Dzisiaj jest: Niedziela, 01 marca 2015
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

214-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLITYKA BUDOWY POKOJU. POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA


NIEMCY PO ZJEDNOCZENIU. SPOŁECZEŃSTWO – WIELOKULTUROWOŚĆ – RELIGIE


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE


KULTURA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC


NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLSKI (1990-2010)


STOSUNKI GOSPODARCZE MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Nr 147 Rola instytucji płacy minimalnej w powyborczych rozmowach koalicyjnych w RFN
dodano dnia: 2013-11-24 18:31

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 147: Prof. Tomasz Budnikowski, „Rola instytucji płacy minimalnej w powyborczych rozmowach koalicyjnych w RFN"

Enuncjacje dochodzące z rozmów koalicyjnych wskazują na dość zaskakującą gotowość polityków chadeckich do daleko idących ustępstw na rzecz koalicjanta. Wbrew przedwyborczym obietnicom ludzie Angeli Merkel gotowi są przystać m.in. na zaakceptowanie lansowanego przez SPD nominalnie określonego udziału kobiet w radach nadzorczych niemieckich spółek notowanych na frankfurckiej giełdzie czy stopniowe ustępstwa w sprawie wydłużenia wieku przechodzenia na emeryturę. Na szczególną uwagę wydaje się jednak zasługiwać „zmiękczenie" stanowiska chadecji wobec jednego ze sztandarowych postulatów wyborczych socjaldemokratów jakim jest wprowadzenie obowiązującej w całym kraju płacy minimalnej.Nr 146 Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku
dodano dnia: 2013-11-22 09:23

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 146: Prof. Piotr Misztal, „Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku"

Handel zagraniczny towarami stanowił w przeszłości i obecnie wciąż stanowi główny element szeroko pojętej współpracy gospodarczej Polski z Niemcami. Pomimo systematycznego spadku znaczenia Niemiec w polskim handlu zagranicznym, odnotowuje się powolny wzrost podobieństwa, komplementarności i dywersyfikacji wzajemnej wymiany handlowej oraz dynamiczny wzrost znaczenia handlu wewnątrzgałęziowego w polsko-niemieckich obrotach towarowych. Prognozy krótkookresowe wskazują, że polski handel zagraniczny wciąż będzie w najbliższym czasie w dużym stopniu zależny od Europy, a w szczególności od Niemiec, lecz prognozy długookresowe przewidują dalszy spadek udziału Niemiec w handlu zagranicznym Polski z obecnych 25% do poziomu poniżej 20% w 2030 r.Cykl publikacji Instytutu Zachodniego: Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. Polityka – Gospodarka – Społeczeństwo.
dodano dnia: 2013-11-21 12:57

Zapraszamy do lektury cyklu publikacji wydawnictwa Instytutu Zachodniego pt. „Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. Polityka - Gospodarka - Społeczeństwo".

Tomy 1-7 dostępne są w promocyjnej cenie w księgarni instytutu.


Cykl publikacji przedstawia różnorodne procesy dokonujące się w zjednoczonych Niemczech oraz w relacjach polsko-niemieckich w latach 1990-2010. Poszczególne monografie składają się na dwa bloki tematyczne. Pierwszy, Niemcy zjednoczone poświęcony jest polityce zagranicznej, najważniejszym problemom stojącym przed współczesną gospodarką Niemiec, a także zmianom, jakie zaszły w polityce wewnętrznej, społeczeństwie i kulturze Niemiec w wyniku zjednoczenia. Drugi blok tematyczny Niemcy wobec Polski 1990-2010 obejmuje publikacje opisujące stosunki polsko-niemieckie w okresie ostatniego dwudziestolecia, polsko-niemiecką współpracę gospodarczą oraz wzajemne kontakty na płaszczyźnie społecznej i kulturalnej.

W serii Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. Polityka - gospodarka - społeczeństwo ukazały się:

 • Tom 0: Moje Niemcy - moi Niemcy. Odpominania polskie, pod red. Huberta Orłowskiego, Poznań 2009;
   
 • Tom 1: Jadwiga Kiwerska, Bogdan Koszel, Maria Tomczak, Stanisław Żerko, Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec, Poznań 2011;
  Spis treści dostępny jest tutaj.
   
 • Tom 2: Gospodarka Niemiecka 20 lat po zjednoczeniu, pod red. Tomasza Budnikowskiego, Poznań 2011;
  Spis treści jest tutaj.
   
 • Tom 3: Stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami 20 lat po zjednoczeniu, pod red. Piotra Kalki, Poznań 2012;
  Spis treści dostępny jest tutaj.
   
 • Tom 4: Bogdan Koszel, Krzysztof Malinowski, Zbigniew Mazur, Niemiecka polityka wobec Polski 1990-2010, Poznań 2012;
  Spis treści dostępny jest tutaj.
   
 • Tom 5: Zbigniew Mazur, Hubert Orłowski, Maria Wagińska-Mazur, Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy, Poznań 2013;
  Spis treści dostępny jest tutaj.
   
 • Tom 6: Joanna Dobrowolska-Polak, Natalia Jackowska, Michał Nowosielski, Marcin Tujdowski, Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo - wielokulturowość - religie, Poznań 2013;
  Spis treści dostępny jest tutaj.
   
 • Tom 7: Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne, pod red. Andrzeja Saksona, Poznań 2013. 
  Spis treści dostępny jest tutaj.


Wypowiedź dyrektora Instytutu Zachodniego dr Michała Nowosielskiego dla Polskiego Magazynu Radiowego w Niemczech,
dodano dnia: 2013-11-18 13:40
Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu dr Michał Nowosielski wypowiedział się 14.11.2013 r. dla Polskiego Magazynu Radiowego w Niemczech,Funkhaus Europa WDR na temat badań dotyczących zaangażowania politycznego Polonii.
Link do wypowiedzi tutaj


Wypowiedź autorki Biuletynu Instytutu Zachodniego i uczestniczki projektu „Dynamika niemieckiej opinii publicznej” Agaty Lewandowskiej
dodano dnia: 2013-11-18 12:00

Wypowiedź autorki Biuletynu Instytutu Zachodniego i uczestniczki projektu „Dynamika niemieckiej opinii publicznej" Agaty Lewandowskiej
dla Deutsche Welle na temat wizerunku Polski w niemieckich mediach.
Link do artykułu tutaj
Więcej na ten temat w Biuletynie.
Więcej na ten temat w IZ Policy Papers.

 Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii. Teraźniejszość i przyszłość”.
dodano dnia: 2013-11-15 10:43
Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii. Teraźniejszość i przyszłość".
Tegoroczna, trzecia już z kolei, konferencja z cyklu Bezpieczeństwo energetyczne przeprowadzona pod hasłem Teraźniejszość i przyszłość, przyjmuje w obecnej edycji szerokie ramy tematyczne. Celem konferencji jest przekazanie wiedzy, wymiana poglądów i dyskusja o charakterze interdyscyplinarnym obejmującym zagadnienia geopolityczne, ekonomiczno-społeczne, logistyczne, techniczne i prawne w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Konferencja skierowana jest do ekspertów, przedstawicieli przedsiębiorstw sektora energetycznego, przedstawicieli administracji państwowej oraz pracowników naukowych uczelni wyższych zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa energetycznego. Tak liczne i dostojne grono organizatorów i zaproszonych gości jest gwarantem zapewnienia szerokiego forum wymiany interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczeń przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Organizatorami konferencji są: Instytut Zachodni, Politechnika Poznańska-Instytut Elektroenergetyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika-Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński-Wydział Zarządzania i Ekonomii Usług, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa-Wydział Studiów Społecznych.

Patronat honorowy nad konferencją objął Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż.

Operatorem konferencji jest Fundacja na Rzecz Czystej Energii.

Konferencja odbędzie się 19-20 listopada 2013 r. w siedzibie Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27, sala konferencyjna, na V piętrze.

 Wypowiedź dyrektora Instytutu Zachodniego dra Michała Nowosielskiego dla Faktów TVN
dodano dnia: 2013-11-15 07:50

Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu dr Michał Nowosielski wypowiedział się 14.11.2013 r. dla Faktów TVN na temat procesu byłego prezydenta Niemiec Christiana Wulff'a.
Link do wypowiedzi tutajSeminarium „Civil security and beyond. The Czech and Polish experience
dodano dnia: 2013-11-14 08:35

Zapraszamy do udziału w polsko-czeskim seminarium pt."Civil security and beyond. The Czech and Polish experience".
Seminarium odbywać się będzie w języku angielskim.
Organizatorami seminarium są: Instytut Zachodni, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Socjologii UAM.
Seminarium odbędzie się 27-28 listopada 2013 r. w siedzibie Instytutu Zachodniego, ul Mostowa 27, w sali seminaryjnej na II piętrze.
Rejestracja uczestników tutaj.Recenzja Biuletynu IZ na Portalu Historycznym
dodano dnia: 2013-11-08 10:20

Miło nam poinformować, że na Portalu Historycznym w dniu 20.10.2013 ukazała się recenzja autorstwa Marka Wilka o Biuletynie Instytutu Zachodniego.

Link do recenzji tutaj.Nowy numer kwartalnika Przegląd Zachodni
dodano dnia: 2013-11-08 09:47

2013-3 (348)

Zapraszamy do lektury nowego numeru Przeglądu Zachodniego RZECZPOSPOLITA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, ETNICZNYCH I IMIGRANTÓW (nr 3/2013)

W numerze m.in.:

 • Marceli Kosman, Rzeczpospolita mniejszości narodowych i etnicznych. Od Piastów do XX wieku
 • Julita Makaro, Mniejszość narodowa jako kategoria polityczna i socjologiczna
 • Grażyna Baranowska, Uregulowania prawne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce
 • Łukasz Skoczylas, Wielokulturowa przyszłość Polski wobec krytyki polityki wielokulturowości
 • Ewa Godlewska, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w opiniach Komitetu Doradczego RadyEuropy
 • Krzysztof Tarka, Litwini w III RP
 • Piotr Luczys, Krzysztof Rataj, Karaimi. Pytanie o tożsamość
 • Anna Śliz, Marek S. Szczepański, Między etnicznością a narodowością. Socjologiczne studium przypadku grupy Górnoąlązaków
 • Patrycja Bałdys, Bunt Ślązaków? Procesy rewindykacji tożsamości na Górnym Śląsku a idea państwa unitarnego
 • Cezary Obracht-Prondzyński, Kaszubi - ćwierć wieku po wielkiej zmianie
 • Magdalena Lemańczyk, Liderzy mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim po 1989 roku
 • Patryk Pawełczak, Mniejszości narodowe i etniczne w województwie wielkopolskim
 • Ewa Nowicka, Młode pokolenie Wietnamczyków w Polsce. Między młotem a kowadłem?

Wybrany artykuł - Marceli Kosman, Rzeczpospolita mniejszości narodowych i etnicznych. Od Piastów do XX wieku, dostępny jest tutaj.

Zapraszamy także na stronę Przeglądu Zachodniego.