ciągłość zainteresowania, której sprzyja również niezwykle intensywne aktualizowanie problematyki sprzed stu lat.

 Tematyka Przeglądu Zachodniego w 2015 r.
dodano dnia: 2014-08-05 08:22

Redakcja kwartalnika „Przegląd Zachodni” zaprasza do składania materiałów przeznaczonych do publikacji w numerach pisma zaplanowanych na 2015 r.:

Numer 1/2015 będzie poświęcony tematyce europejskiej, zarówno w ujęciu retrospektywnym, jak i bieżącym kwestiom gospodarczym, społecznym oraz politycznym związanym z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Złożony charakter aktualnych wyzwań w sferze gospodarczo-społecznej, bezpieczeństwa, a zwłaszcza polityki wschodniej uprawnia do postawienia hipotezy o kolejnym europejskim przełomie. Szczególnej uwagi wymaga postawa UE oraz poszczególnych państw członkowskich wobec wschodnich sąsiadów, Rosji i Ukrainy, sposób oceny i postrzegania UE (w tym Polski) przez państwa i narody zamieszkujące za Bugiem i nad Dniestrem, a także pełniejsze rozpoznanie ich oczekiwań związanych z integracją europejską. Ostatnie lata kierują także na nowo uwagę ku Stanom Zjednoczonym, ich stanowisku wobec Rosji, sporu o Ukrainę i skali zaangażowania politycznego, ekonomicznego i militarnego w Europie. Interesujące na tym tle mogą być refleksje dotyczące oceny kondycji Rosji i próba odpowiedzi na pytanie o jej status jako gracza globalnego, czy może tylko regionalnego.
Termin składania tekstów: koniec listopada 2014 r.

W tomie 2/2015 zamieszczone zostaną teksty związane z rocznicą zakończenia II wojny światowej, a szczególnie jej konsekwencjami ocenianymi z perspektywy wielu narodów Europy. Dokonane po 1945 r. zmiany ładu międzynarodowego miały daleko głębsze następstwa, niż tylko te, które wyraziły się przesunięciem granic i masowymi migracjami. Wolność i wyzwoliciele, zwycięzcy i zwyciężeni, sprawcy i ofiary, bohaterowie i zdrajcy, ideologie i ich realizatorzy – wydawałoby się, że są to jednoznaczne kategorie. Definiowane jednakże przez pryzmat narodowych historii nie dają się sprowadzić do ujednolicających wniosków. Kwestionowane są dotychczasowe oceny polityki realizowanej przez państwa w czasie wojny oraz po jej zakończeniu. Na przestrzeni kolejnych 70 lat zmieniały się uwarunkowania geopolityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, ale także role przypisywane w tych procesach skutkom wojny. Próba spojrzenia na tę złożoną kwestię z perspektywy poszczególnych narodów i państw pozwoli na wieloaspektową ocenę przewartościowań dokonanych w Europie po zakończonym w 1945 r. konflikcie.
Termin składania tekstów: koniec stycznia 2015 r.

Podstawowe narzędzie komunikacji między ludźmi, jakim jest język, przypomina o swym znaczeniu szczególnie wyraziście w konfrontacji z dynamiką życia politycznego oraz w obliczu intensyfikacji kontaktów między narodami. Sposób opisywania innych, obcych czy świata polityki odzwierciedla nie tylko emocje, ale świadomość i poglądy autorów wypowiedzi. Dzielący los z najnowszymi dziejami Polski i Polaków język jest przestrzenią wielkich i dynamicznych zmian. Jego ewolucja odzwierciedla zmiany sposobów postrzegania rzeczywistości przez określone grupy, bądź całe społeczeństwa, akceptację bądź negację dokonujących się przeobrażeń. W projektowanym numerze 3/2015 znajdą miejsce m.in. problemy związane z wielojęzycznością, nazewnictwem, życiem emigrantów, językiem debat i publicystyki politycznej czy analizy prasoznawczej. Zagadnienia te wiążą się ze sposobem komunikowania się, a także nawiązywania i prowadzenia współpracy kulturalnej. W tym numerze czasopisma znajdzie miejsce wzbudzający niegasnące zainteresowanie temat poszukiwania utraconych dóbr kultury i ich restytucji.
Termin składania tekstów: koniec kwietnia 2015 r.

Poświęcony tematyce Niemiec numer 4/2015 zaproponuje spojrzenie na zachodniego sąsiada z potrójnej perspektywy, ujętej hasłami: Niemcy – Niemcy bilateralnie – Niemcy multilateralnie/globalnie. Pozwoli ono ukazać aktualną kondycję wewnętrzną państwa, społeczeństwa i gospodarki Republiki Federalnej Niemiec, jak i ich interakcji w relacjach międzynarodowych: pozycji RFN jako mocarstwa regionalnego (w tym relacji polsko-niemieckich) oraz miejsca w układzie globalnym.
Trzydzieści lat po rozpoczęciu pierestrojki Gorbaczowa ciekawe będzie ukazanie stanu i perspektyw kontaktów wiążących Niemcy z państwami położonymi na wschód od Unii Europejskiej, przede wszystkim Rosją, Ukrainą oraz krajami Azji. Perspektywa globalna pozwala także na porównanie Niemiec z rodzącymi się nowymi potęgami ekonomicznymi usytuowanymi poza Europą.
Termin składania tekstów: koniec lipca 2015 r.

Prosimy o przekazywanie redakcji sugestii i propozycji dotyczących poszczególnych numerów oraz informacji o planowanych tekstach.70-lecie Instytutu Zachodniego
dodano dnia: 2014-08-01 11:50

Instytut Zachodni w Poznaniu, powołany do życia u schyłku 1944 r., obchodzi w bieżącym roku jubileusz 70-lecia swego istnienia. W dzisiejszym świecie dynamicznie zachodzących zmian nieprzerwane funkcjonowanie przez tyle lat instytucji wydaje się faktem o wyjątkowym znaczeniu. Także dzieje i dorobek Instytutu Zachodniego sytuują go na mapie ważnych placówek naukowo-badawczych, zarówno w naszym mieście i regionie, jak i w Polsce oraz na arenie międzynarodowej.

Potwierdzeniem tego jest fakt, że Honorowy Patronat nad naszymi uroczystościami objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, zaś Komitetowi Honorowemu przewodniczy Poseł do Parlamentu Europejskiego - prof. dr hab. Jerzy Buzek. W skład Komitetu Honorowego wchodzą m.in.: Władysław Bartoszewski, ks. Arcybiskup Henryk Muszyński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Rektor UAM prof. Bronisław Marciniak, Rektor UE prof. Marian Gorynia, władze miasta i regionu.

W ramach jubileuszu 70-lecia Instytutu Zachodniego zrealizowanych zostanie wiele projektów, których celem będzie ukazanie i spopularyzowanie dorobku tego ważnego ośrodka naukowo-badawczego.

Jednym z przedsięwzięć jest wystawa przedstawiająca ciekawą historię i bogatą działalność poznańskiej placówki: naukowo-badawczą, popularyzatorską, ekspercką oraz wydawniczą. Ekspozycja, usytuowana na Starym Rynku (przed budynkiem Odwachu), otwarta zostanie 4 sierpnia 2014 r. i czynna będzie do 26 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy.