Dzisiaj jest: Czwartek, 02 października 2014
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLITYKA BUDOWY POKOJU. POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA


NIEMCY PO ZJEDNOCZENIU. SPOŁECZEŃSTWO – WIELOKULTUROWOŚĆ – RELIGIE


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE


KULTURA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC


NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLSKI (1990-2010)


STOSUNKI GOSPODARCZE MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Konferencja pt. "Przywództwo Niemiec w Europie - polskie oczekiwania, obawy i potrzeby"
dodano dnia: 2012-05-18 08:55
Instytut Zachodni w Poznaniu
we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera
zapraszają do udziału w polsko-niemieckiej konferencji

pt. "Przywództwo Niemiec w Europie - polskie oczekiwania, obawy i potrzeby".


Konferencja odbędzie się 23 maja br. w Poznaniu, w Instytucie Zachodnim.

W panelach wezmą udział analitycy i eksperci z Polski i Niemiec.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Szczegółowy program w załączeniu.Nr 84 - Prezydent François Hollande: stosunki francusko-niemieckie
dodano dnia: 2012-05-16 08:52
"Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 84/2012: prof. Z. Mazur - Prezydent François Hollande: stosunki francusko-niemieckie

Po zwycięstwie Hollande'a kanclerz zapowiedziała, że zostanie on przyjęty w Niemczech z otwartymi ramionami, ale nikt chyba nie miał wątpliwości, że ramiona te nie będą szeroko rozpostarte. Hollande ma opinię pragmatyka, który raczej nie przejmuje się nietaktami niemieckimi, może szukać jakiegoś porozumienia, ale wątpliwe, żeby całkowicie ustąpił ze stanowiska, które przyniosło mu poparcie we Francji i popularność w krajach europejskich. Jeśli sądzić po jego wystąpieniach w trakcie kampanii wyborczej, to najwyraźniej pragnie odbudować silniejszą pozycję Francji w stosunkach z Niemcami, szukać poparcia w mniejszych krajach członkowskich Unii Europejskiej i rozwiać nieprzyjemną atmosferę jaka otaczała „dyrektoriat" Merkel-Sarkozy.Nr 83 - Grassowi mniej wolno…? Spór (nie tylko) wokół noblisty
dodano dnia: 2012-05-16 06:04
„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 83/2012: prof. H. Orłowski - Grassowi mniej wolno...? Spór (nie tylko) wokół noblisty

Wiersz Grassa jako taki jest w tym sporze kwestią drugorzędną. Z debat o Co winno być powiedziane nie sposób wyłuskać całościowo jednoznacznej oceny stanowiska noblisty. Nie ulega natomiast wątpliwości, że sam spór odsłonił (nad)wrażliwości i traumatycznie głębokie pokłady mentalne klasy umysłowej Niemiec i Izraela.Zaproszenie na III polsko-niemiecką konferencję „Unia Europejska – drogi wyjścia z kryzysu. Polski – niemiecki punkt widzenia”
dodano dnia: 2012-04-30 07:39

Instytut Zachodni w Poznaniu
serdecznie zaprasza na III polsko-niemiecką konferencję
pt. "Unia Europejska - drogi wyjścia z kryzysu. Polski - niemiecki punkt widzenia",
która odbędzie się 8 i 9 maja 2012 roku w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Szczegółowy program konferencji w załączeniu.Nr 82 - Syryjski etap „Arabskiej Wiosny Ludów”
dodano dnia: 2012-04-25 08:49
"Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 82/2012: dr Janusz Jartyś, dr Fuad Jomma - Syryjski etap „Arabskiej Wiosny Ludów"

System władzy w Syrii sprawowany przez rodzinę Assadów pochodzącej z mniejszości alawickiej należy do najbardziej brutalnych i represyjnych na Bliskim Wschodzie. Dotychczas pochłonął on kilkadziesiąt tysięcy ofiar, a aktualne wydarzenia wskazują, że nie waha się użyć bezwzględnej siły wobec obywateli. Dopiero pod naciskiem międzynarodowej opinii publicznej reżim zgodził się na zawieszenie broni po ponad rocznym tłumieniu demonstracji. W tym wieloetnicznym i wielowyznaniowym kraju, stojącym na progu wojny domowej, budowa fundamentów demokracji przy ewentualnym wsparciu państw zachodnich wydaje się w najbliższym czasie mało prawdopodobna. Przedłużanie się konfliktu ogranicza możliwości osiągnięcia politycznego rozwiązania.Nr 81 - Kraje rozwijające się a perspektywa zakończenia rundy WTO z Doha
dodano dnia: 2012-04-17 07:21
„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 81/2012: Małgorzata Grącik-Zajaczkowski - Kraje rozwijające się a perspektywa zakończenia rundy WTO z Doha.

Kraje rozwijające się od początku rundy WTO z Doha, zwanej rundą rozwojową (Doha Development Round) uparcie dążą do realizacji swoich interesów. Ich pozycja i siła przetargowa wyraźnie różni się od tej, którą prezentowały podczas poprzednich rund negocjacji handlowych GATT. Dzięki lepszemu przygotowaniu i konsolidacji w ramach grup interesów i koalicji negocjacyjnych pojawiła się realna szansa na odniesienie sukcesu w ramach ostatecznego porozumienia. Jednak osiągnięcie kompromisu między państwami zaliczanymi do tzw. Północy i Południa wydaje się trudne. Godzenie odmiennych celów przedłuża negocjacje, a brak wyraźnych ustępstw ze strony najważniejszych uczestników, takich jak UE, USA, Japonia, Indie, Chiny czy Brazylia stawia pod znakiem zapytania ich wynik.Nr 80 - Polska wobec procesu europeizacji Bałkanów Zachodnich
dodano dnia: 2012-04-12 07:17
"Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 80/2012: Renata Podgórzańska - Polska wobec procesu europeizacji Bałkanów Zachodnich

Konsekwencją dezintegracji Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii była konieczność opracowania całościowej polityki Unii Europejskiej wobec tej części kontynentu. Unijna polityka przyjęła postać kompletnego pakietu działań wobec tak zwanych Bałkanów Zachodnich, czyli państw powstałych po rozpadzie b. Jugosławii (z wyjątkiem Słowenii) oraz Albanii. Strategia UE obejmuje konkretne instrumenty oddziaływania, a jednym z nich jest perspektywa akcesji. Powszechnie uznano bowiem perspektywę członkostwa za silny bodziec stymulujący państwa Bałkanów Zachodnich do wdrażania reform politycznych, ekonomicznych, społecznych, mobilizujący do zainicjowania współpracy regionalnej, implementacji standardów wspólnotowych. Wspierając przeobrażenia polityczno-ustrojowe oraz ekonomiczne Bałkanów Zachodnich Unia Europejska dążyła do ustabilizowania sytuacji politycznej i ekonomicznej oraz stworzenia warunków do pokojowego współistnienia narodów bałkańskich.Nr 79 - "Po wyborach będę miał większą elastyczność"
dodano dnia: 2012-04-05 06:47
"Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 79/2012: prof. Jadwiga Kiwerska - "Po wyborach będę miał większą elastyczność"

Nie przeznaczona dla opinii publicznej krótka i „prawdziwie szczera" wymiana zdań między Barackiem Obamą a Władimirem Miedwiediewem, w której amerykański prezydent półgłosem informował, że po zwycięskiej reelekcji „będzie miał większą swobodę manewru" w sprawie tarczy antyrakietowej, skłania do różnych refleksji, dotyczących stanu relacji amerykańsko-rosyjskich oraz możliwych scenariuszy ich ewolucji. Najbardziej smutna refleksja, niemal natychmiast przychodząca na myśl, dotyczy wiarygodności amerykańskiego prezydenta, który swoje rzeczywiste intencje skrywa przed sojusznikami, a ujawnia Rosji.Seminarium pt. „Nowy prezydent RFN Joachim Gauck – profil polityczny”
dodano dnia: 2012-03-28 07:05
Instytut Zachodni zaprasza na seminarium pt.
Nowy prezydent RFN Joachim Gauck - profil polityczny".
 
Przewidziane są dwa dziesięciominutowe wystąpienia oraz czas na dyskusję.

Wystąpienia:
prof. Zbigniew Mazur - Formacja ideowa Joachima Gaucka
dr Piotr Kubiak - Polityczne aspekty wyboru nowego prezydenta

Spotkanie odbędzie się w piątek 30 marca, o godzinie 10.00
w Instytucie Zachodnim (Poznań, ul. Mostowa 27) w sali konferencyjnej na V piętrze.Nowy numer dwumiesięcznika "Welttrends"
dodano dnia: 2012-03-12 08:59

Okładka
Ukazał się numer 82 (styczeń-luty 2012) dwumiesięcznika WeltTrends. Tematem numeru jest globalny autorytaryzm.

Autorzy poszczególnych tekstów analizują m.in.:
-niedemokratyczne systemy w Azji Wschodniej;
-mechanizm putinizmu w Rosji;
-niestabilną demokrację w Ameryce Środkowej i Południowej;
-tendencje autorytarne na Węgrzech;
-konsekwencje arabskich rewolucji;
-sytuację w Tunezji, Chile i Afganistanie.

Spis treści oraz zawartość poprzednich numerów pisma obchodzącego w tym roku jubileusz dwudziestolecia działalności, dostępne są na stronie internetowej www.welttrends.de