Dzisiaj jest: Sobota, 01 listopada 2014
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLITYKA BUDOWY POKOJU. POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA


NIEMCY PO ZJEDNOCZENIU. SPOŁECZEŃSTWO – WIELOKULTUROWOŚĆ – RELIGIE


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE


KULTURA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC


NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLSKI (1990-2010)


STOSUNKI GOSPODARCZE MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Specjalista/starszy specjalista do spraw organizacyjnych.
dodano dnia: 2013-08-06 10:11

Instytut Zachodni poszukuje kandydatów na stanowisko pracy:

specjalista/starszy specjalista do spraw organizacyjnych.

Cel stanowiska:

Wsparcie Dyrekcji Instytutu Zachodniego w zakresie organizacji działalności naukowej, eksperckiej i upowszechniającej w związku z realizacją strategii rozwoju Instytutu .

Zakres obowiązków:

 1.          Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów naukowych, eksperckich i upowszechniających poprzez przygotowywanie wniosków aplikacyjnych.
 2.          Planowanie i koordynowanie przebiegu praktyk osób z zewnątrz Instytutu.
 3.          Udział w organizacji konferencji.
 4.          Udział w opracowaniu planów naukowych, sprawozdań i ocen pracowniczych.
 5.          Koordynacja komunikacji zewnętrznej Instytutu (strona internetowa, media społecznościowe, kontakty z dziennikarzami).
 6.          Utrzymywanie operacyjnych kontaktów z zewnętrznymi partnerami Instytutu – krajowymi i zagranicznymi.

Wymagania:

 1.          Wykształcenie wyższe.
 2.          Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe.
 3.          Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość języka niemieckiego (warunek konieczny).
 4.          Dobra znajomość pakietu MS Office.
 5.          Dobra znajomość mediów społecznościowych.
 6.          Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 7.          Wysokie zdolności organizacyjne.
 8.          Umiejętność pracy z zespole.

Mile widziane:

 1.          Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 2.          Doświadczenie w organizacji konferencji.
 3.          Znajomość problematyki badań naukowych w Polsce i za granicą.

Oferujemy:

 1.          Możliwości rozwoju zawodowego w stabilnej instytucji.
 2.          Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 3.          Możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach międzynarodowych.

Aplikacje zawierające CV proszę przesyłać do 23.08.2013 r. na adres: rekrutacja@iz.poznan.pl.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)."

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.Nowy numer dwumiesięcznika "WeltTrends" (lipiec/sierpień 2013)
dodano dnia: 2013-08-05 05:41

Ukazał się nowy 91 (lipiec/sierpień) numer polsko-niemieckiego dwumiesięcznika "WeltTrends" (www.welttrends.de) współwydawanego przez Instytut Zachodni. Tematem głównym jest "Kryminalny świat" ("Kriminelle Welt"). Pięciu autorów analizuje różne aspekty oddziaływania świata przestępczego na życie polityczne, społeczne i gospodarcze w różnych krajach. Analizowane są przypadki prania brudnych pieniędzy, handel "żywym towarem", produkcja, przemyt i dystrybucja narkotyków, kryminalizacja polityki (przykład Kosowa) czy też piractwo w południowo-wschodniej Azji.

W czasopiśmie opublikowano także opracowania dotyczące wyborów prezydenckich w Iranie, napięć wewnętrznych w Turcji i Ekwadorze oraz polityce zagranicznej ugrupowań lewicowo-zielonych w Niemczech. W dziale Forum kontynuowana jest debata na temat relacji niemiecko-rosyjskich (głos zabierają badacze z Niemiec,Polski i Rosji). W piśmie pomieszczono także dział recenzji, sprawozdań z konferencji oraz nowości wydawniczych.

 Nr 135 Niemieckie wnuczki i niemieccy wnukowie
dodano dnia: 2013-07-31 10:13

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 135: Prof. Zbigniew Mazur, „Niemieckie wnuczki i niemieccy wnukowie"

Strategia obchodzenia się z niewygodną przeszłością zmierza w RFN do wykreowania wizerunku Niemiec jak państwa i narodu „normalnego", takiego jak Francja lub Wielka Brytania, z analogicznymi „sprawcami" i „ofiarami", wzlotami i upadkami, z jasnymi i ciemnymi stronami historii. W tym kierunku rozwija się „dyskurs relatywizacji", w którym można rozróżnić dwa nurty o mocno utrwalonej tradycji, a mianowicie: „dyskurs ofiar" i „dyskurs odciążania".Nr 134 Polskie inwestycje za granicą – pomoc państwa?
dodano dnia: 2013-07-22 13:50

„Biuletyn Specjalny Instytutu Zachodniego" nr 134: Marta Götz, „Polskie inwestycje za granicą - pomoc państwa?"

Pomoc państwa w zakresie ekspansji zagranicznej polskich firm - pożądana z racji niewielkich rozmiarów polskich bezpośrednich inwestycji za granicą (BIZ) i uzasadniona podobnymi praktykami stosowanymi w innych krajach - mogłaby stać się impulsem do zintensyfikowania polityki przemysłowej z jednej strony, a z drugiej - do działań określanych mianem dyplomacji publicznej. W efekcie pomoc państwa może zaowocować pewną niezamierzoną, „odwrotną dyplomacją gospodarczą", a więc promocją Polski jako kraju przez polski biznes, czyli odnoszące sukcesy na zagranicznych rynkach polskie przedsiębiorstwa.Biblioteka IZ nieczynna 29.07-16.08
dodano dnia: 2013-07-22 07:26
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 29 lipca do 16 sierpnia br. Biblioteka Instytutu Zachodniego będzie zamknięta. Za utrudnienia przepraszamy. 


Nr 133 Reformator czy uciekinier? Rząd Davida Camerona wobec Unii Europejskiej i niemieckiego przywództwa
dodano dnia: 2013-07-12 11:21

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 133: Dr Tomasz Czapiewski, „Reformator czy uciekinier? Rząd Davida Camerona wobec Unii Europejskiej i niemieckiego przywództwa"

Brytyjska klasa polityczna wobec integracji europejskiej zachowywała się zawsze odmiennie niż na kontynencie. Wymarzona dla Brytyjczyków Unia jest bliższa strefie wolnego handlu niż ponadnarodowemu bytowi politycznemu zbliżającemu się w kierunku federacji. Pewne podobieństwa interesów Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, a także zbieżność preferencji politycznych oraz rodząca się nić osobistego porozumienia między Merkel a Cameronem sprzyjają współpracy brytyjsko-niemieckiej, lecz zaistnienie sojuszu obu państw w UE jako jednej z głównych sił definiujących kształt integracji europejskiej należy uznać za mało prawdopodobne.Dr Michał Nowosielski dyrektorem Instytutu Zachodniego
dodano dnia: 2013-07-10 10:46
Dnia 1 lipca 2013 roku minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powołał dra Michała Nowosielskiego na stanowisko dyrektora Instytutu Zachodniego w Poznaniu.


Nr 9 - Dynamika niemieckiej opinii publicznej.Pozycja partii politycznych na podstawie sondaży i wyników wyborów do parlamentów krajowych (2011-2012)
dodano dnia: 2013-07-08 09:26
Wyniki badań sondażowych przeprowadzanych w 2011 i 2012 r. pokazały, że głównymi problemami politycznymi w oczach niemieckiej opinii publicznej były kryzys zadłużenia (w strefie euro) i bezrobocie.
Pomimo spadku entuzjazmu dla kierunku zmian gospodarczych wzrastało zaufanie do rządu CDU/CSU-FDP Angeli Merkel. Beneficjentem tego trendu były przede wszystkim partie chadeckie, które cieszyły się znacznie większym zaufaniem społecznym aniżeli FDP. W 2012 r. A. Merkel zdystansowała w rankingu popularności liderów opozycyjnej SPD Franka-Waltera Steinmeiera i Peera Steinbrücka. Do grona najmniej popularnych polityków zaliczali się obaj przywódcy FDP, Guido Westerwelle i Philipp Rösler. 
Znaczące sukcesy w wyborach krajowych zaczęły odnosić partie otrzymujące dotąd mniejsze poparcie. Mieszkańcy Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynatu silnie wsparli partię Zielonych, co było efektem dynamicznej debaty wewnątrzniemieckiej na temat energetyki atomowej. W Berlinie, Kraju Saary, Szlezwiku-Holsztynie i Nadrenii Północnej-Westfalii sukces odniosła Partia Piratów, która stała się nową siłą wyodrębnianą w sondażach. Równocześnie jednak zauważalny stał się stopniowy wzrost społecznego poparcia dla wielkich partii: CDU/CSU i SPD.


Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku
dodano dnia: 2013-07-08 07:52

książka

Książka "Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku" pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Artura Wejksznera (Difin, Warszawa 2013, ss. 454) jest kolejnym elementem składowym projektu badawczego realizowanego w Instytucie Zachodnim  pt. ,,Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku''. Projekt ten jest finansowany  ze środków Narodowego Centrum Nauki i skupia ponad dwudziestu przedstawicieli różnych środowisk naukowych oraz instytucji rządowych zajmujących się bardzo różnorodnymi aspektami bezpieczeństwa Polski, takimi  jak choćby wymiar: militarny, polityczny, instytucjonalny, ekonomiczny, społeczny, prawny, medialny, energetyczny oraz wiele innych.

Tak nakreślone spektrum problemów  powoduje, iż powyższa publikacja adresowana jest do bardzo szerokiego grona odbiorców, zarówno specjalistów zajmujących się na co dzień problematyką bezpieczeństwa, elit politycznych, dziennikarzy, jak i studentów różnych kierunków.Nr 132 Debata o kulturze – 7. Federalny Kongres Kultury
dodano dnia: 2013-07-04 15:53

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 132: Dr Maria Wagińska-Marzec, „Debata o kulturze - 7. Federalny Kongres Kultury"

O tym, jak żywe zainteresowanie w życiu publicznym Republiki Federalnej Niemiec budzi problematyka kultury, świadczyć mogą Federalne Kongresy Kultury (Bundeskulturkongresse) od lat odbywające się cyklicznie w Berlinie. Zasługują one na uwagę ze względu na wagę i aktualność podejmowanych w trakcie obrad tematów. Wielowątkowość i wszechstronność dyskusji, a także ogólnokrajowy zasięg i uczestnictwo osób z dawnych i nowych krajów federacji stwarzają możliwość porównania modeli działania przyjętych w różnych landach, a także skłaniają do zastanowienia się nad różnorodnymi kwestiami związanymi z polityką kulturalną i dziedzinami pokrewnymi, w celu zaproponowania nowych praktycznych rozwiązań.