Dzisiaj jest: Czwartek, 02 kwietnia 2015
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

214-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLITYKA BUDOWY POKOJU. POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA


NIEMCY PO ZJEDNOCZENIU. SPOŁECZEŃSTWO – WIELOKULTUROWOŚĆ – RELIGIE


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE


KULTURA ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC


NIEMIECKA POLITYKA WOBEC POLSKI (1990-2010)


STOSUNKI GOSPODARCZE MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Nr 149 O krok od wielkiej koalicji. Umowa koalicyjna CDU/CSU-SPD podpisana
dodano dnia: 2013-12-02 13:05

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 149: dr Piotr Kubiak, „O krok od wielkiej koalicji. Umowa koalicyjna CDU/CSU-SPD podpisana"

Umowa koalicyjna pt. „Kształtować przyszłość Niemiec" (Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD) ma charakter kompromisowy ze względu na zawarte w nim postulaty partii koalicyjnych. Stanowi swego rodzaju program nowego rządu na lata 2013-2017. O tym czy umowa wejdzie w życie i powstanie wielka koalicja, zadecydują w referendum członkowie SPD. Jeśli poprą stanowisko kierownictwa partii i zaakceptują porozumienie koalicyjne, to jeszcze przed Bożym Narodzeniem w Niemczech powołany zostanie rząd wielkiej koalicji.Nr 11 - Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów
dodano dnia: 2013-12-02 12:00

Zapraszamy do lektury nowej publikacji Instytutu Zachodniego „IZ Policy Papers" nr 11/2013 autorstwa Anny Fiń, Agnieszki Legut, Witolda Nowaka, Michała Nowosielskiego i Kamilii Schöll-Mazurek pt."Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów".

Od 2011 r. trwa proces, który można nazwać tworzeniem „nowej" polityki polonijnej. W odróżnieniu od wcześniejszych koncepcji tym razem ta polityka nie została opisana w dokumentach o charakterze strategicznym, ale raczej przyjęła kształt krótkoterminowych planów i konkretnych działań.

Celem opracowania jest zaprezentowanie wyników diagnozy dotyczącej opinii i postaw Polonii i Polaków mieszkających za granicą wobec polityki polonijnej. W publikacji zawarte są wyniki badań realizowanych w ramach projektu „Polityka polonijna w praktyce" finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r. Projekt ten miał dwa podstawowe cele: poszerzenie wiedzy Polaków mieszkających za granicą i zainteresowanych wsparciem w promocji Polski i polskości oraz dostarczenie decydentom z zakresu planowania i realizowania polityki polonijnej wiedzy na temat postaw Polaków mieszkających za granicą wobec założeń nowej polityki polonijnej.

 Nr 148 Opinie i postawy Polonii i Polaków mieszkających za granicą wobec polityki polonijnej
dodano dnia: 2013-12-02 08:25

„Biuletyn Specjalny Instytutu Zachodniego" nr 148: Anna Fiń, Agnieszka Legut, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Kamila Schöll-Mazurek, „Opinie i postawy Polonii i Polaków mieszkających za granicą wobec polityki polonijnej"

Obecne przesłanki polityki polonijnej, mocno akcentujące powiązanie tej polityki z racją stanu i instytucjami państwa, definiują rząd polski, a konkretniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie tylko jako koordynatora, ale jako centralnego aktora w tej domenie. Wyniki badania wskazują, że rola państwa w zakresie realizacji polityki polonijnej powinna zostać określona jako koordynująca, wspomagająca i powinna polegać na tworzeniu właściwych warunków (finansowych, prawnych, dyplomatycznych, organizacyjnych) dla maksymalizacji potencjału i zasobów polskiej diaspory.Wypowiedź dyrektora Instytutu Zachodniego dr Michała Nowosielskiego dla RADIA ZET
dodano dnia: 2013-11-29 09:30
Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu dr Michał Nowosielski wypowiedział się 26.11.2013 r. dla RADIA ZET na temat umowy koalicyjnej CDU/CSU z SPD.


Wypowiedź dyrektora Instytutu Zachodniego dr Michała Nowosielskiego dla TVN 24
dodano dnia: 2013-11-28 09:45
Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu dr Michał Nowosielski wypowiedział się 27.11.2013 r. dla TVN 24 ( Fakty po południu) na temat umowy koalicyjnej CDU/CSU z SPD.


PZ 2013 I: Polish Presidency of the Council of the European Union
dodano dnia: 2013-11-27 11:17

Tematem pierwszego numeru anglojęzycznego 2013, I jest polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Podjęto w nim próbę oceny realizacji zamierzeń, planów, oczekiwań oraz efektów działań i osiągnięć bądź niedociągnięć polskiej prezydencji. Autorzy zwrócili uwagę na problemy wynikające z obligatoryjnych zadań kraju przewodniczącego, jak i z własnych inicjatyw Polski, starali się wskazać na różne efekty i dokonania. Nie można jednak rozpatrywać przebiegu żadnej prezydencji w oderwaniu od kondycji całej UE i oddziaływania trendów światowych, priorytetów, przyjętych scenariuszy, ich sposobu realizacji i skutków, dlatego pomieszczono też teksty ukazujące wiele newralgicznych problemów unijnych.

Stworzenie anglojęzycznej wersji "Przeglądu Zachodniego" zostało sfinansowane dzięki grantowi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Index Plus" (numer projektu Ix P0209 2012).Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej.
dodano dnia: 2013-11-26 10:02

Ukazała się publikacja autorstwa Marka Rewizorskiego, Remigiusza Rosickiego oraz Witolda Ostanta-pracownika Instytutu Zachodniego. Książka zatytułowana" Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej" została wydana nakładem Wydawnictwa Difin.
Od lat 70. ubiegłego wieku coraz wyraźniej zaznaczają się tendencje do stopniowego wzrostu cen surowców energetycznych, zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego. W wielu projektach na następne 30 lat podkreśla się, że jednym z największych wyzwań, przed którymi staje ludzkość, jest zmniejszanie się zasobów bogactw naturalnych. Pojawia się dylemat: czy dalej opierać swój rozwój na „czarnym złocie", a szerzej na węglowodorach (węgle, ropa naftowa, gaz ziemny), przyczyniając się przy okazji do niszczenia środowiska, czy też korzystać z innych źródeł energii i rozwijać skuteczniej niż do tej pory inne technologie, jednak bez gwarancji, że wdrożenie ich nastąpi „na czas". Wychodząc od wyżej wskazanego „dylematu energetycznego", autorzy niniejszej książki zaproponowali umieszczenie rozważań nad nim w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, która po Traktacie z Lizbony stała się pełnoprawną organizacją międzynarodową.

Więcej informacji we Wprowadzeniu: Konferencja polsko-niemiecka 29.11.2013 Instytut Zachodni Poznań
dodano dnia: 2013-11-25 13:12
Instytut Zachodni w Poznaniu i Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie zapraszają do udziału w konferencji pt. „Niemcy i Polska: partnerstwo dla Europy? Polskie i niemieckie wyobrażenia o roli obu państw w Europie".

Konferencja odbędzie się 29 listopada b.r. w Instytucie Zachodnim w Poznaniu.

Organizatorzy zamierzają m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy polskie elity polityczne są gotowe zacieśniać współpracę z Niemcami stającymi się niekwestionowanym przywódcą Unii Europejskiej, a także, czy niemieckie elity polityczne przewidują dla Polski rolę niezbędnego partnera w procesie pogłębiania integracji europejskiej.

W spotkaniu wezmą udział jako dyskutanci znani badacze i eksperci ds. stosunków polsko-niemieckich i polityki zagranicznej Niemiec, m.in. dr hab. Marek A. Cichocki, dyrektor programowy Centrum Europejskiego w Natolinie, Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Relations, prof. SGH dr hab. Krzysztof Miszczak, dr Kai-Olaf Lang z Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie, prof. dr Gunther Hellmann z Johann-Wolfgang-Goethe-Universität we Frankfurcie nad Menem oraz prof. dr Stefan Garsztecki z Technische Universität w Chemnitz.

Link do rejestracji.Nr 147 Rola instytucji płacy minimalnej w powyborczych rozmowach koalicyjnych w RFN
dodano dnia: 2013-11-24 18:31

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 147: Prof. Tomasz Budnikowski, „Rola instytucji płacy minimalnej w powyborczych rozmowach koalicyjnych w RFN"

Enuncjacje dochodzące z rozmów koalicyjnych wskazują na dość zaskakującą gotowość polityków chadeckich do daleko idących ustępstw na rzecz koalicjanta. Wbrew przedwyborczym obietnicom ludzie Angeli Merkel gotowi są przystać m.in. na zaakceptowanie lansowanego przez SPD nominalnie określonego udziału kobiet w radach nadzorczych niemieckich spółek notowanych na frankfurckiej giełdzie czy stopniowe ustępstwa w sprawie wydłużenia wieku przechodzenia na emeryturę. Na szczególną uwagę wydaje się jednak zasługiwać „zmiękczenie" stanowiska chadecji wobec jednego ze sztandarowych postulatów wyborczych socjaldemokratów jakim jest wprowadzenie obowiązującej w całym kraju płacy minimalnej.Nr 146 Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku
dodano dnia: 2013-11-22 09:23

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 146: Prof. Piotr Misztal, „Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku"

Handel zagraniczny towarami stanowił w przeszłości i obecnie wciąż stanowi główny element szeroko pojętej współpracy gospodarczej Polski z Niemcami. Pomimo systematycznego spadku znaczenia Niemiec w polskim handlu zagranicznym, odnotowuje się powolny wzrost podobieństwa, komplementarności i dywersyfikacji wzajemnej wymiany handlowej oraz dynamiczny wzrost znaczenia handlu wewnątrzgałęziowego w polsko-niemieckich obrotach towarowych. Prognozy krótkookresowe wskazują, że polski handel zagraniczny wciąż będzie w najbliższym czasie w dużym stopniu zależny od Europy, a w szczególności od Niemiec, lecz prognozy długookresowe przewidują dalszy spadek udziału Niemiec w handlu zagranicznym Polski z obecnych 25% do poziomu poniżej 20% w 2030 r.