Dzisiaj jest: Środa, 29 lipca 2015
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

2015-1 (354) WSPÓŁCZESNE DYLEMATY EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ


SYSTEM PARTYJNY I PARTIE POLITYCZNE ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC (1990-2013)


DROGA NIEMIEC DO ZJEDNOCZENIA WEWNĘTRZNEGO


2014-4 (353) EUROPA: KONCEPCJE, STRATEGIE, PRAWO


2014-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Wypowiedź zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Zachodniego prof. dra hab. Krzysztofa Malinowskiego dla Faktów TVN
dodano dnia: 2014-04-02 10:55

Zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Zachodniego w Poznaniu prof. dr hab. Krzysztof Malinowski wypowiedział się 01.04.2014 r.

dla Faktów TVN na temat udziału Niemiec w operacjach pokojowych.Nr 162 Budżet RFN w 2014 r. i założenia budżetowe do 2018 r. – ambitne zadania i plany koalicji CDU/CSU i SPD
dodano dnia: 2014-03-28 11:50

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 162: Prof. Ilona Romiszewska, „Budżet RFN w 2014 r. i założenia budżetowe do 2018 r. – ambitne zadania i plany koalicji CDU/CSU i SPD”

Objęcie władzy przez koalicję CDU/CSU i SPD oznaczało konieczność przygotowania nowego budżetu federacji, który odzwierciedlałby również postanowienia podpisanej w 2013 r. umowy koalicyjnej. Zawierała ona znaczący akapit dotyczący budżetu i finansów federacji, w którym mowa jest o konieczności budowania solidnych podstaw finansowych, zrównoważonego budżetu, a także powstrzymania lawinowo rosnącego zadłużenia państwa. Rząd koalicji CDU/CSU/SPD prezentując budżet wskazuje, iż zadłużanie państwa jest czynem nagannym i chce, aby Niemcy stały się także w tym obszarze wzorcem dla Europy (Musterknabe).Program stypendialny Niemieckiego Bundestagu 2015
dodano dnia: 2014-03-24 13:08

Instytut Zachodni informuje na prośbę Ambasady Republiki Federalnej Niemiec o kolejnej edycji programu stypendialnego Niemieckiego Bundestagu realizowanego we współpracy z uniwersytetami berlińskimi. Stypendium skierowane jest do młodych absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych polityką. 15-tygodniowy staż w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu jest wspaniałą okazją do poznania niemieckiego systemu parlamentarnego i procesów podejmowania decyzji politycznych oraz zebrania praktycznych doświadczeń w zakresie pracy parlamentarnej.

Stypendium trwa od 1 marca do 31 lipca 2015 r.

Link do dalszych informacjiPrezentacja publikacji
dodano dnia: 2014-03-21 14:01

Zapraszamy na spotkanie poświęcone edycji dwóch najnowszych tomów „Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej” Wydawnictwa Nauka i Innowacje w Poznaniu.

Organizatorem prezentacji jest Instytut Zachodni oraz Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Spotkanie odbędzie się 26 marca 2014 r. w siedzibie Instytutu Zachodniego, ul Mostowa 27, w małej sali konferencyjnej na V piętrze, o godzinie 10.00

Nr 161 Amerykański „pivot” ku Europie – jako efekt wydarzeń na Ukrainie?
dodano dnia: 2014-03-19 07:55

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 161: Prof. Jadwiga Kiwerska, Amerykański „pivot” ku Europie – jako efekt wydarzeń na Ukrainie?"

Czy w dzisiejszym dramacie Ukrainy możemy doszukać się czegokolwiek pozytywnego? Pytanie na pozór wydaje się nie na miejscu, biorąc pod uwagę skalę i konsekwencje konfliktu rozgrywającego się za naszą wschodnią granicą, w którym giną ludzie, a dramatyzm sytuacji potęguje obawa, że imperialne ambicje Władimira Putina nie ograniczą się tylko do Krymu. Zatem pytanie, czy istnieje jakiś pozytywny aspekt wydarzeń na Ukrainie, powinno być raczej retoryczne. Jednak warto zwrócić uwagę na pewien czynnik, który nie do końca możemy jeszcze wyartykułować lub ocenić jego skalę, ale wydaje się być konsekwencją rosyjskiej agresji na Krymie.

 Seminarium „Sto dni rządów koalicji CDU/CSU/SPD”
dodano dnia: 2014-03-14 11:17

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Sto dni rządów koalicji CDU/CSU/SPD”

Organizatorem seminarium jest Instytut Zachodni.

Seminarium odbędzie się 19 marca 2014 r. w siedzibie Instytutu Zachodniego, ul Mostowa 27, w sali seminaryjnej na V piętrze, o godzinie 10.30

Sto dni, jakie mijają od utworzenia koalicyjnego rządu CDU/CSU/SPD skłaniają zwyczajowo do podejmowania pierwszych ocen. Na tym etapie dotyczyć one mogą jedynie szans na realizację zamierzeń zgłaszanych przez partie polityczne w trakcie kampanii wyborczej. Przedmiotem podejmowanych refleksji jest rola Niemiec we współczesnym świecie ze zwróceniem szczególnej uwagi na jej politykę zagraniczną z jednej strony i wyzwania natury gospodarczo-społecznej z drugiej. Rozwój sytuacji w RFN winien być przedmiotem szczególnego zainteresowania w naszym kraju, tak ze względu na geograficzne sąsiedztwo, jak i wpływ wzajemnych relacji handlowych na tempo i strukturę wzrostu gospodarczego w Polsce.Wypowiedź dyrektora Instytutu Zachodniego dr Michała Nowosielskiego dla Panoramy
dodano dnia: 2014-03-13 09:00

Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu dr Michał Nowosielski wypowiedział się 12.03.2014 r. dla Panoramy na temat stosunków
polsko–niemieckich w kontekście Ukrainy w związku z wizytą w Polsce Kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Link do wypowiedzi tutaj (pierwsza informacja)Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski wyróżniony medalem przyznawanym przez Prezydenta RP
dodano dnia: 2014-03-06 07:50

Miło nam poinformować, że w dniu 28 lutego 2014 roku prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski pracownik Instytutu Zachodniego otrzymał Medal za Długoletnią Służbę przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie to zostało ustanowione w 1938 roku, a następnie przywrócone w 2007 roku.Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą. Metodologia teorii ugruntowanej
dodano dnia: 2014-03-05 14:00

Ukazała się publikacja autorstwa Marty Götz pracownika Instytutu Zachodniego. Książka zatytułowana ”Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą. Metodologia teorii ugruntowanej” została wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu Zachodniego.

Studium teoretyczno-empiryczne dotyczące istotnego – z punktu widzenia rozwoju polskiej przedsiębiorczości – zagadnienia internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw wpisuje się także w nurt badań nad umiędzynarodowieniem firm z krajów rozwijających się. O ile aktywność inwestycyjna podmiotów z gospodarek wysoko rozwiniętych została dotąd dość dobrze rozpoznana, o tyle wciąż niewiele jest prac na temat zagranicznych inwestycji bezpośrednich podejmowanych przez przedsiębiorstwa z gospodarek rozwijających się. Tymczasem te właśnie firmy od początku XXI w. rozpoczęły zagraniczną ekspansję, upatrując w tym sposobu na czerpanie korzyści z posiadanych przewag konkurencyjnych i budowanie nowych w związku z dostępem do światowych zasobów materialnych i niematerialnych.

Zjawisko zagranicznej aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw zostało zbadane z wykorzystaniem metodologii teorii ugruntowanej. Próba wyjaśnienia jej uwarunkowań i skutków – na podstawie ocen i opinii uzyskanych od przedstawicieli objętej badaniem grupy polskich firm, pozwoliła na sformułowanie hipotezy dotyczącej ekspansji polskich podmiotów gospodarczych na dojrzałych rynkach zachodnich. Doświadczenie przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które uzyskały sukces w efekcie internacjonalizacji, ma istotne znaczenie dla dalszych perspektyw polskich inwestycji zagranicznych.

Zapraszamy do księgarniNr 160 Klęska systemu zachęt prorodzinnych w Niemczech
dodano dnia: 2014-03-03 19:56

„Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 160: Marcin Tujdowski, „Klęska systemu zachęt prorodzinnych w Niemczech”

Wyczerpywanie się rezerw demograficznych jest palącym problemem w państwach rozwiniętych. Perspektywa depopulacji kraju implikuje daleko idące decyzje w zakresie polityki społecznej i migracyjnej. Nie powinno więc dziwić, że wydatki na zachęty prorodzinne rosły w ostatnich latach także w Republice Federalnej Niemiec. Czy pomogły one jednak zachować dodatnie saldo demograficzne RFN?