Dzisiaj jest: Niedziela, 21 grudnia 2014
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

214-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLITYKA BUDOWY POKOJU. POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA


NIEMCY PO ZJEDNOCZENIU. SPOŁECZEŃSTWO – WIELOKULTUROWOŚĆ – RELIGIE


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE


KULTURA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC


NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLSKI (1990-2010)


STOSUNKI GOSPODARCZE MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
No. 141 - Israel's Strategic Choice: Alternatives for the Alliance with United States of America
dodano dnia: 2013-10-18 08:54

‘Institute for Western Affairs' Bulletin (No.141/2013) Dr Artur Skorek, 'Israel's Strategic Choice: Alternatives for the Alliance with United States of America'.

As the structure of the international system evolves into multipolarity, the interest of USA shifts to Far East and tensions between Israel and USA grow, the question arises: does Israel have any alternatives to the present alliance? The American-Israeli relations are by no means doomed to worsen in the long run but it is important to know if Israel has a strategic option in case support from USA weakens.Nowy numer miesięcznika
dodano dnia: 2013-10-16 11:22

Ukazał się nowy 92 (wrzesień/październik) numer polsko-niemieckiego dwumiesięcznika "WeltTrends" współwydawanego przez Instytut Zachodni. Jednym z głównych tematów jest Republika Południowej Afryki. Wydaje się, że wszędzie na kontynencie afrykańskim mają miejsce konflikty, walki i wojny. W związku z tym możemy postawić pytanie, czy silna władza regionalna może przyczynić się do rozwiązania tych problemów? RPA rości sobie prawo, aby stać się taką władzą.

W aktualnym wydaniu ‘WeltTrends’ eksperci z Afryki analizują jak daleko jest ona temu w stanie sprostać. W ‘WeltBlick’ poruszane są takie tematy jak: zjawisko piractwa Afryki Zachodniej, niemiecka polityka dotyczącą Syrii, czy protesty w Brazylii. W ‘Interview’  wypowiada się egipska politolożka Hoda Salah o aktualnej sytuacji w Egipcie po Mursim. Kryzys europejski omawiany jest z kolei w ‘Streitplatz’’. Ekonomista Hartmut Elsenhans proponuje, jak powinniśmy zwalczać problemy gospodarcze dzięki nowemu zrozumieniu kapitalizmu. Następny omawiany temat to umowa o normalizacji stosunków, do której doszło pomiędzy Serbami a mieszkańcami Kosowa.

W nowym numerze dwumiesięcznika zamieszczono także recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji.

Link do spisu treści dostępny  jest tutajKonferencja „Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Historia, powiązania i nowe perspektywy badawcze”.
dodano dnia: 2013-10-10 09:39
Zapraszamy do udziału w  międzynarodowej konferencji  interdyscyplinarnej pt. „Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Historia, powiązania i nowe perspektywy badawcze”. 

Przemiany demograficzne stanowią duże wyzwanie zarówno dla polskiego jak i niemieckiego społeczeństwa. Niski przyrost naturalny, wzrastająca długość życia, migracje do europejskich aglomeracji to zjawiska, często ujmowane hasłowo jako „starzenie się społeczeństwa“ czy „obumieranie regionów wiejskich“, wokół których toczy się debata publiczna.Centrum Interdyscyplinarych Studiów o Polsce we współpracy z Instytutem Zachodnim w Poznaniu oraz Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach chcą spojrzeć na ten fenomen z innej niż zwykle perspektywy. Panel historyczny pokaże, jakim przełomem w procesach demograficznych na masową skalę była polityka wobec mniejszości narodowych po drugiej wojnie światowej. Drugi panel poświęcony zostanie zjawiskom, które są wspólne w rozwoju demograficznym dla Polski i Niemiec. Przedstawione zostaną skutki migracji dla struktury społeczeństwa w regionie przygranicznym oraz społeczne skutki migracji zarobkowych dla systemów opieki nad dziećmi, opieki zdrowotnej i nad osobami starszymi. Podczas trzeciego panelu przyjrzymy się krytycznie negatywnemu wizerunkowi „podstarzałego“ społeczeństwa i chcemy dyskutować na temat przemian kulturowych w percepcji starości.

Konferencja odbywać się będzie w języku polskim, niemieckim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym polsko-niemieckim i niemiecko-polskim, język angielski nie będzie tłumaczony).  

 

Organizatorami seminarium są: Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Instytut Zachodni w Poznaniu oraz Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Branderburgia 2007 - 2013, Small Project Fund oraz projektu sieciowego Euroregionu pro Europa Viadrina: Pokonywać granice poprzez wspólne inwestycje w przyszłość, oraz Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej.

 

Konferencja  odbędzie się  24 października 2013 od godz. 13:00 (wstęp 11:30),na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Logenhaus, Logenstr. 11-12

 

Rejestracja uczestników pod adresem: klodnicki@europa-uni.de.Nr 140 Będzie nowa koalicja. Niemiecka scena polityczna po wyborach do Bundestagu z 22 września 2013 r.
dodano dnia: 2013-10-02 18:33

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 140: Dr Piotr Kubiak, „Będzie nowa koalicja. Niemiecka scena polityczna po wyborach do Bundestagu z 22 września 2013 r."

Przeprowadzone 22 września 2013 r. wybory do Bundestagu XVIII kadencji zakończyły się sukcesem CDU/CSU, które uzyskując 41,5% głosów drugich zdystansowały pozostałe partie. O ile większość społeczeństwa niemieckiego najchętniej widziałaby reaktywację wielkiej koalicji CDU/CSU-SPD, to wśród socjaldemokratów istnieją spore obawy przed ponownym wejściem do rządu z chadecją. Niejako w cieniu wyborów do Bundestagu odbyły się wybory do parlamentów krajowych w Bawarii (15 września) i Hesji (22 września), gdzie również nastąpi zmiana rządów.Instytut Zachodni został zaliczony do kategorii naukowej A
dodano dnia: 2013-10-01 20:01
W prawdziwą przyjemnością informujemy, że po przeprowadzeniu przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kompleksowej oceny jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Instytut Zachodni został zaliczony do kategorii naukowej A.


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ministrem nadzorującym Instytut Zachodni
dodano dnia: 2013-10-01 19:59
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu z dniem 30 września 2013 r. nadzór nad Instytutem Zachodnim sprawuje minister właściwy do spraw nauki.


Komentarz dyrektora IZ dr Michała Nowosielskiego dla "Rzeczpospolitej"
dodano dnia: 2013-09-28 13:28

Wypowiedź dra Michała Nowosielskiego dla "Rzeczpospolitej" na temat Polaków mieszkających w RFN, którzy chcą odzyskać polskie obywatelstwo.

 

link do artykułuTematyka Przeglądu Zachodniego w 2014 r.
dodano dnia: 2013-09-26 12:54
 • W numerze 1/2014 głównym zadaniem będzie próba oceny kondycji społeczeństwa niemieckiego, w tym także wyników wyborów. Konsekwencje nowego układu politycznego umożliwią charakterystykę sytuacji wewnętrznej i wynikającej z tego polityki zewnętrznej. Ma to bardzo duże znaczenie dla przewidywań dotyczących niemieckiej polityki europejskiej, a także relacji polsko-niemieckich.
  W tym kontekście poddane zostaną również analizie aktualne stosunki polsko-niemieckie oraz stan badań niemcoznawczych.

  Termin składania tekstów:   koniec listopada 2013 r.

 • Numer 2/2014 poświęcony będzie różnym rodzajom i formom pamięci, bardzo ważnemu elementowi ludzkich przeżyć i odtwarzania przeszłości. Od lat różnorodność zapamiętywania minionych zdarzeń, przeżyć, próby ich interpretowania i różne sposoby upamiętniania budzą duże zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim jednak zwykłych ludzi, których losy związane były z wielkimi wydarzeniami (np. wojny, zmiany granic, powstanie nowych państw itp.)
  Każde pokolenie naukowców, szczególnie historyków, podejmuje także próbę oceny i weryfikacji tego, jaki ślad pozostawiły w pamięci różnych społeczeństw wielkie przełomy w dziejach (np. w 2014 r. przypada 100 lat od rozpoczęcia I wojny światowej, 75. rocznica wybuchu II wojny światowej i 70. rocznica Powstania Warszawskiego czy 25 lat budowania nowej rzeczywistości w Polsce).

  Termin składania tekstów:  koniec stycznia 2014  r.

 • W numerze 3/2014 głównym problemem będą przemiany demokratyczne w Polsce, dokonujące się po 1989 r. postrzegane zarówno przez Polaków, jak i kraje sąsiadujące, szczególnie przez Niemcy oraz Unię Europejską.
  W związku z 70-leciem Instytutu Zachodniego w numerze znajdą się także materiały jubileuszowe m.in. dotyczące współdziałania instytucji naukowej z państwem, nawiązujące do roli IZ w środowisku poznańskim, tradycji badań prowadzonych w Instytucie, szczególnie nad Ziemiami Zachodnimi i Północnymi oraz dotyczące postulatów badawczych w zakresie kontynuacji i wytyczania nowych kierunków badań w tym regionie.

  Termin składania tekstów:  koniec kwietnia 2014 r.

 • Numer 4/2014 koncentrować się będzie na problematyce europejskiej, przede wszystkim na roli Europy w świecie i jej możliwościach oddziaływania na stosunki międzynarodowe. Szczególnym przedmiotem rozważań będzie poszukiwanie kierunków dalszego rozwoju UE (pogłębianie integracji czy rozszerzenie), wspólne polityki i przewidywane konsekwencje obranej strategii, Europejska Polityka Sąsiedztwa oraz bilans dziesięciolecia uczestnictwa Polski w strukturach unijnych.

  Termin składania tekstów:  koniec lipca 2014 r.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie na adres redakcji informacji o planowanych tekstach, ich tematyce i tytułach: wydawnictwo@iz.poznan.plWypowiedź dyrektora Instytutu Zachodniego Michała Nowosielskiego dla TVP Info
dodano dnia: 2013-09-23 10:12

Dr Michał Nowosielski dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu komentował w TVP Info wyborczy triumf partii Angeli Merkel.

 link do wypowiedzi"The Hybridity of Terrorism. Understanding Contemporary Terrorism"
dodano dnia: 2013-09-23 06:44

okładka publikacji

Książka ,,The Hybridity of Terrorism. Understanding Contemporary Terrorism" (Logos Verlag, Berlin 2013) jest zwieńczeniem wieloletnich badań dotyczących terroryzmu, a prowadzonych przez autora w różnych częściach świata. Jej zamierzeniem  nie jest  kompleksowe zaprezentowanie całego  zjawiska jakim jest terroryzm  lecz przedstawienie w sposób przekrojowy i pogłębiony  wybranych kwestii, które nie doczekały się do tej pory szerszego omówienia w literaturze przedmiotu.     

Punktem wyjścia jest nowatorska koncepcja dotycząca badań nad terroryzmem (hybrydowa koncepcja terroryzmu). Zakłada ona m.in. równoczesne rozpatrywanie wybranych, bardzo różnych elementów składowych (przyczyny, cechy, rodzaje, skutki itp.) oraz analizowanie zachodzących pomiędzy nimi relacji i ich następstw. Zwrócono przy tym uwagę na praktyczne wykorzystanie zamieszczonych rozważań teoretycznych (np. w sektorze bezpie­czeństwa) celem lepszego poznania sposobów działania terrorystów, technik rekrutacji, przyczyn terroryzmu, prognozowania eskala­cji tego zagrożenia itd. Podkreślono także, że realizowane obecnie na świecie badania nad terroryzmem w wielu przypadkach uznać można za niewystarczające. Zbyt często  koncentrują się one wokół tych samych opisów, teorii czy opinii. Niejednokrotnie nie uwzględniają też czynników lub procesów pośrednio albo bezpośrednio wpływających na zjawisko terroryzmu choćby: globalizacja, kryzysy finansowe,  integracja regionalna  czy katastrofy naturalne. Zaprezentowana w książce koncepcja ma charakter uniwersalny i może zostać wykorzystana nie tylko do omówienia terroryzmu, ale również podczas analizy innych zjawisk społecznych  np. nacjonalizmu, separatyzmu czy fundamentalizmu. Publikacja jest dostępna między innymi na stronie amazon.com.