Dzisiaj jest: Poniedziałek, 26 stycznia 2015
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

214-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLITYKA BUDOWY POKOJU. POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA


NIEMCY PO ZJEDNOCZENIU. SPOŁECZEŃSTWO – WIELOKULTUROWOŚĆ – RELIGIE


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE


KULTURA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC


NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLSKI (1990-2010)


STOSUNKI GOSPODARCZE MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Nr 111 Kongres CDU w Hanowerze: Angela Merkel nadal na czele partii
dodano dnia: 2012-12-12 17:22

"Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 111: Dr Piotr Kubiak, Kongres CDU w Hanowerze: Angela Merkel nadal na czele partii

Zorganizowany w dniach 3-5 grudnia 2012 r. w Hanowerze 25. Kongres Unii Chrześcijańsko Demokratycznej przebiegał zgodnie z wyreżyserowanym scenariuszem. Kanclerz Angela Merkel po raz kolejny została wybrana przez delegatów na stanowisko przewodniczącego partii, a rekordowe poparcie jakie otrzymała (blisko 98,0%) było szeroko komentowane w mediach, również polskich. W przededniu kampanii wyborczej przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu Kongres spełnił swój podstawowy cel: pokazał, że partia będzie kontynuowała dotychczasowy kurs, jest spójna i bezwzględnie stoi za A. Merkel."Krytyka MSZ jest mocno przesadzona" - Głos Wielkopolski, 5.12.2012
dodano dnia: 2012-12-05 09:01
W załączeniu skan wywiadu z dr. Michałem Nowosielskim, p.o. dyrektora IZ nt. sytuacji w Instytucie.


Nr 110 Stan i perspektywy relacji niemiecko-amerykańskich
dodano dnia: 2012-12-04 13:38

"Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 110: Prof. Jadwiga Kiwerska, Stan i perspektywy relacji niemiecko-amerykańskich 

Jakie perspektywy rysują się przed relacjami na linii Berlin-Waszyngton po reelekcji Baracka Obamy? Czy możemy spodziewać się jakiegoś zasadniczego zwrotu, czy może sprawy toczyć się będą dotychczasowym, aczkolwiek stabilnym, to jednak niezbyt owocnym torem?Wyjaśnienia i sprostowania odnoszące się do artykułu „Czy to zmierzch Instytutu?” Polska Głos Wielkopolski, 30 listopada 2012 r.
dodano dnia: 2012-11-30 10:33
W opublikowanym 30 listopada br. na łamach Polska Głos Wielkopolski artykule red. Karoliny Koziolek i Agatona Kozińskiego „Czy to zmierzch Instytutu?" zawarte zostały nieprawdziwe informacje:

1. Autorzy artykułu powołując się na „rozmówcę z MSZ" przytaczają dane dotyczące publikacji Instytutu pochodzące z audytu przeprowadzonego przez Ministerstwo. Audyt dotyczył głównie kwestii organizacyjnych i obejmował okres 01.01.2008-30.06.2011. W części opisującej współpracę IZ z MSZ, w tym publikacji na rzecz Ministerstwa, audyt nie dotyczył 2011 r. i w związku z tym nie może być źródłem podanych informacji.

2. Autorzy podają liczbę 136 opublikowanych „referatów" jako wynik prac w 2011 r. Po pierwsze, Instytut nie publikuje „referatów". Po drugie, należy zwracać uwagę nie na liczbę, a na charakter publikacji. Wśród efektów podejmowanych w Instytucie badań dominują: monografie (7), artykuły w czasopismach (36), redakcje prac zbiorowych (12) oraz rozdziały prac zbiorowych (33). Ponadto pracownicy Instytutu wygłaszali referaty na konferencjach (47). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zwiększa się liczba publikacji o charakterze międzynarodowym: opublikowano jeden artykuł w czasopiśmie z listy JCR, wydano dwie monografie zbiorowe w renomowanych zagranicznych wydawnictwach, zamieszczono 10 artkułów w monografiach wydanych w języku angielskim lub niemieckim.
Instytut Zachodni jest wydawcą czasopisma naukowego „Przegląd Zachodni" oraz współwydawcą wraz z Uniwersytetem w Poczdamie niemieckiego dwumiesięcznika „WeltTrends". Na stronie internetowej Instytutu publikowane są także „Biuletyny Instytutu Zachodniego". W 2011 r. ukazały się 23 numery „Biuletynu", w tym dwa wydania specjalne: zeszyt poświęcony 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz zeszyty dotyczące niemieckiej opinii publicznej. Wybrane „Biuletyny" ukazywały się również w języku angielskim.

3. Nie jest prawdą, iż Instytut Zachodni otrzymał w 2011 r. 1,9 mln złotych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jako Instytut Badawczy IZ otrzymuje dotację statutową z budżetu nauki będącego w dyspozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2011 r. jej wysokość wyniosła 1 880 023 zł, a MSZ jedynie raz wsparł działania IZ dotacją celową na organizację konferencji „Drogi pojednania. 20 lat traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy".

4. MSZ otrzymuje zarówno zamawiane, jak i nie zamawiane ekspertyzy, wykonane przez pracowników Instytutu i nie jest prawdą, iż „nijak mają się do rzeczywistości". Sytuacja mniejszości serbołużyckiej w RFN była przedmiotem badań naukowych IZ w 2006 r. i nigdy nie powstała ekspertyza na ten temat. Ekspertyza dotycząca solidarności humanitarnej pt. „Kolejna Libia? Modelowa reakcja na konflikty. Wskazówki dla polskiej prezydencji" wykonana została na zamówienie MSZ. W latach 2009-2012 Instytut przekazywał MSZ ekspertyzy dotyczące takich tematów, jak: pozycja Związku Wypędzonych na niemieckiej scenie politycznej, rola Rosji w polityce Niemiec, polsko-niemieckie interesy i rozbieżności w UE, polityka zagraniczna koalicji CDU/CSU-FDP, pozycja prawna i majątek mniejszości polskiej w RFN, sytuacja Polaków w Niemczech, polskie inwestycje w Niemczech, konsekwencje wyboru J. Gaucka na urząd prezydenta RFN, relacje niemiecko-ukraińskie, wizerunek Polski i Polaków w Niemczech czy polityka polonijna.

5. Nie jest uprawnione porównywanie Instytutu Zachodniego i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. PISM działa na podstawie własnej ustawy, IZ na podstawie ustawy o instytutach badawczych. PISM jest dotowany z części budżetu państwa dotyczącej spraw zagranicznych i członkostwa RP w UE kwotą ok. 9 mln zł rocznie, natomiast IZ - z budżetu nauki kwotą 1,9 mln zł w 2011 r. a 1,5 mln zł w 2012 r. Inne są także cele obu instytucji: PISM jest think tankiem, IZ prowadzi przede wszystkim działalność naukową - co wynika z zapisów ustaw regulujących działalność obu instytucji. Instytut Zachodni powinien być porównywany z podobnymi instytucjami prowadzącymi działalność naukową - zarówno akademickimi, jak i pozaakademickimi.Nr 109 Migracje zagraniczne a rozwój i regionalna polityka migracyjna
dodano dnia: 2012-11-30 09:02

"Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 109: Dr Brygida Solga, Migracje zagraniczne a rozwój i regionalna polityka migracyjna

Po niemal dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej i otwarcia europejskich rynków pracy dla Polaków wzrosło znaczenie migracji zagranicznych i ich skutków dla rozwoju poszczególnych regionów. Przez przedstawicieli władz lokalnych (wszystkich gmin woj. opolskiego) i regionalnych (wszystkich województw w kraju) jednoznacznie deklarowana jest też potrzeba tworzenia sieci współpracy instytucjonalnej w ramach zadań związanych z migracjami zagranicznymi. Oznacza to, że istotnym wyzwaniem na poziomie regionów jest kształtowanie polityki migracyjnej i identyfikacja instrumentów umożliwiających skuteczne wykorzystywanie szans i niwelowanie strat wynikających z międzynarodowej mobilności.Konferencja, warsztaty i wystawa „Polnische Geschichte und deutsch-polnischen Beziehungen / Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich“, 3 grudnia 2012, godz. 13.
dodano dnia: 2012-11-30 08:18

W poniedziałek 3 grudnia b.r. w Instytucie Zachodnim w Poznaniu odbędą się warsztaty i konferencja otwierająca wystawę „Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich/ Polnische Geschichte und deutsch-polnischen Beziehungen". Adresatem są metodycy nauczania, nauczyciele oraz uczniowie szkół średnich. Podczas części konferencyjnej wykłady na temat relacji polsko-niemieckich zaprezentują goście: Manfred Mack z Deutsches Polen-Institut w Darmstadt oraz profesor Zbigniew Mazur z Instytutu Zachodniego w Poznaniu.

Celem konferencji jest przedstawienie polskim uczniom i nauczycielom stosunków polsko-niemieckich z punktu widzenia Niemców, zgodnie z niemiecką interpretacją wspólnej historii a także stworzenie warunków do polsko-niemieckiego dyskursu historycznego. Nowatorskie ujęcie polega na zetknięciu nauczycieli i metodyków z nauczaniem o stosunkach polsko-niemieckich za pomocą wystawy jako materiału dydaktycznego.

Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Instytut Zachodni w Poznaniu.
Partnerzy: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Wielkopolska Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.Nr 108 „Brixit
dodano dnia: 2012-11-29 21:48

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 108: Dr Tomasz Czapiewski, „Brixit" - w kierunku Unii Europejskiej bez Zjednoczonego Królestwa

Kończący się rok obfitował w wydarzenia, które czynią coraz bardziej prawdopodobnym wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej - wariant popularnie zwany przez publicystów mianem „Brixit". Byłby to jeden z ważniejszych momentów w historii integracji europejskiej - historii, która w ostatnich latach i tak zapisywana jest czarnymi zgłoskami gospodarczej i politycznej niestabilności. Sceptyczna postawa rządu Davida Camerona wobec UE zdeterminowana jest w dużym stopniu przebiegiem życia politycznego wewnątrz Zjednoczonego Królestwa.Nr 107 Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec wyborów parlamentarnych w Gruzji
dodano dnia: 2012-11-29 18:37

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 107: Dr Artur Staszczyk, Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec wyborów parlamentarnych w Gruzji

Parlament Europejski przywiązuje wyjątkową wagę do inkorporacji przez kraje sąsiadujące z UE, a zwłaszcza te przejawiające aspiracje europejskie wartości demokratycznych. Uczciwość procesu wyborczego i przestrzeganie standardów demokratycznych jest dla PE warunkiem pogłębiania współpracy z krajami partnerskimi. W przypadku Gruzji to zainteresowanie ze strony PE jest szczególne, gdyż definiuje on ten kraj jako państwo europejskie, z którym stosunki należy oprzeć na art. 49 TUE.Nr 106 UNIA BANKOWA Próba ponadnarodowego rozwiązania kryzysu w obszarze euro
dodano dnia: 2012-11-27 13:48

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 106: Prof. Janusz Ruszkowski, UNIA BANKOWA Próba ponadnarodowego rozwiązania kryzysu w obszarze euro

Wielowymiarowość planowanych reform w systemie finansowym UE, w tym przede wszystkim w obszarze euro, polegać ma na połączeniu unii bankowej z paktem fiskalnym (mającym być podstawą dla przyszłej unii fiskalnej). Oprócz tego taka unia bankowo-fiskalna tworzyłaby nowy europejski reżim regulacyjny oraz jednolity mechanizm rozstrzygnięć bankowych przede wszystkim dla obszaru euro i byłaby także przejściem do następnego, i co ważne, nowego etapu integracji, który w obszarze euro miałby parametry bankowo-fiskalnego federalizmu.Nr 105 Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej: wyzwania dla UE
dodano dnia: 2012-11-26 10:48

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 105: Dominik P. Jankowski, Paweł Świeżak, Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej: wyzwania dla UE

Popularna ostatnio teza o zwrocie UE na Południe jest uproszczeniem i należy do niej podchodzić spokojnie. Niemniej, co najmniej od 2010 r., rzeczywiście następuje przenoszenie ciężaru zainteresowania i zaangażowania UE na kontynent afrykański. Widać to szczególnie w sferze bezpieczeństwa.