Dzisiaj jest: Wtorek, 30 czerwca 2015
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

2015-1 (354) WSPÓŁCZESNE DYLEMATY EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ


SYSTEM PARTYJNY I PARTIE POLITYCZNE ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC (1990-2013)


DROGA NIEMIEC DO ZJEDNOCZENIA WEWNĘTRZNEGO


2014-4 (353) EUROPA: KONCEPCJE, STRATEGIE, PRAWO


2014-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Nr 161 Amerykański „pivot” ku Europie – jako efekt wydarzeń na Ukrainie?
dodano dnia: 2014-03-19 07:55

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 161: Prof. Jadwiga Kiwerska, Amerykański „pivot” ku Europie – jako efekt wydarzeń na Ukrainie?"

Czy w dzisiejszym dramacie Ukrainy możemy doszukać się czegokolwiek pozytywnego? Pytanie na pozór wydaje się nie na miejscu, biorąc pod uwagę skalę i konsekwencje konfliktu rozgrywającego się za naszą wschodnią granicą, w którym giną ludzie, a dramatyzm sytuacji potęguje obawa, że imperialne ambicje Władimira Putina nie ograniczą się tylko do Krymu. Zatem pytanie, czy istnieje jakiś pozytywny aspekt wydarzeń na Ukrainie, powinno być raczej retoryczne. Jednak warto zwrócić uwagę na pewien czynnik, który nie do końca możemy jeszcze wyartykułować lub ocenić jego skalę, ale wydaje się być konsekwencją rosyjskiej agresji na Krymie.

 Seminarium „Sto dni rządów koalicji CDU/CSU/SPD”
dodano dnia: 2014-03-14 11:17

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Sto dni rządów koalicji CDU/CSU/SPD”

Organizatorem seminarium jest Instytut Zachodni.

Seminarium odbędzie się 19 marca 2014 r. w siedzibie Instytutu Zachodniego, ul Mostowa 27, w sali seminaryjnej na V piętrze, o godzinie 10.30

Sto dni, jakie mijają od utworzenia koalicyjnego rządu CDU/CSU/SPD skłaniają zwyczajowo do podejmowania pierwszych ocen. Na tym etapie dotyczyć one mogą jedynie szans na realizację zamierzeń zgłaszanych przez partie polityczne w trakcie kampanii wyborczej. Przedmiotem podejmowanych refleksji jest rola Niemiec we współczesnym świecie ze zwróceniem szczególnej uwagi na jej politykę zagraniczną z jednej strony i wyzwania natury gospodarczo-społecznej z drugiej. Rozwój sytuacji w RFN winien być przedmiotem szczególnego zainteresowania w naszym kraju, tak ze względu na geograficzne sąsiedztwo, jak i wpływ wzajemnych relacji handlowych na tempo i strukturę wzrostu gospodarczego w Polsce.Wypowiedź dyrektora Instytutu Zachodniego dr Michała Nowosielskiego dla Panoramy
dodano dnia: 2014-03-13 09:00

Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu dr Michał Nowosielski wypowiedział się 12.03.2014 r. dla Panoramy na temat stosunków
polsko–niemieckich w kontekście Ukrainy w związku z wizytą w Polsce Kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Link do wypowiedzi tutaj (pierwsza informacja)Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski wyróżniony medalem przyznawanym przez Prezydenta RP
dodano dnia: 2014-03-06 07:50

Miło nam poinformować, że w dniu 28 lutego 2014 roku prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski pracownik Instytutu Zachodniego otrzymał Medal za Długoletnią Służbę przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie to zostało ustanowione w 1938 roku, a następnie przywrócone w 2007 roku.Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą. Metodologia teorii ugruntowanej
dodano dnia: 2014-03-05 14:00

Ukazała się publikacja autorstwa Marty Götz pracownika Instytutu Zachodniego. Książka zatytułowana ”Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą. Metodologia teorii ugruntowanej” została wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu Zachodniego.

Studium teoretyczno-empiryczne dotyczące istotnego – z punktu widzenia rozwoju polskiej przedsiębiorczości – zagadnienia internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw wpisuje się także w nurt badań nad umiędzynarodowieniem firm z krajów rozwijających się. O ile aktywność inwestycyjna podmiotów z gospodarek wysoko rozwiniętych została dotąd dość dobrze rozpoznana, o tyle wciąż niewiele jest prac na temat zagranicznych inwestycji bezpośrednich podejmowanych przez przedsiębiorstwa z gospodarek rozwijających się. Tymczasem te właśnie firmy od początku XXI w. rozpoczęły zagraniczną ekspansję, upatrując w tym sposobu na czerpanie korzyści z posiadanych przewag konkurencyjnych i budowanie nowych w związku z dostępem do światowych zasobów materialnych i niematerialnych.

Zjawisko zagranicznej aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw zostało zbadane z wykorzystaniem metodologii teorii ugruntowanej. Próba wyjaśnienia jej uwarunkowań i skutków – na podstawie ocen i opinii uzyskanych od przedstawicieli objętej badaniem grupy polskich firm, pozwoliła na sformułowanie hipotezy dotyczącej ekspansji polskich podmiotów gospodarczych na dojrzałych rynkach zachodnich. Doświadczenie przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które uzyskały sukces w efekcie internacjonalizacji, ma istotne znaczenie dla dalszych perspektyw polskich inwestycji zagranicznych.

Zapraszamy do księgarniNr 160 Klęska systemu zachęt prorodzinnych w Niemczech
dodano dnia: 2014-03-03 19:56

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 160: Marcin Tujdowski, „Klęska systemu zachęt prorodzinnych w Niemczech”

Wyczerpywanie się rezerw demograficznych jest palącym problemem w państwach rozwiniętych. Perspektywa depopulacji kraju implikuje daleko idące decyzje w zakresie polityki społecznej i migracyjnej. Nie powinno więc dziwić, że wydatki na zachęty prorodzinne rosły w ostatnich latach także w Republice Federalnej Niemiec. Czy pomogły one jednak zachować dodatnie saldo demograficzne RFN?

 Wypowiedź prof. dr hab. Andrzeja Saksona dla Panoramy
dodano dnia: 2014-02-28 08:45

Pracownik Instytutu Zachodniego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Sakson w dniu 27.02.2014 r. wypowiedział się dla Panoramy na temat incydentu Europosła PO na lotnisku we Frankfurcie nad Menem.

Link do wypowiedzi ( informacja jest pierwsza i pojawia się w 1 minucie 25 sekundzie programu)Nr 159 Rok 1914: niemiecka narracja
dodano dnia: 2014-02-27 17:50

Biuletyn Instytutu Zachodniego nr 159: Prof. Zbigniew Mazur, „Rok 1914: niemiecka narracja”. Pamięć o pierwszej wojnie światowej, zwanej przez współczesnych Wielką Wojną 1914-1918, zawsze dzieliła kraje europejskie i nie tylko europejskie. Ciężar wojny, najbardziej krwawe walki i największe straty ludzkie przypadły na zachodnią część Europy, na front francusko-niemiecki, a nie na część wschodnią, jak miało to miejsce podczas drugiej wojny światowej. Polskie obchody rocznicy 1914 r., jak również następnych lat wojny, powinny się skupić nie tylko na samym upamiętnieniu drogi do wolności i niepodległości, ale również na wprowadzeniu tego wątku do pamięci europejskiej.Nowy numer kwartalnika Przegląd Zachodni
dodano dnia: 2014-02-27 08:38

Zapraszamy do lektury nowego numeru Przeglądu Zachodniego pt. „Kryzysy” (nr 4/2013)

W numerze m.in.:

 • Marian Golka, Ambiwalencja kryzysów i zagrożeń
 • Janusz T. Hryniewicz, Osobowość neurotyczna nowych czasów. Analiza osobowości w trakcie przemiany postindustrialnej
 • Anna Wolff-Powęska, Ideały nauki, wizje uniwersytetu a kryzys w XXI wieku
 • Ewa Szymanik, Współczesny kryzys ekonomiczny
 • Urszula Panicz, Kryzys finansowy z 2007 roku a Wielki Kryzys z 1929 roku. Podobieństwa i różnice
 • Ilona Romiszewska, Państwa członkowskie Unii Europejskiej wobec kryzysu na rynku finansowym (2008-2013)
 • Marta Götz, Nauki ekonomiczne po kryzysie
 • Miron Lakomy, Polityka cyberbezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego
 • Joanna Dobrowolska-Polak, Pomoc humanitarna dla obszarów obje˛tych kryzysami zbrojnymi
 • Jadwiga Kiwerska, Kryzys w relacjach amerykańsko-izraelskich. Bilans pierwszej kadencji Baracka Obamy
 • Marek Kaźmierczak, Twarze kryzysu. Uwagi o problemach współczesnego człowieka na podstawie wypowiedzi użytkowników serwisu Facebook

Wybrany artykuł - Marian Golka, Ambiwalencja kryzysów i zagrożeń, dostępny jest tutaj.

Zapraszamy także na stronę Przeglądu Zachodniego.Nr 158 Elusive E-words: Effectiveness and Efficiency in Civil Security
dodano dnia: 2014-02-24 09:00

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 158: Vera - Karin Brazova i Piotr Matczak, „Elusive E-words: Effectiveness and Efficiency in Civil Security”

Based on the key findings of the ANVIL (Analysis of Civil Security Systems in Europe) project, efficiency and effectiveness in civil protection and disaster management in Poland and in Central Europe are discussed. Possible pathways to increased effectiveness and efficiency in this field are outlined, building also on the examples from other regions in Europe and taking public opinion into consideration.

 Dostępny tylko w wersji angielskiej