Dzisiaj jest: Piątek, 27 listopada 2015
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

2015-3 (356) WOKÓŁ DZIEDZICTWA KULTURY I JĘZYKA


2015-2 (355) SKUTKI WOJEN MINIONEGO STULECIA


2015-1 (354) WSPÓŁCZESNE DYLEMATY EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ


SYSTEM PARTYJNY I PARTIE POLITYCZNE ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC (1990-2013)


DROGA NIEMIEC DO ZJEDNOCZENIA WEWNĘTRZNEGO


2014-4 (353) EUROPA: KONCEPCJE, STRATEGIE, PRAWO


2014-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA SIEDMIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Nr 171 Reforma nauki polskiej a pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych (B+R) w Unii Europejskiej
dodano dnia: 2014-10-09 14:56

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 171: Prof. Piotr Kalka, „Reforma nauki polskiej a pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych (B+R) w Unii Europejskiej"

Reforma nauki miała m.in. poprawić słabą pozycję Polski na tle innych państw członkowskich UE w zakresie B+R. Rezultaty reformy powinny określić trwale pozycję Polski w UE w przyszłości. Przeprowadzone zmiany polskiej nauki miały na celu m.in. podniesienie niskiego poziomu intensywności badawczo-rozwojowej (udziału ogólnych wydatków na B+R w produkcie krajowym brutto, ujętego procentowo). Zainicjowane reformy nie dotyczą niestety zwiększenia roli firm w finansowaniu B+R, co każe przypuszczać, że nie będą one oddziaływać w większym stopniu na rozwój nauki polskiej w przyszłości.Wywiad z dyrektorem Instytutu Zachodniego dr Michałem Nowosielskim na temat projektu Instytutu Zachodniego „Polscy naukowcy w Niemczech”
dodano dnia: 2014-10-09 12:00

Zapraszamy do wysłuchania nagrania wywiadu w berlińskim Radiu Funkhaus Europa, przeprowadzonego w dniu 8 października 2014 r. z dyrektorem Instytutu Zachodniego dr Michałem Nowosielskim na temat projektu Instytutu Zachodniego „Polscy naukowcy w Niemczech” w ramach programu MSZ „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”

Realizowany właśnie przez Instytut Zachodni (IZ) projekt sieciowania naukowców służy ożywieniu współpracy między polskimi naukowcami przebywającymi po obu stronach Odry. Stworzenie nowej platformy kontaktów ułatwi szukanie partnerów, a także popularyzację wspólnych przedsięwzięć i indywidualnych osiągnięć. Polscy naukowcy z Niemiec oraz owoce ich pracy będą promowani zarówno na oficjalnej stronie projektu, jak i w specjalnym folderze, który powstanie na podstawie badań jakościowych. W ten sposób przykłady najlepszych praktyk polskich naukowców z Niemiec zostaną zaprezentowane i udokumentowane dla szerszej publiczności. Przedstawimy nie tylko spektakularne sukcesy czy imponujące badania, ale i meandry codziennego życia naukowców w Niemczech.

Link do wywiadu

Link do strony projektu

Link do grupy polskich naukowców NiemczechUchwała Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu w sprawie krytycznej sytuacji finansowej placówki podjęta na posiedzeniu dnia 29 września 2014 r.
dodano dnia: 2014-10-08 12:51

Treść Uchwały Rady Naukowej:Wystawa Związku Miast Polskich „Wypędzeni 1939…”
dodano dnia: 2014-10-07 10:50

W dniach 1-3 października br. odbyła się w Mławie prezentacja Wystawy Związku Miast Polskich „Wypędzeni 1939...” dla uczniów szkół mławskich. Po wystawie oprowadzał kurator Jacek Kubiak. Wzięło w niej udział 586 uczniów z Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Zespołów Szkół nr 1, nr 2 i nr 4, Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, I LO im. Stanisława Wyspiańskiego oraz Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego w Mławie.

Prezentacja była częścią działania Związku Miast Polskich na rzecz projektu „Upamiętnienie deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”. Partnerami projektu są Instytut Zachodni w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu. Projekt wspierany jest ze środków unijnego Funduszu Europa dla Obywateli, Miasta Poznań, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Historii Polski - Program "Patriotyzm Jutra".

 Wystawę można zwiedzać w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie do 17 października 2014 r.

 Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski powołany do Rady Programowej ogólnopolskiego projektu badawczego ,,Pułaski dla Obronności Polski
dodano dnia: 2014-10-03 09:18

Miło na poinformować, iż prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski, pracownik naukowy Instytutu Zachodniego, został powołany do Rady Programowej ogólnopolskiego projektu badawczego ,,Pułaski dla Obronności Polski". Projekt jest realizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, a jego głównym celem jest wypracowanie kompleksowego raportu o stanie bezpieczeństwa Polski oraz przygotowanie rekomendacji dla instytucji państwowych.

 

 "Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r.: zeznania - zdjęcia" online!
dodano dnia: 2014-10-01 07:50

Zapraszamy do zapoznania się z jedną z pierwszych publikacji na temat Powstania Warszawskiego wydaną w 1946 r. przez Instytut Zachodni w Poznaniu - "Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r.: zeznania - zdjęcia", Tom II "Documenta Occupationis Teutonicae", opracowanie Edward Serwański, Irena Trawińska; przedmowa Zygmunt Wojciechowski. W sierpniu-październiku1944 r. Edward Serwański i Irena Trawińska po konsultacji z Zygmuntem Wojciechowskim uruchomili akcję zbierania wśród wysiedlonych mieszkańców Warszawy relacji o zbrodniach popełnionych w czasie powstania. Dokonano tego w konspiracji, w miejscowościach zajętych przez Niemców, wśród ludzi dotkniętych strasznymi przeżyciami, wciąż narażonych na represje okupanta.

Początkowo miał to być materiał dowodowy, do wykorzystania w trybie procesowym, ale ze względu na warunki w jakich był gromadzony, trudności z weryfikowaniem danych i nie zawsze możliwe dopełnienie formalności protokolarnych, powstał zbiór wspomnień, sygnowanych nazwiskami własnymi lub zmyślonymi lub anonimowych. Ewentualne nieścisłości faktograficzne rekompensuje bezsprzeczny autentyzm relacji notowanych "na gorąco", nie przefiltrowanych upływem czasu.  Relacje zbierano pod kątem udokumentowania zbrodni niemieckich na ludności cywilnej i ten wątek zdecydowanie w nich dominuje, choć można się z nich również  dowiedzieć sporo o "życiu codziennym" w czasie powstania, o zachowaniu "Ukraińców" i żołnierzy Wehrmachtu, o strasznych losach indywidualnych etc. etc. Wartość informacyjna dokumentów jest zróżnicowana, obok krótkich zapisków znalazły się teksty obszerne, uporządkowane. Całość ułożono według kryterium topograficznego: Wola, Ochota, Mokotów-Czerniaków-Żolibórz, Śródmieście, Pruszków. 

Obecnie trwają prace nad digitalizacją i tłumaczeniem na język angielski siedmiu pierwszych tomów "Documenta Occupationis". Projekt finansowany przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest realizowany przez Instytut Zachodni.

 Wypowiedź prof. dra hab. Andrzeja Saksona dla TVN 24
dodano dnia: 2014-09-29 11:20

W dniu 25 września 2014 r. prof. Andrzej Sakson, pracownik Instytutu Zachodniego, na antenie TVN24 w ramach programu "Polska i Świat" ustosunkował się do utraty gotowości bojowej Bundeswehry w świetle specjalnego raportu niemieckiego parlamentu. Prof. Andrzej Sakson zwrócił uwagę na uwarunkowania, które doprowadziły do takiej sytuacji: armia naszego zachodniego sojusznika liczyła w 2011r. jeszcze 250 tys. żołnierzy, podczas gdy obecnie jej stan osobowy zredukowany został do 180 tys. osób. Z liczby 1800 czołgów do dyspozycji pozostało tylko 225 zdolnych do działań bojowych. Ze 109 Eurofajterów jedynie 8 samolotów gotowych jest do działań wojennych. W budżecie RFN na 2014r. wydatki na wojsko stanowią 1,3% PKB, tj. 35 mld euro. Państwa NATO, w tym RFN, zobowiązały się do zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 2% PKB w przeciągu najbliższych dziesięciu lat.Artykuł o profesorze Krzysztofie Skubiszewskim „Upamiętnienie postaci Krzysztofa Skubiszewskiego”
dodano dnia: 2014-09-29 11:05

Na blogu profesora Andrzeja Saksona, pracownika naukowego Instytutu Zachodniego, ukazał się drugi artykuł o profesorze Krzysztofie Skubiszewskim – pierwszym Ministrze Spraw Zagranicznych III RP, swego czasu pracowniku naukowym Instytutu Zachodniego.

Zachęcamy do lektury.

Link do artykułu znajduje się tutaj.Nr 170 Alternatywa dla Niemiec rośnie w siłę! Komentarz do jesiennych wyników wyborów do parlamentów krajowych Saksonii, Turyngii i Brandenburgii
dodano dnia: 2014-09-23 12:21

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 170: Dr Piotr Kubiak, „Alternatywa dla Niemiec rośnie w siłę! Komentarz do jesiennych wyników wyborów do parlamentów krajowych Saksonii, Turyngii i Brandenburgii”

Wyniki wyborów do parlamentów krajowych Saksonii, Brandenburgii i Turyngii potwierdziły istniejący w ostatnich kilkunastu miesiącach trend w obrębie niemieckiego systemu partyjnego objawiający się utratą poparcia przez FDP oraz wzrostem zaufania dla nowego ugrupowania, jakim jest AfD. Ze względu na specyfikę modeli systemu partyjnego nowych krajów federacji (słaba pozycja FDP) i zachowań wyborczych Niemców ze wschodu trendy te zostały tutaj wyostrzone.Wywiad z Władysławem Bartoszewskim
dodano dnia: 2014-09-23 08:26

Miło nam zaprezentować Państwu wywiad z Sekretarzem Stanu, pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego Władysławem Bartoszewskim, przeprowadzony w dniu 23 maja 2014 roku z okazji 70-lecia Instytutu Zachodniego.

Link do wywiadu