Dzisiaj jest: Czwartek, 26 maja 2016
IZ: INSTYTUT ZACHODNI w Poznaniu

2016-1 (358) EUROPA ZACHODU - EUROPA WSCHODU


UNIA EUROPEJSKA WOBEC ZAGROŻENIA TERRORYZMEM - OD MAASTRICHT DO LIZBONY


2015-4 (357): NIEMCY W RELACJACH BILATERALNYCH I GLOBALNYCH


POLSKA I NIEMCY W EUROPIE (2004-214). RÓŻNICE INTERESÓW - WARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE


ŚWIATOWE PRZYWÓDZTWO AMERYKI W XXI WIEKU


2015-3 (356) WOKÓŁ DZIEDZICTWA KULTURY I JĘZYKA


SYSTEM PARTYJNY I PARTIE POLITYCZNE ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC (1990-2013)


DROGA NIEMIEC DO ZJEDNOCZENIA WEWNĘTRZNEGO


SPOŁECZNA GRANICA. POSTAWY MŁODZIEŻY ZACHODNIEGO POGRANICZA POLSKI


SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA DZIEWIĘCIU TOMÓW PT. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC 20 LAT PO ZJEDNOCZENIU


POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI SPOŁECZNE I KULTURALNE

Licznik odwiedzin:
licznik odwiedzin
Aktualności
Nr 16 - ”Outward FDI Policies in Visegrad Countries”
dodano dnia: 2015-06-09 17:41

Zapraszamy do lektury nowej publikacji Instytutu Zachodniego „IZ Policy Papers” nr 16/2015 ”Outward FDI Policies in Visegrad Countries” autorstwa międzynarodowego zespołu w składzie: Andrea Éltető, Sonia Ferenčíková, Marta Götz, Tatiana Hlušková, Barbara Jankowska, Erich Kříž i Magdolna Sass. Numer ten prezentuje wnioski z projektu poświęconego polityce wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych wypływających z krajów Grupy Wyszehradzkiej, finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki w ramach Small Grants Program.Instytut Zachodni bierze udział w proteście środowiska akademickiego organizowanego przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej
dodano dnia: 2015-06-09 11:19


II konferencja naukowa: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska
dodano dnia: 2015-06-07 13:10

11 czerwca 2015 r. o godz. 9.30 rozpocznie się w siedzibie Instytutu Zachodniego II konferencja naukowa: „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska”. Podczas dwóch dni konferencji (11-12 czerwca) zaplanowano ponad sześćdziesiąt wystąpień przedstawicieli z kilkudziesięciu ośrodków naukowych i analitycznych.

Współorganizatorami konferencji są: Instytut Zachodni, Politechnika Poznańska - Instytut Elektroenergetyki, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa
w Poznaniu, Politechnika Wrocławska - Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Politechnika Śląska - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo - Wschodniej, Kancelaria Radców Prawnych Seredyński Leśniak Sandurski oraz operator konferencji Fundacja na rzecz Czystej Energii.

Podniesiony w tytule „europejski wymiar” w zamyśle animatorów przedsięwzięcia symbolizować ma dążenie do pewnego standardu. W standardzie tym troska o środowisko naturalne człowieka celowo uwypukla koncepcje rozwoju energetyki. Parlament Europejski i Komisja Europejska doceniają jej walory. Czy jest ona jednak słuszna dla wszystkich państw Wspólnoty? Czy specyfika energetyczna Polski wpisuje się w ten model? To jedynie nieliczne kwestie i problemy, które zamierzamy podjąć.

Wykład inauguracyjny pt.: „Ochrona środowiska a cywilizacja informatyczna” wygłosi
prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

 Wypowiedź prof. Andrzeja Saksona na temat tzw. polskich obozów koncentracyjnych na antenie Radia Olsztyn
dodano dnia: 2015-06-04 17:43
W dniu 3 czerwca 2015 r. na antenie Radia Olsztyn w ramach cyklicznej audycji redaktora Mirosława Sochackiego pt. Kronikarz Warmii i Mazur ukazała się audycja nosząca tytuł Obozy koncentracyjne. W jej ramach głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Sakson, pracownik Instytutu Zachodniego, który przedstawił historyczne tło powstania oraz zasady funkcjonowania obozów koncentracyjnych w tym niemieckich narodowosocjalistycznych obozów zagłady. Polemizuje także z sensownością używania m.in. przez zagraniczne media, pejoratywnego i zafałszowanego pojęcia "polskie obozy koncentracyjne" w czasie II wojny światowej na terenach okupowanych przez III Rzeszę.
 
Całość materiału dostępna: tutaj


Zakończenie Projektu „Outward FDI Policies in Visegrad Countries”
dodano dnia: 2015-06-02 08:27

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że projekt poświęcony polityce wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych wypływających z krajów grupy Wyszehradzkiej - "Outward FDI Policies in Visegrad Countries" - finansowany przez Fundusz Wyszehradzki w ramach Small Grants Program dobiegł końca. Rezultaty prac w formie Biuletynów i Raportów dostępne są na stronie projektu - http://www.iz.poznan.pl/visegrad/Ogłoszenie do projektu pt.: „Polskie organizacje imigranckie w Europie”
dodano dnia: 2015-06-01 22:22

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Polskie organizacje imigranckie w Europie” Instytut Zachodni poszukuje  współpracowników - osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego - do prowadzenia badań nad polskimi organizacjami w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Holandii, Włoszech, Hiszpanii.

Zakres obowiązków:

 1. Przeprowadzenie kwerendy literaturowej i dokumentacyjnej dotyczącej:

a. charakterystyki procesu migracyjnego oraz zbiorowości imigranckiej w wybranym kraju przyjmującym;

b. charakterystyki kraju przyjmującego (ze szczególnym uwzględnieniem założeń i realizacji polityk imigracyjnych i integracyjnych oraz dominujących postaw społeczeństwa przyjmującego wobec imigrantów i ich organizacji);

c. bilateralnych relacji między Polską a krajem przyjmującym.

Opracowanie raportu cząstkowego.

 1. Przeprowadzenie 7 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami instytucji zajmujących się koordynacją, kreowaniem i realizacją polityk imigracyjnych i integracyjnych w wybranych krajach europejskich (w tym dokonanie transkrypcji i tłumaczenia na j. polski). Opracowanie raportu cząstkowego.
 2. Przeprowadzenie 7 wywiadów pogłębionych z ekspertami w zakresie polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich. Odpracowanie raportu cząstkowego.
 3. Przeprowadzenie 5 studiów przypadku polskich organizacji imigranckich w wybranych krajach europejskich (wywiady pogłębione z liderami wybranych organizacji, przedstawicielami otoczenia, dokumentacja działalności instytucji w postaci np. fotografii, wycinków prasowych, programów, publikacji etc.). Opracowanie raportu cząstkowego.
 4. Współpraca przy projektowaniu irealizacji badania techniką CAWI.
 5. Opracowanie raportu zbiorczego podsumowującego wyniki badań dla wybranego kraju.
 6. Współpraca nad przygotowaniem raportu końcowego.
 7. Udział w 3 seminariach zespołu badawczego w siedzibie Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
 8. Współpraca podczas opracowania szczegółowej koncepcji badań oraz opracowania i analizy materiałów badawczych.

Zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło. Czas realizacji projektu: 36 miesięcy.

Wymagane kwalifikacje:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu socjologii, politologii lub antropologii;

2. Znajomość języka urzędowego właściwego dla wybranego kraju (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Holandia, Włochy, Hiszpania) oraz języka polskiego i angielskiego.

3. Doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących migracji;

4. Doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych.

Preferowane będą osoby, które są lub były związane z zagranicznymi ośrodkami badawczymi bądź prowadziły badania empiryczne w wybranych europejskich krajach.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1. List motywacyjny;

2. CV wraz z wykazem osiągnięć naukowych i organizacyjnych;

3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Instytut Zachodni danych osobowych.

 Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy: nowak@iz.poznan.plw terminie do dnia 30.06.2015 r. W przypadku punktu 1 i 4 należy przesłać skany podpisanych dokumentów.„Przegląd Zachodni” został wpisany na listę czasopism ERIH PLUS
dodano dnia: 2015-05-31 16:38

Miło na poinformować, że wydawany przez Instytut Zachodni kwartalnik „Przegląd Zachodni” został wpisany na listę czasopism ERIH PLUS.

Lista referencyjna czasopism ERIH (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) została utworzona pod auspicjami Europejskiej Fundacji Nauki (European Science Foundation, ESF), a jej koordynacją zajmował się Stały Komitet ds. Humanistyki (Standing Committee for the Humanities, SCH). Pierwsza edycja listy, ogłoszona w 2008 r., obejmowała tylko czasopisma z dyscyplin humanistycznych. W latach 2011-2012 dostępna była uzupełniona wersja rankingu. W 2014 r. podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie listy został Norwegian Social Science Data Services (NSD) z siedzibą w Bergen, a lista zmieniła nazwę na ERIH PLUS i została poszerzona o czasopisma z dziedziny nauk społecznych.

Standardy dopuszczające zgłoszenie na listę ERIH PLUS opierają się na zasadach ustalonych wcześniej przez Stały Komitet ds. Humanistyki Europejskiej Fundacji Nauki przy tworzeniu listy ERIH oraz na wymogach Norweskiego Stowarzyszenia Szkół Wyższych (Norwegian Association of Higher Education Institutions) wykorzystywanych w prowadzeniu narodowego rejestru czasopism naukowych (Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers). Wymogi te obejmują m.in.:

 1. Stałą procedurę recenzowania zgłaszanych do publikacji materiałów przez recenzentów zewnętrznych.
 2. Ustanowienie rady redakcyjnej z udziałem przedstawicieli instytucji naukowych i akademickich.
 3. Potwierdzony w międzynarodowym rejestrze numer ISSN.
 4. Publikowanie oryginalnych artykułów ze streszczeniami w języku angielskim i/lub innych odpowiadających profilowi pisma.
 5. Zamieszczanie informacji o afiliacji autorów i danych umożliwiających kontakt.
 6. Publikowanie prac autorów z kraju ukazywania się pisma oraz z zagranicy.


Nr 184 Na północy Niemiec nadal zwycięża SPD. Komentarz do wyników wyborów krajowych w Hamburgu (15 lutego) i Bremie (10 maja)
dodano dnia: 2015-05-20 17:06

„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 184: Dr Piotr Kubiak, „Na północy Niemiec nadal zwycięża SPD. Komentarz do wyników wyborów krajowych w Hamburgu (15 lutego) i Bremie (10 maja)”

Niemiecki kalendarz wyborczy na 2015 r. obejmuje jedynie wybory do parlamentów krajowych Hamburga  i Bremy. W obu krajach federacji kampanie wyborcze koncentrowały się na problemach lokalnych. Zarówno w Hamburgu, jak i Bremie zwyciężyła wprawdzie rządząca SPD, lecz socjaldemokraci odnotowali tutaj spadek poparcia.O Instytucie Zachodnim Paweł Kowal w „Poranek – Jan Wróbel"
dodano dnia: 2015-05-19 17:43

19. maja 2015 r. w autorskiej audycji prowadzonej przez Jana Wróbla na temat spuścizny po prof. Bartoszewskim w kontekście polsko-niemieckich relacji wypowiedział się Paweł Kowal. Wypowiedź odnosiła się bezpośrednio do wyzwań i potrzeb stojących przed Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Instytutem Zachodnim.

Cały materiał dostępny tutaj (7.20 „Paweł Kowal o kampanii prezydenckiej, tym czy Sienkiewicz zlecił podpalenie budki" - min 3.20)System partyjny i partie polityczne Niemiec (1990-2013)
dodano dnia: 2015-05-18 10:22

Piotr Kubiak, System partyjny i partie polityczne zjednoczonych Niemiec (1990-2013), Poznań 2014, 306 ss.

Prezentowana książka, stanowiąca ósmy tom cyklu „Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. Polityka – Gospodarka – Społeczeństwo”, jest próbą analizy przemian jakie miały miejsce na niemieckiej scenie politycznej po zjednoczeniu Niemiec. Zdaniem autora, po włączeniu w 1990 r. byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej w struktury Republiki Federalnej Niemiec uformował się system partyjny zjednoczonych Niemiec, cechujący się znacznym zróżnicowaniem w ujęciu geograficznym (opozycja wschód-zachód) wynikającym z odrębnych tradycji i różnej sytuacji społeczno-gospodarczej obu części Niemiec. Ów system stał się bardziej podatny na zmiany aniżeli system partyjny RFN przed 1990 r.

Książka składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia i aneksu zawierającego zestawienie wyników wyborów do Bundestagu, Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych w latach 1990-2013. W rozdziale pierwszym opisana została ewolucja systemu partyjnego i niemieckich partii politycznych w latach 1871-1990. Rozdział drugi przynosi szerokie omówienie konstytucyjnoprawnych ram funkcjonowania partii politycznych w Niemczech na podstawie Ustawy Zasadniczej, Ustawy o partiach politycznych z 1967 r. i orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. W dalszej części tego rozdziału omówione zostało finansowanie partii politycznych, ich organizacja, system wyborczy, a także wpływ federalizmu na funkcjonowanie partii politycznych w Niemczech. Najobszerniejszy w pracy rozdział trzeci poświęcony został analizie przemian zachodzących w obrębie największych niemieckich partii politycznych. W rozdziale czwartym, przedstawiającym zmiany systemowe, autor skupił się na takich aspektach, jak: kształtowanie się płynnego systemu pięciu partii po 1990 r., zróżnicowane preferencje wyborcze w obu częściach Niemiec, pola konfliktów w obrębie niemieckiego systemu partyjnego czy też potencjał koalicyjny poszczególnych partii. Wskazane zostały tutaj również przyczyny „kryzysu” niemieckich partii politycznych oraz krytyki niemieckiego modelu państwa partii. Ostatni rozdział poświęcony został analizie wyników wyborów do Bundestagu z 2013 r., które stanowią odzwierciedlenie zmiany układu sił na niemieckiej scenie politycznej (pojawienie się AfD i klęska FDP).