Dzisiaj jest: Niedziela, 14 lutego 2016
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

ŚWIATOWE PRZYWÓDZTWO AMERYKI W XXI WIEKU


2015-3 (356) WOKÓŁ DZIEDZICTWA KULTURY I JĘZYKA


2015-2 (355) SKUTKI WOJEN MINIONEGO STULECIA


2015-1 (354) WSPÓŁCZESNE DYLEMATY EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ


SYSTEM PARTYJNY I PARTIE POLITYCZNE ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC (1990-2013)


DROGA NIEMIEC DO ZJEDNOCZENIA WEWNĘTRZNEGO


2014-4 (353) EUROPA: KONCEPCJE, STRATEGIE, PRAWO


2014-3 (352) NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


KOREA. POLITYKA POŁUDNIA WOBEC PÓŁNOCY W LATACH 1948-2008. ZMIANA I KONTYNUACJA


2014-2 (351) PRZESZŁOŚĆ - PAMIĘĆ - TERAŹNIEJSZOŚĆ


POLSKIE BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZA GRANICĄ. METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA DZIEWIĘCIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Nr 178 Specyfika polskich inwestycji bezpośrednich w Europie Zachodniej
dodano dnia: 2015-02-02 13:54

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 178: Marta Götz, „Specyfika polskich inwestycji bezpośrednich w Europie Zachodniej”

Prezentowane badania koncentrują się na kategorii „odwrotnych” BIZ, tj. przedsięwzięć inwestycyjnych kierowanych z Polski do Europy Zachodniej, a więc inaczej niż zakłada to ujęcie klasyczne, z kraju mniej rozwiniętego do zamożniejszego, czyli w przeciwnym kierunku. Wykorzystano w nich mało w ekonomii i naukach o zarządzaniu rozpowszechnioną metodę teorii ugruntowanej – Grounded Theory Method (GTM), zakładającą stopniowe, iteracyjne wyłanianie się teorii z danych empirycznych.Esej prof. dra hab. Tomasza Budnikowskiego dla Rzeczpospolitej
dodano dnia: 2015-01-29 10:47

28 stycznia 2015 r. w "Rzeczpospolitej" ukazał się esej pt.: "Niemcy decydują o uposażeniach polskich kierowców", którego autorem jest prof. dr hab. Tomasz Budnikowski, pracownik Instytut Zachodniego. Nawiązuje on do ożywionej dyskusji niemieckich ekonomistów dotyczącej wprowadzenia przez rząd federalny minimalnego wynagrodzenia na poziomie 8,5 euro brutto za godzinę oraz skutków tej regulacji m.in. dla usług transportowych na terytorium RFN przez przewoźników z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Autor podkreślił, iż pomimo, że płaca minimalna funkcjonuje od lat w większości państw europejskich, to w żadnym z nich nie zdecydowano się na tak brutalną ingerencję w mechanizm wynagradzania zagranicznych firm transportowych.

Cały tekst eseju znajduje się tutaj.Wizyta członków poznańskiego Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego
dodano dnia: 2015-01-28 12:35

We wtorkowy wieczór 27 stycznia 2015 r. Instytut Zachodni gościł członków poznańskiego Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego. Wizyta odbyła się w cyklu regularnych szkoleń, podczas których przewodnicy poszerzają swoją wiedzę o Poznaniu i regionie. Niemal 30-osobowa grupa członków Koła zaznajomiła się z genezą, historią oraz działalnością Instytutu Zachodniego i obejrzała film dokumentalny pt. "70 lat w stronę Zachodu". Dr Natalia Jackowska przybliżyła gościom sylwetkę prof. Krzysztofa Skubiszewskiego oraz zbiory jego Gabinetu, znajdujące się w posiadaniu Instytutu Zachodniego. PZ 2014 II: The Republic of National and Ethnic Minorities and Immigrants
dodano dnia: 2015-01-28 09:47

„Przegląd Zachodni” nr II, 2014 poświęcony jest mniejszościom narodowym, etnicznym i migracyjnym we współczesnej Polsce. Waga tego zagadnienia i zainteresowanie nim nabierają coraz większego znaczenia. Autorzy poszczególnych materiałów zamieszczonych w tym numerze starają się wskazać na różne problemy pozwalające odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: czy Polska jest krajem wielu narodowości, grup etnicznych i wielu kultur. Odwołują się do niezwykle różnorodnej interpretacji pojęć definiujących narodowość i etniczność, wyznaczniki tożsamości, omawiają uregulowania prawne dotyczące grup mniejszościowych, a także niekiedy próbują określić stopień ich integracji wewnętrznej i podatność na asymilację.

Ze względu na rozległość i specyfikę problemu aktualne rozważania nie mogą pretendować do wyczerpującej analizy zagadnienia, ale godne uwagi jest zarówno spojrzenie historyczne, prawno-polityczne, socjologiczne (w przekroju całego kraju i regionalnym), jak i poszczególne studia dotyczące np. Litwinów, Niemców, Wietnamczyków czy Ślązaków, Kaszubów i Karaimów.

Problematyka ta była swego czasu przedmiotem dociekań naukowych Pana Profesora Andrzeja Kwileckiego, wybitnego poznańskiego socjologa, zaangażowanego również w życie Instytutu Zachodniego. Z okazji Jubileuszu 85 urodzin numer dedykowany jest Panu Profesorowi.

Teksty składające się na angielskojęzyczne wydanie „Przeglądu Zachodniego” nr II, 2014 ukazały się po polsku w numerze 3, 2013.

Wydanie “Przeglądu Zachodniego” w wersji anglojęzycznej zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach programu „Index Plus”, projekt numer: Ix P0202 2012).Instytut Zachodni realizuje nowy projekt Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w ramach Small Grants Program
dodano dnia: 2015-01-21 14:02

Od grudnia 2014 r. do maja 2015 r. Instytut Zachodni bierze udział w międzynarodowym projekcie finansowanym przez Fundusz Wyszehradzki w ramach Small Grants Program. Projekt poświęcony jest polityce wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych wypływających z krajów grupy Wyszehradzkiej – Czech, Polski, Słowacji i Węgier - "Outward FDI Policies in Visegrad countries".

Partnerami projektu są:

  • Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences
  • EUROPEUM Institute for European Policy
  • Vysokáškolamanažmentu/City University

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu - http://www.iz.poznan.pl/visegrad/

 70 lat w stronę Zachodu - film dokumentalny o genezie, historii i dniu dzisiejszym Instytutu Zachodniego
dodano dnia: 2015-01-20 08:17

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprezentować film dokumentalny pt.: "70 lat w stronę Zachodu". Obraz ten przedstawia genezę, historię i dzień dzisiejszy Instytutu Zachodniego. Scenariusz i reżyseria: Marcin J. Januszkiewicz, zdjęcia i montaż: Adam Leniec. Film dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=xA1z8W8_VZcWizyta Konsul generalnej RFN Elisabeth Wolbers w Instytucie Zachodnim
dodano dnia: 2015-01-16 15:10

16 stycznia 2015 r. Instytut Zachodni odwiedziła konsul generalna RFN we Wrocławiu Elisabeth Woblers. W spotkaniu udział wzięli dr Michał Nowosielski, dyrektor Instytutu Zachodniego oraz prof. Krzysztof Malinowski, zastępca dyrektora ds. naukowych. Podczas rozmowy omawiano między innymi kwestie stosunków polsko-niemieckich oraz przyszłej współpracy Instytutu z Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu.Jubileusz 70-lecia Instytutu Zachodniego 12.12.2014 r. - Listy gratulacyjne
dodano dnia: 2015-01-14 08:41


Wywiad z prof. drem hab. Sebastianem Wojciechowskim – Radio Afera 11.01.2015
dodano dnia: 2015-01-13 17:15

Prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski udzielił wywiadu Radiu Afera. Obejmował on w główniej mierze problematykę związaną z fudamentalizmem islamskim oraz terroryzmem w Unii Europejskiej.Nr 177 Gospodarka Niemiec po roku rządów Wielkiej Koalicji
dodano dnia: 2015-01-07 15:09

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 177: Prof. Tomasz Budnikowski, „Gospodarka Niemiec po roku rządów Wielkiej Koalicji”

Napięta sytuacja międzynarodowa sprawiła, że niemalże niezauważona została pierwsza rocznica funkcjonowania w Niemczech trzeciego już rządu Wielkiej Koalicji. Podsumowując rok działalności trzeciego gabinetu kierowanego przez Angelę Merkel trzeba zauważyć, że ustępstwa silniejszego koalicjanta wobec SPD spowodowały niebezpieczny wzrost tendencji redystrybucyjnych.