Dzisiaj jest: Piątek, 31 października 2014
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLITYKA BUDOWY POKOJU. POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA


NIEMCY PO ZJEDNOCZENIU. SPOŁECZEŃSTWO – WIELOKULTUROWOŚĆ – RELIGIE


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE


KULTURA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC


NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLSKI (1990-2010)


STOSUNKI GOSPODARCZE MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Nowe projekty realizowane w IZ: Polskie inwestycje bezpośrednie na dojrzałych rynkach Unii Europejskiej.
dodano dnia: 2012-10-03 07:02
Rozpoczęła się realizacja projektu indywidualnego dr Marty Götz „Polskie inwestycje bezpośrednie na dojrzałych rynkach Unii Europejskiej. W kierunku teorii ugruntowanej" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Rozpoznanie polskiej przedsiębiorczości w UE ma szczególne znaczenie poznawcze w kontekście przewidywanego w niedalekiej przyszłości wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wypływających z Polski. Zgodnie z koncepcją ścieżki rozwoju inwestycyjnego (IDP - Investment Development Path), każdy kraj na pewnym etapie ewolucji z biorcy kapitału staje się jego dawcą; wysyła więcej inwestycji aniżeli przyjmuje. Należy oczekiwać, że wraz z postępującą modernizacją gospodarki i zwiększaniem zakresu uczestnictwa w globalnych powiązaniach czeka to także Polskę. Planowana w ramach projektu diagnoza zachowań i strategii polskich firm inwestujących na bardziej rozwiniętych rynkach powinna przyczynić się do rozwoju badań nad tzw." odwrotnymi przepływami kapitału".


Nowe projekty realizowane w IZ: Tendencje w wykorzystaniu czasu pracy w państwach wysoko rozwiniętych
dodano dnia: 2012-10-03 07:01

Rozpoczęła się realizacja indywidualnego projektu prof. Tomasza Budnikowskiego „Tendencje w wykorzystaniu czasu pracy w państwach wysoko rozwiniętych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Celem projektu jest identyfikacja najważniejszych prawidłowości zachodzących w wykorzystaniu czasu pracy w wysoko rozwiniętych gospodarkach w ostatnich dwóch dekadach oraz wpływu jakie obserwowane zmiany wywierają na tempo i strukturę wzrostu gospodarczego. Problem sam sobie niezwykle interesujący tak w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym nabrał na znaczeniu w ostatnich latach.nr 93 Jednolity Rynek Europejski jako antykryzysowy czynnik wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej
dodano dnia: 2012-10-02 10:55
Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 93/2012: Łukasz Wróblewski - „Jednolity Rynek Europejski jako antykryzysowy czynnik wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej"

Kryzys gospodarczy z 2008 r. ujawnił, iż Unia Europejska boryka się z problemem braku równowagi gospodarczej wynikającej z niskiej stabilności makroekonomicznej, nieumiejętnej i nieracjonalnej polityki fiskalnej państw członkowskich. Z kolei analiza dotychczasowego funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego wskazuje, iż problemy tego rynku wynikają z jego niedostosowania do aktualnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. W konsekwencji gospodarka europejska powinna poszukiwać nowych źródeł i obszarów konkurencyjności. Rozwiązaniem mogą okazać się nie tylko działania instytucjonalno-prawne mające na celu osiągnięcie rzeczywistej konsolidacji i kontroli budżetowej, regulacji rynków finansowych, ale również wsparcie działalności przedsiębiorstw oraz rozszerzenie obszaru JRE o nowe i dotychczas niedostrzegane obszary..Rozpoczęła się pierwsza faza digitalizacji zasobów Archiwum II Wojny Światowej IZ
dodano dnia: 2012-10-02 09:39
Miło nam poinformować, że rozpoczęła się pierwsza faza digitalizacji zasobów Archiwum II Wojny Światowej Instytutu Zachodniego.
Instytut Zachodni w Poznaniu dysponuje dużym zbiorem oryginalnych dokumentów dotyczących II wojny światowej oraz niemieckiej okupacji w Polsce. Dotyczą one wszystkich ważnych obszarów polityki okupanta, także gospodarki i kultury oraz polskiej konspiracji niepodległościowej w latach 1939-1945. Cały zbiór liczy około 4000 teczek oraz 5000 zdjęć, w tym unikalną kolekcję dotyczącą zbrodni katyńskiej.

W latach 2012-2015 realizowany jest projekt „Archiwum II Wojny światowej (1939-1945) Instytutu Zachodniego w Poznaniu" finansowany przez Ministerstwo Nauki i szkolnictwa wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego kierownikiem jest prof. Maria Rutowska. Celem projektu jest digitalizacja oraz częściowe udostępnienie zasobów Archiwum.

Więcej na temat Archiwum - tutaj.


Nr 92 Niemiecki wzrost gospodarczy w czasach kryzysu
dodano dnia: 2012-09-28 08:02

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 92/2012: dr Marta Götz - „Niemiecki wzrost gospodarczy w czasach kryzysu"
Kwestie wzrostu gospodarczego nabierają w okresie kryzysu szczególnego znaczenia. Z jednej strony wzrost daje szansę na wyrwanie się z niszczącej deflacyjnej spirali duszącej gospodarkę; z drugiej - dotychczasowe spojrzenie na wzrost rozumiany jako systematyczne zwiększanie PKB wymaga rewizji, gdyż ważniejszą sprawą staje się odporność gospodarek na krajowe i zagraniczne zawirowania aniżeli rokroczne przyrosty produkcji. O tej wytrzymałości świadczyć mogą między innymi zdrowe fundamenty makroekonomiczne i zrównoważana struktura gospodarki.Nr 91 - Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku. Omówienie
dodano dnia: 2012-09-24 11:03

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 91/2012: dr Michał Nowosielski - „Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku. Omówienie"
We wrześniu 2012 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło do konsultacji zarys Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku. Jest to dokument, który co prawda nie ma charakteru strategicznego - przeciwnie odnosi się jedynie do działań, które mają być podejmowane w 2013 r. - lecz zarysowuje zręby nowej filozofii polityki polonijnej państwa polskiego, realizowanej w kolejnych latach. Definiuje nie tylko zasady oraz obszary (zarówno merytoryczne jak i geograficzne) współpracy z Polakami mieszkającymi za granicą, ale także pośrednio aktorów za tę współpracę odpowiedzialnych. Jego analiza wskazuje na to, że polityka polonijna wychodzi poza sferę ogólnych i czasem górnolotnych projektów i zmierza w kierunku w miarę precyzyjnie zarysowanego planu działań."Przegląd Zachodni" - nowości
dodano dnia: 2012-09-19 06:44
Miło nam poinformować, że „Przegląd Zachodni" utrzymał swoją wysoką pozycję na liście B czasopism naukowych. Zgodnie z komunikatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, liczba punktów za publikację w „Przeglądzie Zachodnim" wynosi 8.

Jednocześnie informujemy, że Instytut Zachodni uzyskał w ramach drugiej edycji programu INDEX PLUS Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki w wysokości 200 tys. złotych na stworzenie w latach 2013-2014 anglojęzycznej wersji „Przeglądu Zachodniego".Konferencja "Foresight - narzędzie przyszłości? Nauka i biznes - partnerstwo dla innowacji"
dodano dnia: 2012-09-18 09:54
W czwartek 13 września 2012 w Centrum Konferencyjnym Concordia Design w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Foresight - narzędzie przyszłości? Nauka i biznes - partnerstwo dla innowacji", organizowana przez Instytut Zachodni i Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych.

W jednym miejscu spotkało się ponad 250 osób - rektorzy, profesorowie, pracownicy jednostek naukowych i parków technologicznych, przedsiębiorcy, prezesi i dyrektorzy z całej Polski.

W pierwszej części dnia, w sześciu panelach dyskusyjnych (edukacja, kultura, ekologia i rolnictwo, społeczeństwo, technologie, stosunki międzynarodowe) - prelegenci i uczestnicy debatowali w moderowanych dyskusjach o przyszłości powyższych branż.

Druga część dnia, upłynęła w semi-formalnej atmosferze pod znakiem miksera naukowo-biznesowego. Stoliki oddane do dyspozycji gości i specjalnych partnerów tej części, ułatwiły nawiązanie kontaktu i prowadzenie swobodnych rozmów.

Zdaniem uczestników i prelegentów konferencja była platformą wymiany doświadczeń, dzięki której zacieśniły się więzi między nauką i biznesem. Chwalono również jej nowatorską formułę.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
- Ministerstwo Gospodarki RP,
- Pan Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
- Pan Ryszard Grobelny - Prezydent Miasta Poznania.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:
- portal PAP „Nauka w Polsce"
- magazyn „Think Tank"
- radio regionalne „Radio Merkury"
- „Ekologia i technika"
- „Polityka Społeczna"
- „Kultura i edukacja"

Konferencja stanowiła część, a zarazem zwieńczenie projektu „Foresight - narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami", realizowanego przez Instytut Zachodni w partnerstwie z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych w okresie od 01 września 2011 r. do 30 września 2012 r., a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcia z wydarzenia (autorstwa Dawida Surowego) dostępne są na stronie projektu (link).Wypowiedź profesora Andrzeja Saksona o stosunkach polsko-rosyjskich
dodano dnia: 2012-08-27 17:11
Wypowiedź profesora Andrzeja Saksona (Instytut Zachodni) o stosunkach polsko-rosyjskich na łamach „Europartner. Europejski magazyn Internetowy" (nr 8/sierpień 2012). http://www.europartner.com.pl/


Nr 6 Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie XXI wieku: realia i perspektywy (Raport z badań)
dodano dnia: 2012-08-13 11:51


Niemcy znajdują się na etapie nowego definiowania swojego miejsca w Europie i świecie w skomplikowanych uwarunkowaniach XXI w. Podejmują próby wzmocnienia swojej pozycji międzynarodowej w relacjach zarówno transatlantyckich, jak i w Unii Europejskiej. Ale można to określić jako współzawodnictwo w procesie globalizacji, a nie dążenie do hegemonii.
Jednocześnie w RFN obserwuje się erozję nurtu proeuropejskiego w jej polityce zagranicznej. Wśród elit politycznych RFN pojawiają się hasła o powrocie do niemieckiej Sonderweg i reanimacji tzw. kwestii niemieckiej. Coraz otwarciej pisze się o „dezeuropeizacji" (De-Europäisierung) Niemiec i „domestykacji" (Domestizierung) polityki niemieckiej.
Obecnie w polityce niemieckiej przeważają elementy kontynuacji i ostrożnych zmian. Fiasko hołubionej przez Niemcy Konstytucji dla Europy i starań na rzecz stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ pokazały, iż Niemcy miały znacznie mniejsze możliwości działania, aniżeli im się na ogół przypisywało.
Rząd A. Merkel próbuje uporządkować zaistniałą sytuację, co nie jest takie łatwe, zważywszy na koalicyjny charakter rządu i niekiedy - co pokazał kryzys strefy euro - uciążliwą współpracę z FDP, a wcześniej z SPD. Silny jest nadal w kraju pacyfizm społeczny, nie ma mowy o powszechnej zgodzie co do celów, roli i miejsca RFN w nowym ładzie międzynarodowym.