News

Interview with prof. Stanisław Żerko about Institute's history for PAP

stzer1

W dniu 8 października 2017 r. na portalu dzieje.pl ukazał się wywiad z prof. dr. hab. Stanisławem Żerką, ekspertem Instytutu Zachodniego. Wywiad udzielony Polskiej Agencji Prasowej dotyczył historii Instytutu Zachodniego, a zwłaszcza akcji zbierania relacji z powstania warszawskiego.

Rozmowa dostępna na portalu dzieje.pl

the Institute for Western Affairs in Poznan

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640