Propaganda

10 grudnia 2017
Fot. 4. Plakat pt. „Oskubany ptaszek”. Źródło: I.Z. Dok. I – 255.

Niemieckie afisze propagandowe (nr 9/2016)

We wrześniu 1944 r. okręgowy urząd do spraw narodowościowych (Gauamt für Volkstumsfragen) zlecił druk dwujęzycznych polsko–niemieckich afiszy propagando-wych, których adresatami byli Polacy w Kraju Warty. Seria […]
1 stycznia 2016

Niemiecki propagandowy kalendarz z Kraju Warty (nr 1/2016)

W Archiwum II Wojny Światowej Instytutu Zachodniego przechowywany jest kalendarz ścienny dla Kraju Warty, używany w 1944 r. Kalendarz, składający się z sześćdziesięciu kart formatu nieco […]