Dzisiaj jest: Czwartek, 03 września 2015
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

2015-2 (355) SKUTKI WOJEN MINIONEGO STULECIA


2015-1 (354) WSPÓŁCZESNE DYLEMATY EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ


SYSTEM PARTYJNY I PARTIE POLITYCZNE ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC (1990-2013)


DROGA NIEMIEC DO ZJEDNOCZENIA WEWNĘTRZNEGO


2014-4 (353) EUROPA: KONCEPCJE, STRATEGIE, PRAWO


2014-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Nr 137 Wybrane aspekty litewskiej prezydencji w Radzie w II połowie 2013 roku
dodano dnia: 2013-09-10 13:33

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 137: Lara Gregl, Mikołaj J. Tomaszyk, "Wybrane aspekty litewskiej prezydencji w Radzie w II połowie 2013 roku"

Sukces litewskiej prezydencji zarówno pod względem administracyjnym, jak i politycznym będzie zależał od ścisłej współpracy z „dużymi" państwami UE, zwłaszcza z Niemcami, a także z Polską, które mogą wspomóc Litwę w wypełnianiu funkcji cichego lobbysty interesów narodowych. Rząd litewski powinien też ściśle współpracować z Komisją Europejską i z Parlamentem. Podobnie jak w przypadku wszystkich nowych członków UE, sukces litewskiej prezydencji w Radzie UE będzie więc w dużym stopniu zależał od jej zdolności orientowania się w systemie UE, od efektywności litewskiej polityki europejskiej.

 

 Nr 10 - Jadwiga Kiwerska, Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012)
dodano dnia: 2013-09-09 07:05

Zapraszamy do lektury nowego „IZ Policy Papers”:

„IZ Policy Papers” nr 10/2013: Jadwiga Kiwerska, Europa w strategii Baracka Obamy (2009-2012)

W czasie prezydentury Baracka Obamy kontynent europejski przestał być dla Stanów Zjednoczonych regionem o pierwszorzędnym znaczeniu i obiektem szczególnej troski w zakresie bezpieczeństwa.

Dla strony amerykańskiej głównym wyznacznikiem jej polityki europejskiej była gotowość Europy do pełnienia roli ważnego gracza na arenie międzynarodowej i tym samym skutecznego partnera, którego Ameryka potrzebowała w świecie zmierzającym ku wielobiegunowości i borykającym się z różnymi problemami. Jednak kierowane pod adresem Starego Świata oczekiwania w dużej mierze nie zostały spełnione – w amerykańskiej ocenie Europa pozostała zbyt zróżnicowana i asertywna.

Bilans pierwszej kadencji Baracka Obamy w stosunkach z Europą to z jednej strony poczucie marginalizacji Starego Świata w globalnej polityce USA, z drugiej zaś – utrzymująca się inercja państw europejskich w odniesieniu do wielu wyzwań współczesnego świata, rozczarowująca dla administracji amerykańskiej.Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy
dodano dnia: 2013-09-09 06:59

Kultura zjednoczonych Niemiec

Zapraszamy do lektury nowej publikacji wydawnictwa Instytutu Zachodniego pt. „Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy” autorstwa Z. Mazura, H. Orłowskiego i M. Wagińskiej-Marzec.

Jest to kolejna publikacja z serii „Republika Federalna Niemiec – 20 lat po zjednoczeniu” ukazująca na przykładzie wybranych zjawisk kulturowych przemiany natury ogólnospołecznej i politycznej, jakie nastąpiły po przyłączeniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Niemieckiej Republiki Federalnej.

Analizą objęte zostały zmiany strukturalne i finansowo-organizacyjne w kulturze Niemiec, wywołane procesem zjednoczeniowym, widziane w kontekście inicjatyw podejmowanych przez „nowe” i „stare” kraje federacji w celu wypracowania systemu kultury odpowiadającego na wyzwania współczesności.

Refleksja nad „krajobrazem kulturowym zjednoczonych Niemiec”, wyznaczanym przez obiekty w sferze urbanistyczno-architektonicznej, którym niekoniecznie zgodnie z intencją ich twórców nadaje się obecnie znaczenie legitymizujące reunifikację, prowadzi do wniosku, iż także na tym polu następuje przebudowa niemieckiej pamięci kulturowej.

Kształtowanie się nowej „kultury wspominania” i  „komemoracji wolności i jedności”, jakie ujawniła analiza podstawowych pojęć z zakresu kultury politycznej RFN, unaocznia dokonujące się zmiany w niemieckiej pamięci narodowej i polityce historycznej.

Więcej informacji na temat publikacji oraz zamówienia tutaj.

Spis treści:Nr 136 Polska wobec przywództwa Niemiec w Unii Europejskiej
dodano dnia: 2013-09-07 17:36

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 136: Dr Przemysław Żurawski vel Grajewski, „Polska wobec przywództwa Niemiec w Unii Europejskiej"

Stosunek Polski do miejsca RFN w Unii Europejskiej i do jej ewentualnego w niej przywództwa jest: zmienny w czasie, słabo skonceptualizowany i niejednolity - tzn. dzieli polską scenę polityczną. Jej część przekonana jest o nieusuwalnej słabości Polski jako gracza na arenie międzynarodowej. Remedium na ten stan ma być schronienie się w silniejszej strukturze np. w UE i znalezienie możnego protektora. Skoro nie chcą nim być Amerykanie, mogą nim zostać Niemcy. Ten pogląd, choć rzadko publicznie wyrażany, dominuje w zapleczu politycznym rządu. W łonie zdecydowanej opozycji (PiS) jest on natomiast absolutnie odrzucany. Hegemonia Niemiec w UE postrzegana jest tam nie tylko jako niepożądana, ale i nieskuteczna. Panuje opinia, iż RFN nie jest w stanie ustabilizować sytuacji w UGW i w UE, a sięgając po dominację, wywołuje niechęć ku sobie, dodatkowo utrudniającą to zadanie. Wizja unijno (niemiecko)-rosyjskiego partnerstwa strategicznego, określającego losy Europy Środkowej, jest zaś w tym środowisku uważana za czarny scenariusz.Seminarium pt. „Polskie elity polityczne i opinia publiczna wobec przyszłości Unii Europejskiej” .
dodano dnia: 2013-09-06 11:23

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Polskie elity polityczne i opinia publiczna wobec przyszłości Unii Europejskiej" .

Krytyczna analiza i ocena poglądów polskiej elity politycznej i nastawienia opinii publicznej wobec Unii Europejskiej ma duże znaczenie dla polskiej polityki zagranicznej. Polska manifestuje spore aspiracje europejskie. Podkreślając zamiar przystąpienia do strefy euro w przyszłości i wypowiadając się w sprawie przezwyciężenia kryzysu w strefie euro pragnie w większym stopniu współdecydować o losach UE. Czy polskie elity i opinia publiczna posiadają w ogóle wyobrażenia, w jakim kierunku powinna rozwijać się UE i jaką rolę powinna odgrywać  w niej Polska? Czy podzielają taki punkt widzenia, że strategicznym motywem zaangażowania Polski w UE powinno być zapobieżenie podziałom w UE i takim formom przywództwa, które uprzywilejowują największe państwa członkowskie, ponieważ stymulują one relacje dominacji i subordynacji? Czy Polska winna artykułować swoje aspiracje i podejmować działania służące kształtowaniu zaangażowania międzynarodowego UE? Jakie znaczenie dla realizacji interesów Polski w ramach UE ma bliska współpraca z partnerami z UE, w szczególności z Niemcami? Czy w polskich opiniach i rekomendacjach występuje tendencja do definiowania roli Polski poprzez stosunek do działań Niemiec w UE? 

Organizatorami seminarium są Instytut Zachodni w Poznaniu oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce.

Seminarium  odbędzie się 25 września 2013 r. w siedzibie Instytutu Zachodniego w Poznaniu, przy ul. Mostowej 27a, w sali konferencyjnej na V piętrze.

Rejestracja uczestników.

 Artykuł prof. Stanisława Żerki w "Historia Do Rzeczy"
dodano dnia: 2013-08-29 06:16
W najnowszym wydaniu miesięcznika "Historia Do Rzeczy" (nr 7/2013) ukazał się artykuł prof. Stanisława Żerki pt. "Triumf i upadek Ribbentropa" (s. 60-63).


Stanowisko pracy: koordynator projektu po stronie Instytutu Zachodniego w Poznaniu
dodano dnia: 2013-08-26 10:50

Stanowisko pracy: koordynator projektu po stronie Instytutu Zachodniego w Poznaniu

Cel stanowiska:

Koordynacja prac po stronie Instytutu Zachodniego (partnera projektu) „Współpraca międzysektorowa na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw” realizowanego w ramach Priorytetu 8.1.2 PO KL .

Zakres obowiązków:

 1. Nadzór nad dokumentacją projektu po stronie Instytutu Zachodniego.
 2. Nadzór nad przepływem dokumentów projektowych  miedzy Instytutem Zachodnim a Liderem projektu.
 3. Nadzór realizacji zadań projektu po stronie Instytutu Zachodniego.

Wymagania:

1.       Wykształcenie wyższe.

2.       Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

3.       Doświadczenie w realizacji projektów finansowych w ramach PO KL.

4.       Doświadczenie w realizacji projektów z zakresu badań społecznych.

5.       Dobra znajomość pakietu MS-Office.

6.       Doskonałe zdolności organizacyjne.

Oferujemy zatrudnienie na umowę zlecenie na okres 13 miesięcy w wymiarze 80 h w miesiącu.

Aplikacje zawierające CV proszę przesyłać do 31.08.2013 r. na adres: rekrutacja@iz.poznan.pl.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)."

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.Specjalista/starszy specjalista do spraw organizacyjnych.
dodano dnia: 2013-08-06 10:11

Instytut Zachodni poszukuje kandydatów na stanowisko pracy:

specjalista/starszy specjalista do spraw organizacyjnych.

Cel stanowiska:

Wsparcie Dyrekcji Instytutu Zachodniego w zakresie organizacji działalności naukowej, eksperckiej i upowszechniającej w związku z realizacją strategii rozwoju Instytutu .

Zakres obowiązków:

 1.          Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów naukowych, eksperckich i upowszechniających poprzez przygotowywanie wniosków aplikacyjnych.
 2.          Planowanie i koordynowanie przebiegu praktyk osób z zewnątrz Instytutu.
 3.          Udział w organizacji konferencji.
 4.          Udział w opracowaniu planów naukowych, sprawozdań i ocen pracowniczych.
 5.          Koordynacja komunikacji zewnętrznej Instytutu (strona internetowa, media społecznościowe, kontakty z dziennikarzami).
 6.          Utrzymywanie operacyjnych kontaktów z zewnętrznymi partnerami Instytutu – krajowymi i zagranicznymi.

Wymagania:

 1.          Wykształcenie wyższe.
 2.          Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe.
 3.          Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość języka niemieckiego (warunek konieczny).
 4.          Dobra znajomość pakietu MS Office.
 5.          Dobra znajomość mediów społecznościowych.
 6.          Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 7.          Wysokie zdolności organizacyjne.
 8.          Umiejętność pracy z zespole.

Mile widziane:

 1.          Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 2.          Doświadczenie w organizacji konferencji.
 3.          Znajomość problematyki badań naukowych w Polsce i za granicą.

Oferujemy:

 1.          Możliwości rozwoju zawodowego w stabilnej instytucji.
 2.          Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 3.          Możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach międzynarodowych.

Aplikacje zawierające CV proszę przesyłać do 23.08.2013 r. na adres: rekrutacja@iz.poznan.pl.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)."

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.Nowy numer dwumiesięcznika "WeltTrends" (lipiec/sierpień 2013)
dodano dnia: 2013-08-05 05:41

Ukazał się nowy 91 (lipiec/sierpień) numer polsko-niemieckiego dwumiesięcznika "WeltTrends" (www.welttrends.de) współwydawanego przez Instytut Zachodni. Tematem głównym jest "Kryminalny świat" ("Kriminelle Welt"). Pięciu autorów analizuje różne aspekty oddziaływania świata przestępczego na życie polityczne, społeczne i gospodarcze w różnych krajach. Analizowane są przypadki prania brudnych pieniędzy, handel "żywym towarem", produkcja, przemyt i dystrybucja narkotyków, kryminalizacja polityki (przykład Kosowa) czy też piractwo w południowo-wschodniej Azji.

W czasopiśmie opublikowano także opracowania dotyczące wyborów prezydenckich w Iranie, napięć wewnętrznych w Turcji i Ekwadorze oraz polityce zagranicznej ugrupowań lewicowo-zielonych w Niemczech. W dziale Forum kontynuowana jest debata na temat relacji niemiecko-rosyjskich (głos zabierają badacze z Niemiec,Polski i Rosji). W piśmie pomieszczono także dział recenzji, sprawozdań z konferencji oraz nowości wydawniczych.

 Nr 135 Niemieckie wnuczki i niemieccy wnukowie
dodano dnia: 2013-07-31 10:13

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 135: Prof. Zbigniew Mazur, „Niemieckie wnuczki i niemieccy wnukowie"

Strategia obchodzenia się z niewygodną przeszłością zmierza w RFN do wykreowania wizerunku Niemiec jak państwa i narodu „normalnego", takiego jak Francja lub Wielka Brytania, z analogicznymi „sprawcami" i „ofiarami", wzlotami i upadkami, z jasnymi i ciemnymi stronami historii. W tym kierunku rozwija się „dyskurs relatywizacji", w którym można rozróżnić dwa nurty o mocno utrwalonej tradycji, a mianowicie: „dyskurs ofiar" i „dyskurs odciążania".