Dzisiaj jest: Niedziela, 26 kwietnia 2015
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

2014-4 (353) EUROPA: KONCEPCJE, STRATEGIE, PRAWO


2014-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Nr 153 Przyszłość Unii Europejskiej w polskiej publicystyce politycznej. Uwagi o charakterze dyskursu
dodano dnia: 2013-12-17 17:18

„Biuletyn Specjalny Instytutu Zachodniego" nr 153: Prof. Stanisław Żerko, „Przyszłość Unii Europejskiej w polskiej publicystyce politycznej. Uwagi o charakterze dyskursu"

Stanowiska zajmowane w dyskusjach o przyszłości Unii Europejskiej i roli Polski w zjednoczonej Europie, jakie toczą się na łamach opiniotwórczej prasy polskiej, są na ogół pochodną sporów wewnątrzpolitycznych. Prezentowane tezy są przeważnie konsekwencją ocen stanu państwa polskiego, gospodarki i kondycji społeczeństwa.

Opracowanie powstało w ramach projektu badawczego "Polacy i Niemcy wobec przyszłości Unii Europejskiej" realizowanego przez Instytut Zachodni w Poznaniu i Fundację Konrada Adenauera w Warszawie.Nr 152 Polska i Niemcy - mozliwości i ograniczenia partnerstwa w Unii Europejskiej
dodano dnia: 2013-12-17 17:05

„Biuletyn Specjalny Instytutu Zachodniego" nr 152: Prof. Krzysztof Malinowski, „Polska i Niemcy - mozliwości i ograniczenia partnerstwa w Unii Europejskiej"

Bliższe partnerstwo Polski i Niemiec w Unii Europejskiej jest trudne do zrealizowania. Polskie elity polityczne zachowują ostrożność. Nie widać na razie szerszej krytycznej refleksji, w jakim stopniu polskie stanowisko mogłoby, czy powinno być, dostosowane do krystalizującej się linii Niemiec. Metoda kanclerz Merkel może przynieść wprawdzie umocnienie strefy euro i przywództwa Niemiec w UE, ale także implikować ryzyko pogłębienia podziałów w UE, jak i komplikować polityczne warunki przystąpienia Polski do strefy euro. Niekompatybilność polskich wyobrażeń z zamierzeniami Niemiec w zakresie przebudowy architektury UE oraz niejasność polskiego stanowiska co do zmieniającego się układu sił w UE nie sprzyja formowaniu się strategicznego partnerstwa.

Opracowanie powstało w ramach projektu badawczego "Polacy i Niemcy wobec przyszłości Unii Europejskiej" realizowanego przez Instytut Zachodni w Poznaniu i Fundację Konrada Adenauera w Warszawie.Nr 151 Słabość polityczna Unii Europejskiej i jej przyczyny – kazus Ukrainy
dodano dnia: 2013-12-16 11:40

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 151: Prof. Sebastian Wojciechowski, „Słabość polityczna Unii Europejskiej i jej przyczyny - kazus Ukrainy"

Analizując przyczyny, które doprowadziły do niepodpisania przez Ukrainę pod koniec listopada 2013 r. umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, uwzględnić należy cały szereg różnych czynników. Stanowią one „sieć" ściśle zespolonych ze sobą determinantów oraz wpływających nań różnorakich uwarunkowań. Zdecydowana większość spośród nich ogniskuje się wokół sytuacji występującej na Ukrainie i polityki prowadzonej przez władze tego państwa, jak również związana jest z postawą dwóch aktorów zewnętrznych, czyli Federacji Rosyjskiej oraz Unii Europejskiej. Celem opracowania jest wskazanie głównych obecnie przyczyn słabości politycznej Unii Europejskiej rzutujących na jej politykę zagraniczną, w tym także w odniesieniu do Ukrainy.Wypowiedź prof. dr hab. Andrzeja Saksona dla RADIA OLSZTYN
dodano dnia: 2013-12-12 13:05

Pracownik Instytutu Zachodniego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Sakson wypowiedział się 11.12.2013 r. dla RADIA OLSZTYN
na temat aktualnej sytuacji na Ukrainie.


Link do wypowiedzi.Relacja z seminarium " Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów" na Portalu Historycznym
dodano dnia: 2013-12-12 09:35

Miło nam poinformować, że na Portalu Historycznym w dniu 11 grudnia 2013 r. ukazała się obszerna relacja z seminarium pt." Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów" autorstwa Klementyny Suchanow. Organizatorem seminarium był Instytut Zachodni. Seminarium odbyło się 9 grudnia 2013 r. w Warszawie.

Link do relacji tutaj.Konferencja „Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu”
dodano dnia: 2013-12-11 09:10
Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu".

Blisko dekadę temu byliśmy świadkami jednego z najważniejszych wydarzeń w historii integracji europejskiej - rozszerzenia Unii Europejskiej o 10 nowych państw członkowskich, w tym o Polskę. Było to niezwykłe wydarzenie zarówno z perspektywy naszego kraju i regionu, jak i całego kontynentu, a jego ranga historyczna nadaje mu jedno z najważniejszych miejsc we współczesnej historii. Zbliżająca się 10. rocznica największego w historii UE rozszerzenia jest doskonałą okazją do dokonania podsumowań na temat jego następstw. Pragniemy, aby organizowana przez nas konferencja stała się okazją do analizy skutków oraz refleksji nad kondycją samego procesu integracji europejskiej i wyzwań, jakie stoją współcześnie przed Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.


Organizatorami konferencji są: Katedra Europeistyki wraz z Centrum Doskonałości Jean Monnet Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Instytut Zachodni w Poznaniu.

Konferencja odbędzie się 24-25 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


ZGŁOSZENIA na konferencję należy przesyłać do dnia 13 stycznia 2014 r. poprzez rejestrację na stronie internetowej http://euro.ue.poznan.pl/pl/conference lub za pomocą formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie) przesłanego na adres: conferenceUE10@ue.poznan.pl
lub fax 0048-61-854-33-09.

OPŁATA KONFERENCYJNA wynosi 600PLN/150EUR od osoby (wniesiona do 31.01.2014; 800PLN/200EUR w terminie 1.02-6.03.2014) lub 400PLN/100EUR w przypadku doktorantów (wniesiona do 31.01.2014; 800PLN/200EUR w terminie 1.02-6.03.2014). Opłata obejmuje materiały konferencyjne, publikację oraz uroczystą kolację.

Opłata konferencyjna nie zawiera w sobie kosztów podróży i noclegów, które uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zalecamy dokonanie rezerwacji odpowiednio wcześnie z uwagi na odbywające się cyklicznie w naszym mieście wydarzenia targowe i wystawiennicze. Organizatorzy rekomendują hotele, z którymi zostały wynegocjowane preferencyjne stawki dla uczestników konferencji.

Więcej informacji na stronie konferencji ( http://euro.ue.poznan.pl/pl/conference )Wypowiedź prof. dr hab. Andrzeja Saksona dla RADIA DLA ZAGRANICY
dodano dnia: 2013-12-09 09:25

Pracownik Instytutu Zachodniego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Sakson wypowiedział się 06.12.2013 r. dla RADIA DLA ZAGRANICY
na temat początku plebiscytu w SPD w sprawie umowy koalicyjnej.


Link do wypowiedzi znajduje się tutaj.Instytut Zachodni wśród jednostek naukowych o najwyższej aktywności według liczby projektów finansowanych w roku 2012.
dodano dnia: 2013-12-09 09:05

W folderze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Nauka w Polsce", 2013, ED.1 ukazała się informacja, iż Instytut Zachodni jest na dziesiątym miejscu w kraju w rankingu jednostek naukowych o najwyższej aktywności według liczby projektów finansowanych w roku 2012. Ponadto projekty składane przez pracowników instytutu w tym okresie charakteryzował wysoki 50% współczynnik sukcesu.


Link do folderu ( informacja na stronie 56) znajduje się tutaj.13 grudnia 2013 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
dodano dnia: 2013-12-05 09:25
Stowarzyszenie Instytut Zachodni zaprasza do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, które odbędzie się 13 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Instytutu Zachodniego w Poznaniu przy ulicy Mostowej 27, V piętro.


Seminarium „Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów
dodano dnia: 2013-12-04 13:28
Zapraszamy do udziału w seminarium pt." Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów".
Organizatorem seminarium jest Instytut Zachodni.

Seminarium odbędzie się 9 grudnia 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna, ul. Zielna 37,w Warszawie.

Link do rejestracji uczestników tutaj