proces

2 grudnia 2017

Proces Arthura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym (nr 5/2016)

Proces Arthura Greisera, byłego gauleitera i namiestnika Rzeszy w Kraju Warty, był pierwszym z siedmiu procesów odbywających się przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. Najwyższy Trybunał Narodowy powołany […]